Dossier: Persberichten
Dossier: provincie Groningen
Persbericht dd. 29 september 2003

Boekhoudfraude provincie Groningen 27 miljoen euro

Bij provincie Groningen is ook boekhoudfraude in de jaarrekening 2002 geconstateerd. De rekening van baten en lasten 2002 van de provincie sluit met een positief saldo van 7,8 miljoen euro. In werkelijkheid was het 3,2 miljoen. Er werden tientallen miljoenen euro's aan ontvangsten en uitgaven buiten de rekening gelaten. De boekhoudfraude is geconstateerd door registeraccountant drs. L(Leo) W. Verhoef uit Wijk bij Duurstede. Al eerder had hij tekortkomingen in de jaarrekeningen van Groningen geconstateerd. Over 2000 publiceerde het provinciebestuur een overschot van 2,8 miljoen euro. Het werkelijke overschot was 17,7 miljoen. Over 2001 publiceerde het provinciebestuur een overschot van 7,8 miljoen euro. Het werkelijke overschot was 24,6 miljoen. Daarmee bedraagt de totale boekhoudfraude vanaf 2000 per saldo circa 27 miljoen euro. De jaarrekeningen waren goedgekeurd door het accountantskantoor Ernst & Young.

Leo Verhoef heeft ook boekhoudfraude geconstateerd bij zo'n 75 andere gemeenten en provincies. In een aantal gevallen heeft hij bij Justitie aangifte gedaan, zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht en de provincies Noord- Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. De boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam is in de afgelopen jaren al opgelopen naar ruim 2 miljard euro. De boekhoudfraude bij Den Haag en Rotterdam bedraagt ruim 400 miljoen euro. De boekhoudfraude bij provincie Gelderland bedraagt al circa 350 miljoen euro. Bij Noord-Brabant is de boekhoudfraude opgelopen naar ruim 140 miljoen euro.
Leo Verhoef heeft ook circa 15 accountants aangeklaagd bij de Raad van Tucht voor Accountants. In alle gevallen werd de boekhoudfraude door de Raad van Tucht erkend.

Nadere informatie bij
:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel 0343-572055 / 06-20815670