Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen

Cursus


Contact
Dossier: In de media

Opmerkingen bij artikel "De misstand is veel breder dan knoeien met cijfers" in SC van 4 februari 2009

Inderdaad, de misstand is veel breder dan knoeien met cijfers:

Het gemeentebestuur van Amsterdam meldde in de jaarrekeningen over de periode 1998-2007 dat Amsterdam in die periode € 164 miljoen had overgehouden. In werkelijkheid was het € 2.826 miljoen. "Valsheid in geschrifte" (in modern taalgebruik: boekhoudfraude) van € 2.662 miljoen! Met geknoei in de cijfers werd gemaskeerd dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van Amsterdam in die periode van € 1.394 miljoen, totaal overbodig was.
Het gemeentebestuur van Amsterdam is niet het enige dat dit kunstje flikt! Een "kunstje" waarbij de "boekhoudfraude" bij Ahold totaal verbleekt!
Het Wetboek van Strafrecht stelt voor valsheid in geschrifte in jaarrekeningen zeven jaar gevangenisstraf in het vooruitzicht.

SC: "Toenmalige minister Remkes van Binnenlandse Zaken zag er geen kwaad in dat de cijfers die naar buiten worden gebracht niet de werkelijke overschotten zijn."
Dus, zo zei Remkes, het klopt helemaal wat Leo Verhoef zegt, namelijk dat veel gemeentebesturen andere cijfers naar buiten brengen dan de werkelijke overschotten!
Maar waarom moet minister Remkes het beter weten dan het Wetboek van Strafrecht, dat daar wŤl kwaad in ziet?
Hoe deed Remkes het zelf als Gedeputeerde Staten-lid van provincie Groningen?

SC heeft niet nagevraagd wat de huidige minister van Binnenlandse Zaken mevrouw Ter Horst (voorheen burgemeester van gemeente Nijmegen, voorheen wethouder van gemeente Amsterdam) en de huidige staatssecretaris van Binnenlandse Zaken mevrouw Bijleveld (voorheen burgemeester van gemeente Hof van Twente) ervan vinden.

SC zegt dat toenmalig minister Remkes van Binnenlandse Zaken vond: "Lagere overheden moeten het recht hebben op deze manier geld apart te zetten."
Leo Verhoef heeft NOOIT gezegd dat lagere overheden geen geld mogen overhouden en apart zetten. Maar, SC en mijnheer Remkes, ze mogen niet liegen over wat ze overhouden en apart zetten. Dat is wat ze doen en niets anders! En dat heeft HELEMAAL NIETS met een of ander BBV te maken!

SC laat Kamerlid Kees Vendrik aan het woord: "De scherpte waarmee Verhoef zijn standpunt brengt deel ik niet."
Dus, omdat Leo Verhoef het scherp (lees: duidelijk, zonder wollige taal, met de exacte bedragen) brengt, doen "we" er niets mee, Kees Vendrik? Wat is dat nou voor een zotte redenering!

SC laat Kamerlid Kees Vendrik aan het woord: "Maar door het gebruik van grote woorden als "fraude" keren mensen zich van hem af."
Nee, mijnheer Vendrik en andere beste mensen, ik heb het NOOIT gehad over "fraude", ik heb het steeds over "boekhoudfraude": Valsheid in geschrifte! Wetboek van Strafrecht: zeven jaar gevang!

SC laat Kamerlid Willibrord van Beek aan het woord: "Verhoef heeft zo zijn eigen opvatting over gemeentefinanciŽn, die door de meeste van zijn vakbroeders niet worden gesteund."
Mijnheer Van Beek, welk onderzoek heeft u daarnaar gedaan en mogen we de uitkomsten van uw onderzoek vernemen? Dat onderzoek bestaat dus niet!
Dus, mijnheer Van Beek, er bestaan, zo zegt u, behalve Leo Verhoef, ook nog vakbroeders die het met Leo Verhoef wŤl eens zijn, ook al zijn het niet de meeste! Misschien zijn het niet de minsten!
Hoe deed Van Beek het zelf als Gedeputeerde Staten-lid van provincie Noord-Brabant?

SC beweert dat de Raad van Tucht voor Accountants (voorzitter: mr. J.H.M. Willems) uitgesproken heeft dat in gevallen waar de Rekening van baten en lasten niet alle baten en lasten geeft en dus het saldo van de Rekening niet het saldo is van alle baten en lasten, "ook naar de toelichting op die rekening moet worden gekeken. Daaruit zou wŤl een getrouw beeld rijzen."
Laat nou het Gerechtshof in Amsterdam (voorzitter van de betreffende kamer: mr. J.H.M. Willems) bij herhaling hebben uitgemaakt dat jaarrekeningen met een onvolledige Rekening beslist nžet dat "getrouwe beeld" geven, en dus ook nžet voldoen aan de wettelijke bepalingen!
Overigens, nergens in al die gevallen van (door Leo Verhoef aangetroffen) foute gemeentelijke jaarrekeningen stond (in de toelichting) te lezen dat het saldo van de Rekening van baten en lasten nžet het saldo van alle baten en lasten is, laat staan dat die toelichtingen een opsomming gaven van de ontbrekende bedragen. Het tegendeel is zelfs het geval!

SC wijst er - heel goed! - op dat de Raad van Tucht "erkende dat het inderdaad 'niet ongebruikelijk' is bij provincies en gemeenten dat bedragen buiten de rekening van baten en lasten worden gehouden." Laat dat nou precies zijn wat Leo Verhoef al jarenlang loopt te roepen. Bijvoorbeeld gemeente Amsterdam: die liet bedragen van in totaal € 2.662 miljoen buiten de rekening van baten en lasten!
Dus die Raad van Tucht zei dat Leo Verhoef helemaal gelijk heeft! (Hoe zit het nou met die hierboven genoemde uitspraak van Kamerlid Willibrord Van Beek?)

SC verwijst onder "Onduidelijke regels" naar een of ander BBV, het Besluit waarin wettelijke regels zijn opgenomen over hoe gemeenten en provincies hun jaarrekeningen moeten opmaken. SC suggereert (op aanwijzing van wie? vast niet zelf bedacht!) dat al die foute jaarrekeningen van menige gemeente zouden voldoen aan dat BBV. Nee dus, daar voldoen ze niet aan! Maar ook al zouden ze daar wel aan voldoen, een misleidende jaarrekening is en blijft een misleidende jaarrekening, ook al voldoet die aan een of ander BBV. SC, over het hoofd gezien wat u zelf uit mijn mond noteerde over wat de Gemeentewet zegt over enerzijds het geven van betrouwbare informatie en anderzijds het voldoen aan dat BBV, en dat dat twee geheel verschillende criteria zijn, die best wel eens met elkaar op gespannen voet zouden kunnen staan?
Overigens is dat BBV een hoogst armzalig amateuristisch stukje broddelwerkje van allerbedroevendst niveau!

En wat las iedereen hierover in zijn krant in de afgelopen jaren?

Inderdaad, de misstand is veel breder dan knoeien met cijfers alleen. Heel veel breder!