Leo Verhoef
Boekhoudfraude gemeenten en provincies
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact

Prof. J.H. Blokdijk RA bevestigt conclusies van Leo Verhoef

 Prof. Hans Blokdijk, registeraccountant, emeritus-hoogleraar Accountantscontrole, bevestigt de conclusies van Leo Verhoef. In OverheidsManagement van maart 2004 schrijft Hans Blokdijk:

"… onder volksvertegenwoordigers en burgers heerst hier en daar onvrede. Er woedt zelfs een soort veenbrand, aangestoken door de accountant Leo Verhoef. Het kernpunt betreft de bepaling in art. 27 CV95 dat de rekening van baten en lasten de omvang van alle baten en lasten moet weergeven. Verhoef toont telkens weer aan dat gemeenten en provincies hiertegen op grote schaal zondigen."
Terug > begin