Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen

Cursus


Contact
Dossier: In de media

Opmerkingen bij artikel "Boze automobilisten: Wij zijn beroofd!" in AD van 20 juni 2009

In het AD op 20 juni 2009 een verhaal over de door verschillende provincies in de afgelopen jaren ten onrechte geheven opcenten Motorrijtuigenbelasting.
Het is bijzonder wrang te moeten constateren dat de ontelbare persberichten van Leo Verhoef naar aanleiding van zijn al jarenlang lopend onderzoek naar hetzelfde verschijnsel door het AD (want zijn naam stond niet vermeld in het artikel) nooit zijn opgepakt, ook nu weer niet, en dat hij als klokkenluider al die jaren ook door het AD totaal genegeerd werd.
Op www.leoverhoef.nl was en is al jarenlang alles (en dat is heel veel meer dan deze magere berichtgeving in het AD) te lezen over deze misstand en ook hoe de provincies zelfs boekhoudfraude niet schuwen om deze misstand onzichtbaar te maken.

Het was en is de verdienste van Leo Verhoef dat hij deze misstand al jaren geleden ontdekte en aan de kaak stelde, en niet van het AD!


Ook de redactie van het AD en ook verslaggever Lex de Jonge hebben in het verleden persberichten van Leo Verhoef gekregen over de met boekhoudfraude gemaskeerde onnodigheid van de verhogingen van de opcenten Motorrijtuigenbelasting, ja, bij verschillende provincies zelfs het totale ontbreken van enige noodzaak tot het heffen van de opcenten Motorrijtuigenbelasting. Die persberichten en het onderzoek van Leo Verhoef werden totaal genegeerd. En dan nu opeens: "Uit onderzoek van deze krant blijkt ...". (Dat onderzoek heeft met enig "googelen" echt niet de website van Leo Verhoef opgeleverd??)


Het AD meldt in het artikel dat volgens de provincies alle verhogingen te verdedigen zijn. ,,Alles is volgens de regels gebeurd. En met het geld zijn belangrijke projecten betaald,'' stellen zij. Waarom had het AD niet eens verder gekeken dan zijn neus lang was? Verschillende provincies hebben uitpuilende bankrekeningen van vele honderden miljoenen euro's: allemaal niet uitgegeven maar wel ontvangen belastinggeld. Alles al jarenlang te lezen op www.leoverhoef.nl !

Volgens het AD zijn de ANWB en een meerderheid van de Tweede Kamer verrast door het onderzoek van het AD en zijn zij kwaad en eisen zij nu de onnodig betaalde belastingen terug.
Wisten ANWB en Tweede Kamer-leden echt van niets? Krokodillentranen! Leo Verhoef heeft al jaren geleden ook de ANWB verschillende keren van zijn bevindingen op de hoogte gesteld. Leo Verhoef heeft in de afgelopen jaren ook vele Tweede Kamer-leden van zijn bevindingen op de hoogte gesteld. Hij heeft er zelfs met verschillende Tweede Kamer-leden over gesproken. ANWB en Tweede Kamer-leden lieten het er allemaal steeds "mooi" bij zitten. Bah!

AD, dankzij Leo Verhoef wisten en weten ook alle achtereenvolgende ministers van Binnenlandse Zaken van de afgelopen 10 jaar al jaren van deze misstand. Ook zij wensten er niets aan en tegen te doen!

Naar aanleiding van dit artikel in het AD liet Leo Verhoef op 20 juni 2009 het persbericht uitgaan:
"Provincies en gemeenten maskeren met boekhoudfraude jarenlang onnodig geheven belastingen (MRB en OZB)"