Dossier: In de media
zibb.nieuws dd. 29 maart 2006

Registeraccountant mag gemeente openlijk en fors bekritiseren

AMSTERDAM - Een registeraccountant die volgens de raad van tucht in strijd met de eer en stand der registeraccountants had gehandeld, heeft van het College van Beroep voor het bedrijfsleven toch gelijk gekregen.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft twee beroepen van een registeraccountant gegrond verklaard. De beroepen richtten zich tegen twee beslissingen van de raad van tucht voor registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten. Eerder had de raad van tucht twee door het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem ingediende klachten gegrond verklaard. Het College van Gorinchem beklaagde zich bij de raad over de wijze waarop en de bewoordingen waarin de desbetreffende registeraccountant kritiek uitte op de jaarrekening 2001 van de gemeente. Volgens de raad van tucht had de betrokken registeraccountant in strijd gehandeld met de eer van stand der registeraccountants.

De registeraccountant had ernstige bezwaren tegen de jaarrekeningen van een groot aantal gemeenten en provincies, waaronder de jaarrekening 2001 van de gemeente Gorinchem. De jaarrekening 2001 van die gemeente zou volgens de registeraccountant misleidend en in strijd met wettelijke voorschriften zijn. Daarom zou deze jaarrekening ongeschikt zijn als sturings- en verantwoordingsinstrument en zou de burger belangrijke informatie worden onthouden. Per brief en persbericht maakte de registeraccountant zijn bezwaren aan de gemeente Gorinchem en het publiek bekend.

Volgens het College van beroep voor het bedrijfsleven heeft een registeraccountant in beginsel het recht deel te nemen aan het publieke debat over zaken van algemeen belang. Hoewel de bewoordingen waarin de betrokken registeraccountant beschuldigingen aan het adres van de gemeente Gorinchem heeft geuit ‘robuust en wellicht zelfs kwetsend zijn’, zijn ze volgens het College toelaatbaar. Van een onbalans tussen het recht deel te nemen aan het publieke debat over zaken van algemeen belang en de eer van stand der registeraccountants is geen sprake. De door de gemeente ingediende klachten verklaarde het College daarom ongegrond.

Uitspraak College van Beroep voor het bedrijfsleven

AWB 04/156 dd. 23 maart 2006

Uitspraak College van Beroep voor het bedrijfsleven
AWB 04/841 dd. 23 maart 2006