Dossier: Persberichten
Dossier: Apeldoorn
Persbericht dd. 19 september 2003

Boekhoudfraude gemeente Apeldoorn opgelopen naar circa 70 miljoen euro

Bij gemeente Apeldoorn is ook boekhoudfraude in de jaarrekening 2002 geconstateerd. De rekening van baten en lasten 2002 van Apeldoorn sluit met een saldo van 4 miljoen euro. In werkelijkheid was het overschot 10 miljoen euro. Er werden tientallen miljoenen euro's aan ontvangsten en uitgaven buiten de rekening gelaten. De boekhoudfraude is geconstateerd door registeraccountant drs. L(Leo) W. Verhoef uit Wijk bij Duurstede. Leo Verhoef heeft de gemeenteraad van zijn bevindingen op de hoogte gesteld. Al eerder had hij tekortkomingen in de jaarrekeningen 2000 en 2001 geconstateerd. Over 2000 publiceerde het gemeentebestuur een tekort van 0,5 miljoen euro. In werkelijkheid was er een overschot van circa 77 miljoen. Over 2001 publiceerde het gemeentebestuur een overschot van 1,5 miljoen euro. In werkelijkheid was er een tekort van circa 13 miljoen. Tezamen met de verzwegen bedragen over 2002 van circa 6 miljoen is daarmee de totale boekhoudfruade over de laatste jaren opgelopen naar per saldo circa 70 miljoen euro. De verhogingen van de OZB komen daarmee in een merkwaardig daglicht. De jaarrekeningen waren goedgekeurd door het accountantskantoor Ernst & Young. De gemeenteraad van Apeldoorn weigerde tot op heden stappen te ondernemen.

Leo Verhoef heeft ook boekhoudfraude geconstateerd bij zo'n 75 andere gemeenten en provincies. In een aantal gevallen heeft hij bij Justitie aangifte gedaan, zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht en de provincies Noord- Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. De boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam is in de afgelopen jaren al opgelopen naar ruim 2 miljard euro. De boekhoudfraude bij Den Haag en Rotterdam bedraagt ruim 400 miljoen euro. De boekhoudfraude bij provincie Gelderland bedraagt al circa 350 miljoen euro.
Leo Verhoef heeft ook circa 15 accountants aangeklaagd bij de Raad van Tucht voor Accountants. In alle gevallen werd de boekhoudfraude erkend.

Andere gemeenten in de regio:
Arnhem verzweeg over 2002 een bedrag van ruim 30 miljoen euro.

Barneveld verzweeg over 2002 een bedrag van 6 miljoen euro.
Nijmegen verzweeg over de jaren 2000-2002 een bedrag van circa 28 miljoen euro.

Nadere informatie bij
:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel 0343-572055 / 06-20815670