Dossier: In de media
de Volkskrant

23 februari 2006

Gemeenteambtenaren kritisch over raad en bestuur

HAARLEM -  Gemeenteambtenaren hebben geen hoge dunk van raadsleden in hun gemeente. Als de ambtenaren hun een rapportcijfer zouden geven, komt dat uit op een gemiddelde van 5,6. Ruim 40 procent van de respondenten geeft de lokale volksvertegenwoordigers zelfs een 5 of lager.

Dat blijkt uit een onderzoek van het weekblad Intermediair, dat donderdag met een verkiezingsspecial uitkomt. Van de ruim 5400 aangeschreven lezers die bij een gemeente werken, stuurden 490 de vragenlijst terug.

De ambtenaren bestempelen het werk- en denkniveau van de raadsleden gemiddeld als onvoldoende. Volgens hen verliezen velen zich in details (‘hoog stoeptegelniveau’), beheersen ze de materie niet goed en overzien ze de gevolgen van hun eigen besluiten nauwelijks. Opmerkelijk is het negatieve oordeel over de leden van de ‘leefbaar'-partijen: ‘volstrekt incompetent’. Zij halen in de enquête het gemiddelde in veel gemeenten naar beneden.

Daarentegen scoren de wethouders van deze leefbaar-partijen beter dan andere wethouders: met een cijfer van 7,1 tegenover 6,9. Toch bestaat er ook flinke kritiek op deze bestuurders, van wie vooral de vakinhoudelijke inbreng onder de maat wordt geacht. Bijna 80 procent van de respondenten wil harde eisen stellen aan het kennisniveau van de wethouders. Maar tegelijk geven de ambtenaren aan dat ‘hoe meer ze weten, hoe meer ze ons in de weg lopen’.

Hoger opgeleide gemeenteambtenaren, die dagelijks een matig functionerende gemeentepolitiek ervaren, vinden dat er een ingangseis voor raadsleden moet komen. Dat kan een verplichte cursus gemeentelijk besturen en staatsrecht zijn. Vooral frustrerend vinden ambtenaren het als raadsleden proberen te scoren met voorstellen die juridisch of politiek niet haalbaar zijn.

Verder is een meerderheid van 60 procent negatief over het dualisme zoals dat in de praktijk uitpakt. Deze scheidslijn tussen bestuur en gemeenteraad zorgt niet voor een duidelijker verdeling van taken en verantwoordelijkheden, aldus de ambtenaren.

Van de respondenten zijn de politiek rechts en links georiënteerden in balans: bijna 32 procent is links en bijna 29 procent ziet zichzelf als rechts. Een kwart van de ambtenaren blijkt een zwevende kiezer.

Ondanks de frustraties over de gemeentepolitiek zijn de lokale ambtenaren wel tevreden met hun werk. Ruim de helft gaf het een 8. Alleen de mogelijkheden voor scholing en carrièrekansen zijn knelpunten.