Dossier: Persberichten
Dossier: gemeente Utrecht
Persbericht dd. 8 september 2003

Boekhoudfraude gemeente Utrecht opgelopen naar 160 miljoen euro

Bij gemeente Utrecht is ook boekhoudfraude in de jaarrekening 2002 geconstateerd. De jaarrekening 2002 van Utrecht sluit met een tekort van 30 miljoen euro. In werkelijkheid was het tekort 11 miljoen euro. Blijkbaar moesten er bepaalde ontvangsten en uitgaven verborgen worden gehouden. De boekhoudfraude is geconstateerd door registeraccountant drs. L(Leo) W. Verhoef uit Wijk bij Duurstede. Leo Verhoef heeft de gemeenteraad van zijn bevindingen op de hoogte gesteld. Al eerder had hij tekortkomingen in de jaarrekeningen 1999, 2000 en 2001 geconstateerd. Over de jaren 1999 - 2001 publiceerde het gemeentebestuur een overschot van 114 miljoen euro. In werkelijkheid was het overschot over die jaren circa 255 miljoen. Over die jaren was dus circa 141 miljoen verzwegen. Tezamen met de verzwegen bedragen over 2002 van circa 19 miljoen is daarmee de totale boekhoudfruade over de laatste jaren opgelopen naar circa 160 miljoen euro. De verhogingen van de OZB komen daarmee in een merkwaardig daglicht. De jaarrekeningen waren goedgekeurd door de Gemeentelijke Accountantsdienst. Leo Verhoef heeft de Gemeentelijke Accountantsdienst in een tweetal zaken aangeklaagd bij de Raad van Tucht voor Accountants. In de eerste zaak is al komen vast te staan dat er inderdaad omvangrijke bedragen waren verzwegen, maar werd de accountant vrijgesproken omdat ook bij veel andere gemeenten boekhoudfraude voorkomt. Leo Verhoef heeft ook bij Justitie aangifte gedaan van boekhoudfraude.

Leo Verhoef heeft ook boekhoudfraude geconstateerd bij zo'n 75 andere gemeenten en provincies. In een aantal gevallen heeft hij bij Justitie aangifte gedaan, zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht en de provincies Noord- Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. De boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam is in de afgelopen jaren al opgelopen naar ruim 2 miljard euro. De boekhoudfraude bij Den Haag en Rotterdam bedraagt ruim 400 miljoen euro.

Nadere informatie bij
:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel 0343-572055 / 06-20815670