Dossier: Persberichten
Dossier: Dordrecht
Persbericht dd. 17 juli 2003

Aangifte van boekhoudfraude gemeente Dordrecht van 180 miljoen euro

Registeraccountant drs. L(Leo) W. Verhoef uit Wijk bij Duurstede heeft vandaag bij Justitie aangifte gedaan van boekhoudfraude bij gemeente Dordrecht van ruim 180 miljoen euro. In de jaarrekeningen vanaf  2000 van gemeente Dordrecht bleven honderden miljoenen euro's buiten de rekening van baten en lasten. Per saldo ruim 180 miljoen euro. Dordrecht presenteerde over de jaren 2000 - 2002 een overschot van 33 miljoen euro. In werkelijkheid is het 214 miljoen euro. Zo werden mogelijk bijvoorbeeld moeilijke discussies over de noodzaak van de verhogingen van de OZB voorkomen. Bij al deze jaarrekeningen staan goedkeurende accountantsverklaringen van het accountantskantoor Deloitte & Touche, ten onrechte dus. Minister Remkes van Binnenlandse Zaken weet ervan, maar wil er niets van weten laat staan iets aan doen.

Boekhoudfraude komt op grote schaal voor bij gemeenten en provincies. Registeraccountant drs. L(Leo) W. Verhoef doet er al enige jaren onderzoek naar. Dordrecht is niet de enige gemeente waar met boekhoudfraude grote overschotten worden verzwegen. Bij Amsterdam is sprake van een boekhoudfraude van circa 2,2 miljard euro. Amsterdam presenteerde over de jaren 1998 - 2002 een overschot van in totaal 13 miljoen euro. In werkelijkheid was er een overschot van 2.180 miljoen euro. Bij Rotterdam bedraagt de boekhoudfraude circa 440 miljoen euro. Rotterdam presenteerde over de jaren 1998 - 2002 een overschot van in totaal 76 miljoen euro. In werkelijkheid was het 515 miljoen euro. Bij Den Haag bedraagt de boekhoudfraude circa 420 miljoen euro. Bij gemeente Utrecht circa 140 miljoen euro. Bij Eindhoven is de boekhoudfraude opgelopen naar circa 150 miljoen euro. Hetzelfde gebeurt bij de provincies. Bij Noord-Holland is de boekhoudfraude in de afgelopen jaren inmiddels opgelopen naar circa 330 miljoen euro. Bij Zuid-Holland bedraagt de boekhoudfraude inmiddels circa 60 miloen euro. Bij Gelderland is de boekhoudfraude inmiddels opgelopen naar 350 miljoen euro. Bij provincie Utrecht naar 80 miljoen euro.
Bij al deze misleidende jaarrekeningen staan goedkeurende accountantsverklaringen. Ten onrechte dus. Leo Verhoef heeft inmiddels 15 accountants aangeklaagd bij de Raad van Tucht voor Accountants. Ook de accountants van Dordrecht. In alle gevallen gaven de accountants toe dat er inderdaad grote bedragen aan ontvangsten en uitgaven buiten de rekening van baten en lasten waren gebleven.
Leo Verhoef deed inmiddels ook aangifte van boekhoudfraude door bijvoorbeeld de gemeentebesturen van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht en de provinciebesturen van Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Justitie maakte nog geen enkel werk van de aangiften van deze boekhoudfraudes.
Noch minister Remkes van Binnenlandse Zaken, noch het bestuur van het NIVRA (Nederlands Instituut van Registeraccountants) willen met Leo Verhoef praten over deze enorme boekhoudfraudes, laat staan maatregelen treffen.

Meer informatie bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede
tel.: 0343-572055 / 06-20815670