Dossier: Persberichten
Dossier: Gouda
Persbericht dd. 30 september 2003

Boekhoudfraude gemeente Gouda 30 miljoen euro

Bij gemeente Gouda is ook boekhoudfraude in de jaarrekening 2002 geconstateerd. De exploitatierekening 2002 van Gouda sluit met een nadelig saldo van 8 miljoen euro. In werkelijkheid was er een tekort van 38 miljoen euro. Er werden tientallen miljoenen euro's aan ontvangsten en uitgaven buiten de rekening gelaten. De boekhoudfraude is geconstateerd door registeraccountant drs. L(Leo) W. Verhoef uit Wijk bij Duurstede. Al eerder had hij tekortkomingen in de jaarrekening 2001 van Gouda geconstateerd. Over 2001 publiceerde het gemeentebestuur een overschot van 6 miljoen euro. In werkelijkheid was er 75 miljoen over. De jaarrekeningen waren goedgekeurd door het accountantskantoor Deloitte & Touche.

Leo Verhoef heeft ook boekhoudfraude geconstateerd bij zo'n 75 andere gemeenten en provincies. In een aantal gevallen heeft hij bij Justitie aangifte gedaan, zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht en de provincies Noord- Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. De boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam is in de afgelopen jaren al opgelopen naar ruim 2 miljard euro. De boekhoudfraude bij Den Haag en Rotterdam bedraagt ruim 400 miljoen euro. De boekhoudfraude bij provincie Gelderland bedraagt al circa 350 miljoen euro.
Leo Verhoef heeft ook circa 15 accountants aangeklaagd bij de Raad van Tucht voor Accountants. In alle gevallen werd de boekhoudfraude door de Raad van Tucht erkend.

Nadere informatie bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel 0343-572055 / 06-20815670