Dossier: In de media
Dossier: Hof van Twente
Dossier: Nijmegen
Dossier: NIVRA

Commentaar van Leo Verhoef bij bericht in 'Twente Vandaag' (regionale bijlage bij de Telegraaf) van 27 februari 2007: 
"Bijleveld stond fraude toe; registeraccountant beschuldigt nieuwe staatssecretaris"

Ongelofelijk hoe alles en iedereen zich er weer voor weg weet te draaien.

Het Nivra (Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants) spreekt over "een storm in een glas water". Wat is een storm in een glas water? Geknoei met € 48 miljoen in de jaarrekeningen van Nijmegen en met € 15 miljoen in de jaarrekeningen van Hof van Twente?
Het Nivra spreekt over "een discussie gaande over of de jaarrekeningen van bijvoorbeeld gemeenten wel een goed beeld geven". Dat is een leugen: die discussie is NIET gaande. Wat wèl gaande is, is dat het Nivra gedoogt dat "zijn" accountants 
goedkeurende verklaringen geven bij misleidende jaarrekeningen van menige gemeente. Het Nivra spreekt ook over nieuwe richtlijnen. Die nieuwe richtlijnen bestaan NIET. Er bestaan wel al heel lang richtlijnen die het accountants verbieden goedkeurende verklaringen te geven bij misleidende jaarrekeningen, ook die van gemeenten.
Overigens heeft het Nivra al eerder uitgesproken dat Leo Verhoef domweg gelijk heeft met zijn beweringen over misleidende jaarrekeningen van menige gemeente. (I
n Accountantsonline.nl dd. 10 maart 2006 verscheen een reactie van het NIVRA - van weliswaar een bedroevend gehalte, maar waarin temidden van veel koeterwaals, mist en rookgordijnen van onjuistheden en halve waarheden toch opdook: "... wat betreft Verhoef: zijn kritiek was terecht ...". Bij deze reactie maakte Leo Verhoef een commentaar).
Dat Leo Verhoef gelijk heeft met zijn beweringen over misleidende jaarrekeningen van veel gemeenten is ook herhaaldelijk meer dan overduidelijk bevestigd door de Raad van Tucht voor Accountants in door Leo Verhoef tegen registeraccountants aangespannen klachtzaken. (zie "Dossier: Tuchtzaken)

Het Nivra zegt: "Bijleveld en Ter Horst vallen wat ons betreft niets te verwijten". Het Nivra kan het zich niet veroorloven te zeggen dat Bijleveld en Ter Horst in deze zaak wèl een en ander valt te verwijten. Het hek zou van de dam zijn. In één keer zou het verschrikkelijke falen van het Nivra en menige accountant en van menige andere "speler" in het verbijsterende spel van ongekende boekhoudfraudes bij onze zo 'integere' overheid zichtbaar worden.


Inmiddels heeft Nederland een minister en een staatssecretaris die geknoei met cijfers blijkbaar acceptabel vinden.