Dossier: In de media

Het PAROOL  dd. 7 juni 2006


Stad rijker dan gedacht

van een verslaggever

AMSTERDAM - Het positieve resultaat op de gemeentelijke jaarrekening is aanzienlijk groter dan het college doet voorkomen. In plaats van het voorgestelde resultaat van 45 miljoen euro komt de jaarrekening uit op 208 miljoen.

De Amsterdamse Rekenkamer heeft dit vastgesteld naar aanleiding van een brief van registeraccountant Leo Verhoef uit Wijk bij Duurstede.

Verhoef doet als belangstellende particulier al enkele jaren zijn beklag over de wijze waarop in Amsterdam de jaarrekening wordt opgemaakt. De Rekenkamer heeft de rekening onder de loep genomen en stelt vast dat de opmerkingen van Verhoef terecht zijn.

''Als de wettelijke regels worden gevolgd, komt het resultaat uit op 208 miljoen euro,'' stelt directeur Victor Eiff van de Rekenkamer. 'Het verschil is van belang voor de gemeenteraad omdat die beslist over de bestemming van het geld.''

De sterk uiteenlopende uitkomsten zijn het gevolg van de verschillende rekenmethoden die worden gehanteerd.

Volgens de Rekenkamer heeft het college eigen regels losgelaten op het werkelijke resultaat, onder meer door bijna tachtig procent van het beschikbare geld op voorhand een bestemming te geven. Als de gemeenteraad akkoord gaat met de jaarrekening, stemt hij in één klap ook voor de voorgestelde bestemming van de middelen.

Deze handelwijze is niet in strijd met de wettelijke regels, maar leidt wel tot verwarring, bevestigt de Rekenkamer.

Verhoef trok in mei van dit jaar opnieuw aan de bel over de in zijn ogen foutieve totstandkoming van de jaarrekening.

De accountant is geen onbekende van gemeenten en provincies. Hij voert in zijn eentje een onafhankelijke controle uit op de financiële verslaglegging van overheden. Volgens Verhoef, die zichzelf als klokkenluider bestempelt, houden gemeenten en provincies honderden miljoenen euro's buiten de boeken.

Verhoef vindt het principieel verkeerd dat door gemeenten en provincies op deze wijze grote uitgaven niet worden verantwoord tegenover de burger.

© Het Parool, 07-06-2006