Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen

Cursus


Contact
Dossier: In de media
Wat de redactie van Forum van de Volkskrant niet wil plaatsen

Redactie van Forum

e-mail: forum@volkskrant.nl

Wijk bij Duurstede, 11 december 2009

Betreft: Bijdrage voor de Forum-pagina:
            "
Boekhoudfraude van miljarden euro's bij gemeenten en provincies nog steeds groot taboe"


Geachte redactie,

Tien jaar geleden stond op de Forum-pagina van 25 oktober 1999 een bijdrage van mij over de ook nu nog steeds voortdurende misstand van ongekende boekhoudfraudes, zoals we dat inmiddels zijn gaan noemen, bij gemeenten en provincies. De Ombudsman van de Volkskrant reageerde toentertijd (7 november 1999) op vragen van lezers daarover met : "Zo'n ernstige beschuldiging is haast een parlementaire enquête waard. Maar vervolgens lees ik er helemaal niets meer over". En al die 10 jaar las de lezer er niets over. Verbijsterend!
Tijd dus na 10 jaar voor mijn bijdrage over de huidige situatie en wat er in de afgelopen 10 jaar mede door het zwijgen van de Volkskrant kon gebeuren.
----------

Boekhoudfraude van miljarden euro's bij gemeenten en provincies nog steeds groot taboe

"Een accountant stelt dat de financiële verantwoording bij overheden een puinhoop is en dat accountantskantoren daaraan meewerken. Zo'n ernstige beschuldiging is haast een parlementaire enquête waard. Maar vervolgens lees ik er helemaal niets meer over".
Aldus de Ombudsman van de Volkskrant in de krant van 7 november 1999 naar aanleiding van vragen van attente lezers als reactie op wat een (register)accountant meldde op de Forum-pagina van 25 oktober 1999. Nog steeds lazen we er niets over. Had die accountant ongelijk? Integendeel! Inmiddels gaat het nederland-breed om miljarden euro's onnodig geheven belastingen, wat met, wat we inmiddels boekhoudfraude noemen, in de jaarrekeningen van gemeenten en provincies gemaskeerd wordt. De boekhoudfraude bij Ahold verbleekt er totaal bij. Nu, 10 jaar later, tijd voor een evaluatie.
Bijvoorbeeld:
Amsterdam meldde in de jaarrekening over 2008 dat de gemeente in dat jaar 105 miljoen euro zou hebben overgehouden. Op zichzelf is dat al wrang. Waarom zou Amsterdam zoveel moeten overhouden? Van de Onroerendezaakbelasting in dat jaar van 142 miljoen euro was dus ongeveer tweederde overbodig. Het wordt nog wranger als we bij bestudering van deze jaarrekening ontdekken dat de gemeente in werkelijkheid 570 miljoen euro overhield. Conclusie 1: boekhoudfraude van 465 miljoen euro! Conclusie 2: de Onroerendezaakbelasting was in 2008 totaal overbodig en had dus onmiddellijk terugbetaald moeten worden. (Ook aan huurders; zij betalen Onroerendezaakbelasting in hun huurprijs.) Het wordt helemaal bizar als we de jaarrekeningen van Amsterdam van de afgelopen jaren bestuderen. Amsterdam meldde over de jaren 1998-2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 269 miljoen euro. In werkelijkheid hield de gemeente 3.396 miljoen euro over. In die periode betaalden de Amsterdammers 1.536 miljoen euro Onroerendezaakbelasting. Conclusie 1: boekhoudfraude van ruim 3,1 miljard euro! Conclusie 2: de Amsterdammers betaalden in die periode geheel onnodig Onroerendezaakbelasting! Conclusie 3: de accountantsverklaringen bij deze jaarrekeningen waren ten onrechte goedkeurend!
Het onderzoek is verricht door drs. Leo Verhoef, registeraccountant, schrijver van de bijdrage op de Forum-pagina van 25 oktober 1999 en van deze bijdrage.
Amsterdam is niet de enige gemeente waar dit zich voordoet. Inmiddels telt de lijst met gemeenten die in een of meer van de afgelopen jaren geheel of nagenoeg geheel onnodig Onroerendezaakbelasting oplegden en dit veelal met boekhoudfraude maskeerden, meer dan 200 gemeenten.
Waar waren onze volksvertegenwoordigers, die toch als allereerste taak hebben toezicht te houden op de noodzaak van het heffen van belasting en de besteding daarvan?
Bijvoorbeeld:
Den Haag meldde in de jaarrekeningen over de periode 1997-2008 dat de gemeente in die periode 1.279 miljoen euro zou hebben overgehouden. In dezelfde jaarrekeningen stond dat in die periode de Onroerendezaakbelasting 1.184 miljoen euro opleverde. Al volgens de officiële cijfers dus geheel onnodig! Geen gemeenteraadslid die dat was opgevallen, laat staan moord-en-brand schreeuwde! Het wordt nog wranger als we in deze jaarrekeningen ontdekken dat de gemeente in werkelijkheid 1.902 miljoen euro overhield.
Hoe doen onze provincies het?
Bijvoorbeeld:
Gelderland meldde in de jaarrekeningen over de periode 2006-2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 107 miljoen euro. In werkelijkheid hield Gelderland 371 miljoen euro over waardoor de beleggingen opliepen naar 500 miljoen euro. De opcenten Motorrijtuigenbelasting van 489 miljoen waren grotendeels overbodig. Overijssel schreef in deze periode de totaal overbodige opcenten Motorrijtuigenbelasting van 249 miljoen euro bij op bankrekeningen van inmiddels 600 miljoen euro. Overijssel hield naar eigen zeggen 181 miljoen euro over; in werkelijkheid was het 381 miljoen. Dezelfde provincies die gecompenseerd willen worden voor de wegvallende opcenten Motorrijtuigenbelasting als de kilometerheffing wordt doorgevoerd!
Inmiddels zijn de bevindingen van Leo Verhoef, die als klokkenluider zijn baan verloor toen hij, werkzaam op een accountantskantoor waar dit soort jaarrekeningen van goedkeurende accountantsverklaringen werden voorzien, op deze misstand attendeerde, bevestigd door bijvoorbeeld de Rekenkamers van Amsterdam en Rotterdam. Toen deze Rekenkamers hun gemeenteraden hetzelfde vertelden als wat Leo Verhoef al jarenlang deed, kregen ze de wind van voren: waar ze zich mee bemoeiden! Ook de Raad van Tucht voor Accountants, waar Leo Verhoef verschillende accountants aanklaagde, bevestigde met een koel understatement "dat het binnen de provinciale en gemeentelijke verslaggeving niet ongebruikelijk is dat bedragen buiten de rekening van baten en lasten worden gehouden". (Dat dezelfde tuchtraad de aangeklaagde accountants vrijuit deed gaan, doet uiteraard niet af aan het gelijk van Leo Verhoef.) Leo Verhoef deed bij Justitie aangifte van boekhoudfraude (valsheid in geschrifte). Er werd niets mee gedaan. Ook bijvoorbeeld Tweede Kamer-leden Remkes, oud-minister van Binnenlandse Zaken, en Kees Vendrik bevestigden met hun uitlatingen in SC (Staatscourant) van 4 februari 2009 het gelijk van Leo Verhoef.
Al deze gemeenteraden en Provinciale Staten zijn door Leo Verhoef telkenjare van zijn bevindingen op de hoogte gesteld. Zo ze al reageerden of anders reageerden dan met "voor kennisgeving aangenomen", waren de reacties alle negatief tot gepikeerd: waar bemoei je je mee.
Waar blijft die parlementaire enquête?

drs. L.W. Verhoef, registeraccountant.