Dossier: In de media

metro dd. 7 juni 2006

Jaarrekening deugt niet

VINCENT ANDRIESSEN

Metro-verslaggever


 Rekenkamer Amsterdam uit gepeperde kritiek op berekening gemeentelijk resultaat

TERWIJL JE zakgeld een euro bedraagt,
ontvang je maar twee dubbeltjes
om te besteden. Daar dreigt
de gemeenteraad over enkele weken
mee in te stemmen wanneer
het door het college gevraagd
wordt een oordeel te vormen over
de gemeentelijke jaarrekening
2005. De Rekenkamer Amsterdam
komt tot de conclusie dat het resultaat
uitkomt op 208 miljoen
euro in plaats van de 45 miljoen
euro die in de jaarrekening staat.
Het resultaat is volgens de Rekenkamer
dus ruim vierenhalf keer
hoger dan het college doet geloven.
“Als de wettelijke regels gevolgd
worden, komt het resultaat uit op
208 miljoen euro. Dat is voor de
raad nogal van belang omdat zij
uiteindelijk beslist over de bestemming
van dat geld”, zegt directeur
Victor Eiff van de Rekenkamer
Amsterdam. Het resultaat is fors
lager in de boeken gekomen omdat
het college verschillende eigen
regels op het resultaat heeft losgelaten.
Op die manier heeft het college
in de jaarrekeningen al voorstellen
opgenomen over hoe het
geld naar hun idee moet worden
bestemd. Een raadslid dat akkoord
gaat met deze jaarrekening gaat
daarmee impliciet in één keer akkoord
met de bestemming van bijna
tachtig procent van alle beschikbare
gelden.

Kritiek

Verantwoordelijk wethouder Lodewijk

Asscher wuift de kritiek weg.

Via zijn woordvoerder laat hij weten

dat hij van mening is dat de

jaarrekening wel voldoet aan de

wettelijke voorschriften.

Brief van de rekenkamer

• De brief van de Rekenkamer is een

reactie op een brief van accountant

Leo Verhoef. Verhoef had

nogal wat aan te merken op de

jaarrekening van Amsterdam en

krijgt voor een gedeelte gelijk van

de Rekenkamer.