Dossier: Persberichten
Dossier: Breda
Persbericht dd. 22 september 2003

Boekhoudfraude gemeente Breda opgelopen naar circa 70 miljoen euro

Bij gemeente Breda is ook boekhoudfraude in de jaarrekening 2002 geconstateerd. De rekening van baten en lasten 2002 van Breda sluit met een positief saldo van 18 miljoen euro. In werkelijkheid was er een tekort van 13 miljoen euro. Er werden tientallen miljoenen euro's aan ontvangsten en uitgaven buiten de rekening gelaten. De boekhoudfraude is geconstateerd door registeraccountant drs. L(Leo) W. Verhoef uit Wijk bij Duurstede. Leo Verhoef heeft de gemeenteraad van zijn bevindingen op de hoogte gesteld. Al eerder had hij tekortkomingen in de jaarrekeningen van Breda geconstateerd. Over 2000 publiceerde het gemeentebestuur een overschot van 24 miljoen euro. In werkelijkheid was het overschot 13 miljoen. Over 2001 publiceerde het gemeentebestuur een overschot van 25 miljoen euro. In werkelijkheid was er maar 15 miljoen over. Daarmee is de totale boekhoudfraude vanaf 1998 opgelopen naar circa 70 miljoen euro. De jaarrekeningen waren goedgekeurd door het accountantskantoor Deloitte & Touche. De gemeenteraad van Breda weigerde tot op heden stappen te ondernemen.

Leo Verhoef heeft ook boekhoudfraude geconstateerd bij zo'n 75 andere gemeenten en provincies. In een aantal gevallen heeft hij bij Justitie aangifte gedaan, zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht en de provincies Noord- Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. De boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam is in de afgelopen jaren al opgelopen naar ruim 2 miljard euro. De boekhoudfraude bij Den Haag en Rotterdam bedraagt ruim 400 miljoen euro. De boekhoudfraude bij provincie Gelderland bedraagt al circa 350 miljoen euro.
Leo Verhoef heeft ook circa 15 accountants aangeklaagd bij de Raad van Tucht voor Accountants. In alle gevallen werd de boekhoudfraude door de Raad van Tucht erkend.
Andere provincies en gemeenten in de regio:
Provincie Noord-Brabant verzweeg over 2000-2002 een bedrag van ruim 140 miljoen euro.
Eindhoven verzweeg over 1998-2002 een bedrag van ruim 150 miljoen euro.
Tilburg verzweeg over het jaar 2002 een bedrag van circa 77 miljoen euro.

Nadere informatie bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel 0343-572055 / 06-20815670