Dossier: Persberichten
Dossier: Nijmegen
Persbericht dd. 15 september 2003

Boekhoudfraude bij gemeente Nijmegen opgelopen naar 27,5 miljoen euro

Ook bij gemeente Nijmegen is alweer boekhoudfraude geconstateerd. De winst-en-verliesrekening 2002 van Nijmegen sluit met een saldo van 9,2 miljoen euro. In werkelijkheid was er een overschot van 16,2 miljoen euro. De boekhoudfraude is geconstateerd door registeraccountant drs. L(Leo) W. Verhoef uit Wijk bij Duurstede.  Al eerder had hij tekortkomingen in de jaarrekeningen 2000 en 2001 geconstateerd. Over de jaren 2000 - 2002 publiceerde het gemeentebestuur een overschot van 16,1 miljoen euro. In werkelijkheid was er een overschot over die jaren van 43,6 miljoen. De totale boekhoudfraude over die jaren beloopt dus 27,5 miljoen. De verhogingen van de OZB komen daarmee in een merkwaardig daglicht. De jaarrekeningen waren goedgekeurd door accountantskantoor Ernst & Young en Deloitte & Touche.


Leo Verhoef heeft ook boekhoudfraude geconstateerd bij zo'n 75 andere gemeenten en provincies. In een aantal gevallen heeft hij bij Justitie aangifte gedaan, zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam is in de afgelopen jaren al opgelopen naar ruim 2 miljard euro. Bij Rotterdam en Den Haag beloopt de boekhoudfraude ruim 400 miljoen euro. Bij provincie Gelderland bedraagt de boekhoudfraude inmiddels 350 miljoen euro. Leo Verhoef heeft ook accountants van verschillende gemeenten en provincies aangeklaagd bij de Raad van Tucht voor Accountants. In alle gevallen erkende de Raad van Tucht dat er grote bedragen in de winst-en-verliesrekening ontbraken.

Nadere informatie bij
:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel 0343-572055 / 06-20815670