Leo Verhoef
Boekhoudfraude gemeenten en provincies
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
In de bestuursperiode 2010-2014 verslechterde bij veel gemeenten de financiŽle positie, vaak fors. Veel gemeentebesturen verzwegen dit en maskeerden dit zelfs met boekhoudfraude.

Inmiddels zijn na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 overal nieuwe gemeentebesturen aangetreden. Interessant is de vraag:
     Welke financiŽle positie troffen de vorige gemeentebesturen/bestuurders aan in 2010 en welke financiŽle positie lieten zij in 2014 achter?
Dit is een totaal onderbelicht, zo niet geheel onbelicht, onderwerp. Leo Verhoef deed hiernaar uitgebreid onderzoek aan de hand van de jaarrekeningen van de gemeenten over deze periode. Zijn conclusies zijn ronduit verbijsterend.

Bij heel veel gemeenten verslechterde in deze periode de financiŽle positie, bovendien vaak fors. Oorzaak: veel gemeenten hadden in deze periode nadelige saldi van opbrengsten en kosten, vaak van tientallen miljoenen tot in sommige gevallen zelfs van enkele honderden miljoenen euro. Veel gemeenten teerden daardoor tientallen procenten in op hun vermogen (in "jaarrekeningtaal": eigen vermogen); in veel gevallen zelfs voor meer dan de helft. Er zijn zelfs gemeenten die hun gehele vermogen in deze periode "verspeelden" en nu dus met een negatief vermogen verder moeten!
Opvallend en verbijsterend is wat de betreffende gemeentebesturen in hun berichtgeving over de jaarlijkse saldi van opbrengsten en kosten (baten en lasten) en daarmee over de ontwikkeling van de financiŽle positie, meldden in hun presentaties van de jaarrekeningen en de jaarrekening-cijfers en in hun persberichten hierover. Dat is veelal ronduit misleidend tot zwaar misleidend: een en al leugen en bedrog. Op grote schaal knoeiden ze zelfs in wat in hun jaarrekeningen als saldo van baten en lasten werd gepresenteerd. Boekhoudfraude dus!

Al deze gemeentebesturen deden dus in deze periode meer uitgaven dan er aan inkomsten binnenkwam, vaak heel veel meer. Dat betekent dat door deze gemeenten de ontbrekende bedragen geleend zijn bij banken; met andere woorden: tegenover de nadelige saldi van opbrengsten en kosten stonden even grote stijgingen van de schulden en dus navenante stijgingen van de rentekosten. Dat betekent dat van de belastingopbrengsten een steeds groter deel opging en nog steeds opgaat aan gestegen rentekosten.

Interessant is ook de vraag:
     Waar waren de toezichthouders, i.c. de gemeenteraden/-raadsleden? Wisten zij ervan? Wat deden de gemeenteraden/-raadsleden in deze periode?
Opvallend is dat alle gemeenteraden en gemeenteraadsleden al die jaren herhaaldelijk door Leo Verhoef gewaarschuwd zijn voor de boekhoudfraude, maar dat zij totaal niets deden!

Uit de lijst (zie hieronder) van ruim 140 "gevallen" de volgende 10 - sterk gecomprimeerd weergegeven- voorbeelden:

Apeldoorn
  Het vermogen daalde met € 182 miljoen van € 224 miljoen naar € 42 miljoen  (afname 80%)
Barneveld
  Het vermogen daalde met € 57 miljoen van € 112 miljoen naar € 55 miljoen  (afname 50%)
  Het gemeentebestuur meldde bedrieglijk een voordelig saldo van baten en lasten van € 7 miljoen
Delft
  Het vermogen daalde met € 47 miljoen van € 115 miljoen naar € 68 miljoen  (afname 40%)
  Het gemeentebestuur meldde bedrieglijk een voordelig saldo van baten en lasten van € 29 miljoen
Den Haag
  Het vermogen daalde met € 272 miljoen van € 1.300 miljoen naar € 1.028 miljoen
  Het gemeentebestuur meldde bedrieglijk een voordelig saldo van baten en lasten van € 129 miljoen
Deventer
  Het vermogen daalde met € 69 miljoen van € 146 miljoen naar € 77 miljoen  (afname 45%)
  Het gemeentebestuur meldde bedrieglijk een voordelig saldo van baten en lasten van € 8 miljoen
Dordrecht
  Het vermogen daalde met € 101 miljoen van € 539 miljoen naar € 438 miljoen
  Het gemeentebestuur meldde bedrieglijk een voordelig saldo van baten en lasten van € 54 miljoen
Eindhoven
  Het vermogen daalde met € 92 miljoen van € 387 miljoen naar € 295 miljoen
  Het gemeentebestuur meldde bedrieglijk een voordelig saldo van baten en lasten van € 35 miljoen
Emmen
  Het vermogen daalde met € 95 miljoen van € 172 miljoen naar € 77 miljoen  (afname 55%)
  Het gemeentebestuur meldde bedrieglijk een voordelig saldo van baten en lasten van € 8 miljoen
Heerenveen
  Het vermogen daalde van € 59 miljoen naar negatief € 8 miljoen
Rotterdam
  Het vermogen daalde met € 475 miljoen vanwege een nadelig saldo van baten en lasten van € 464 miljoen en € 11 miljoen anderszins van € 1.504 miljoen naar € 1.029 miljoen (afname 32%)
  Het gemeentebestuur meldde bedrieglijk een voordelig saldo van baten en lasten van € 127 miljoen

In de lijst hieronder zijn alle in het onderzoek aangetroffen gevallen opgenomen, voorzover de vermogensdaling € 10 miljoen of meer bedraagt.
--------------------------------------------------------------

Overzicht van gemeenten waar in periode 2010-2014 de financiŽle positie verslechterde
(vanaf ca. € 10 miljoen en meer)

Kolom 1 geeft telkens het vermogen (in "jaarrekeningtaal": het eigen vermogen) van de gemeente aan het begin van 2010, vervolgens de vermogens-toe/afname in de jaren 2010-2013 door de saldi van de baten en lasten en eventuele andere oorzaken, en daarna dientengevolge het vermogen einde 2013. Kolom 2 geeft de saldi van de baten en lasten per jaar. Kolom 3 geeft telkens de door het gemeentebestuur (college van burgemeester & wethouders) bedrieglijk als zodanig gepresenteerde saldi van baten en lasten in presentaties, toelichtingen, persberichten e.d.
Alle cijfers zijn ontleend aan de jaarrekeningen van de betreffende gemeenten.

---------------------------------

123
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W

--------------------------------

Aalsmeer
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201045,0
2010
- 0,4
3,6
2011- 10,9- 3,0
2012- 2,51,4
2013- 0,2- 0,6
Vermogensachteruitgang- 14,0- 14,0 +1,4
Vermogen 31.12.201331,0
     
          Meer informatie in  "Dossier: Aalsmeer"
----------------------------------------

Aalten
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201054,6
2010
- 18,0
0,6
2011- 3,12,5
2012- 1,7- 0,2
2013- 2,00,1
Vermogensachteruitgang- 24,8- 24,8 +3,0
Vermogen 31.12.201329,8
    
          Meer informatie in  "Dossier: Aalten"
----------------------------------------

Alkmaar
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.2010135,8
2010
- 6,8
- 4,9
2011- 0,70,5
2012- 9,45,3
stelselwijziging 01.01.201344,2
2013- 5,16,1
Vermogensachteruitgang- 22,0- 22,0 +7,0
Vermogen 31.12.2013158,0
    
          Meer informatie in  "Dossier: Alkmaar" 
----------------------------------------

Almelo
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201084,5
2010
12,2
14,4
2011- 51,1- 54,4
201211,312,4
2013  0,5- 2,7
Vermogensachteruitgang- 27,1- 27,1- 30,3
Vermogen 31.12.201357,4
   
          Meer informatie in  "Dossier: Almelo"
----------------------------------------

Almere
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.2010394,7
2010
- 16,5
3,4
201110,6- 0,7
2012- 38,09,3
2013  4,622,8
(afrondingsverschillen)- 0,1
Vermogensachteruitgang- 39,3- 39,3 + 34,8
Vermogen 31.12.2013355,3
   
          Meer informatie in  "Dossier: Almere" 
----------------------------------------

Alphen aan den Rijn
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.2010239,9
2010
- 17,0
1,2
2011- 7,7- 13,1
2012- 15,5- 3,6
2013- 29,4- 12,9
(afrondingsverschillen)- 0,1
Vermogensachteruitgang- 69,6- 69,6- 28,4
Vermogen 31.12.2013170,2
   
          Meer informatie in  "Dossier: Alphen aan den Rijn"
----------------------------------------

Amersfoort
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.2010148,4
2010
- 2,9
4,8
2011- 23,8- 13,3
2012- 7,42,9
2013- 12,3- 3,9
Vermogensachteruitgang- 46,4- 46,4- 9,5
Vermogen 31.12.2013102,0
   
          Meer informatie in  "Dossier: Amersfoort" 
----------------------------------------

Amstelveen
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.2010163,1
2010
9,3
5,4
201113,76,9
2012- 9,1- 5,7
2013- 27,1- 14,1
Vermogensachteruitgang- 13,2- 13,2- 7,5
Vermogen 31.12.2013149,9
   
          Meer informatie in  "Dossier: Amstelveen"
----------------------------------------

Apeldoorn
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.2010224,4
2010
- 61,0
- 47,6
2011- 137,2- 117,7
201224,88,9
2013  - 9,1    2,8
Vermogensachteruitgang- 182,5- 182,5- 153,6
Vermogen 31.12.201341,9
   
          Meer informatie in  "Dossier: Apeldoorn"
----------------------------------------

Arnhem
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.2010162,9
2010
9,4
- 5,6
2011- 22,0- 13,4
2012- 12,83,1
2013  3,2  2,6
(afrondingsverschillen)- 0,1
Vermogensachteruitgang- 22,2- 22,2- 13,3
Vermogen 31.12.2013140,6
   
          Meer informatie in  "Dossier: Arnhem"
----------------------------------------

Assen
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.2010163,7
2010
- 10,0
1,5
2011- 3,90,4
2012- 1,35,5
2013- 16,4  3,7
(afrondingsverschillen)- 0,1
Vermogensachteruitgang- 31,6- 31,6+ 11,1
Vermogen 31.12.2013132,0
   
          Meer informatie in  "Dossier: Assen"
----------------------------------------

Baarn
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201039,2
2010
- 3,3
- 2,0
2011- 10,20,5
2012- 1,4- 1,2
2013  1,01,3
(afrondingsverschillen)0,1
Vermogensachteruitgang13,9- 13,9- 1,4
Vermogen 31.12.201325,4
   
          Meer informatie in  "Dossier: Baarn"
----------------------------------------

Barneveld
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.2010112,3
2010
- 5,4
- 1,4
20111,62,4
2012- 29,22,6
2013- 24,63,0
Vermogensachteruitgang- 57,6- 57,6+ 6,6
Vermogen 31.12.201354,7
   
          Meer informatie in  "Dossier: Barneveld"
----------------------------------------

Bergen (L)
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201024,5
2010
- 2,1
5,1
2011- 0,35,4
2012- 7,54,1
2013- 3,3  2,4
Vermogensachteruitgang13,2- 13,2+ 17,0
Vermogen 31.12.201311,3
   
          Meer informatie in  "Dossier: Bergen (L)"
----------------------------------------

Bergen op Zoom
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.2010133,2
2010
- 53,4
1,5
2011- 9,14,1
201222,56,4
2013  0,9  1,9
(afrondingsverschillen)- 0,1
Vermogensachteruitgang- 39,1- 39,1+ 13,9
Vermogen 31.12.201394,0
   
          Meer informatie in  "Dossier: Bergen op Zoom"
----------------------------------------

Bernheze
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201048,9
2010
- 2,8
- 1,6
2011- 5,8- 1,9
2012- 11,1- 4,4
2013  5,05,1
(afrondingsverschillen)- 0,1
Vermogensachteruitgang- 14,7- 14,7- 2,8
Vermogen 31.12.201334,3
   
          Meer informatie in  "Dossier: Bernheze"
----------------------------------------

Best
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.2010132,1
2010
- 8,5
2,5
2011- 26,23,8
2012- 14,45,8
2013- 5,6  1,0
Vermogensachteruitgang- 54,7- 54,7+ 13,1
Vermogen 31.12.201377,4
   
          Meer informatie in  "Dossier: Best"
----------------------------------------

Beuningen
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201013,0
2010
- 30,1
- 32,4
2011- 6,5- 5,5
2012- 2,40,3
2013  3,2- 2,7
(afrondingsverschillen)- 0,1
Vermogensachteruitgang35,8- 35,8- 40,3
Vermogen 31.12.2013- 22,9
   
          Meer informatie in  "Dossier: Beuningen"
----------------------------------------

Bodegraven/
Bodegraven- Reeuwijk
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201013,1
2010
- 2,1
- 0,9
Inbreng vm Reeuwijk13,2
2011- 8,6- 3,8
2012- 5,3- 2,0
2013- 14,4- 12,0
(afrondingsverschillen)0,1
Vermogensachteruitgang- 30,4- 30,4- 18,7
Vermogen 31.12.2013- 4,0
   
          Meer informatie in  "Dossier: Bodegraven/Bodegraven-Reeuwijk"
----------------------------------------

Breda
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.2010150,4
2010
- 39,6
0,9
2011- 7,53,1
201213,87,6
201317,721,2
(afrondingsverschillen)- 0,1
Vermogensachteruitgang- 15,6- 15,6+ 32,8
Vermogen 31.12.2013134,7
   
          Meer informatie in  "Dossier: Breda"
----------------------------------------

Brielle
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.2010175,2
2010
- 9,9
- 6,0
2011- 1,3- 3,5
2012- 17,1- 11,9
2013- 2,0  3,6
(afrondingsverschillen)- 0,2
Vermogensachteruitgang- 30,3- 30,3- 17,8
Vermogen 31.12.2013144,7
   
          Meer informatie in  "Dossier: Brielle"
----------------------------------------

Bronckhorst
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201076,8
2010
- 2,7
0,6
2011- 13,24,1
2012- 0,42,1
2013- 4,4  4,8
(afrondingsverschillen)0,1
Vermogensachteruitgang20,7- 20,7+ 11,6
Vermogen 31.12.201356,2
   
          Meer informatie in  "Dossier: Bronckhorst"
----------------------------------------

Bunschoten
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201017,6
2010
- 2,7
0,3
20111,72,6
2012- 2,71,1
2013- 4,80,2
Vermogensachteruitgang8,5- 8,5+ 4,2
Vermogen 31.12.20139,1
   
          Meer informatie in  "Dossier: Bunschoten"
----------------------------------------

Buren
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201040,1
2010
- 2,6
1,6
2011- 3,71,9
2012- 1,42,6
2013- 2,00,1
(afrondingsverschillen)0,1
Vermogensachteruitgang- 9,7- 9,7+ 6,2
Vermogen 31.12.201330,5
   
          Meer informatie in  "Dossier: Buren"
----------------------------------------

Coevorden
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201033,6
2010
- 3,7
- 0,1
2011- 4,00,4
2012- 1,20,7
2013- 5,7- 2,8
Vermogensachteruitgang14,6- 14,6- 1,8
Vermogen 31.12.201319,0
   
          Meer informatie in  "Dossier: Coevorden"
----------------------------------------

Culemborg
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201043,9
2010
0,2
0,2
2011- 3,3- 0,5
2012- 1,52,6
foutherstel balans 01.01.2013- 0,1
2013- 3,92,4
(afrondingsverschillen)- 0,1
Vermogensachteruitgang- 8,5- 8,5+ 4,7
Vermogen 31.12.201335,2
   
          Meer informatie in  "Dossier: Culemborg"
----------------------------------------

Dalfsen
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201074,8
2010
- 0,3
0,1
2011- 9,20,8
2012- 0,80,9
2013- 3,31,2
Vermogensachteruitgang- 13,6- 13,6+ 3,0
Vermogen 31.12.201361,2
   
          Meer informatie in  "Dossier: Dalfsen"
----------------------------------------

De Bilt
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201033,3
2010
- 3,6
0,5
20110,32,0
2012- 8,8- 6,5
2013- 0,80,4
Vermogensachteruitgang12,9- 12,9- 3,6
Vermogen 31.12.201320,4
   
          Meer informatie in  "Dossier: De Bilt"
----------------------------------------

De Friese Meren
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201355,2
2013- 10,03,1
(afrondingsverschillen)0,1
Vermogensachteruitgang10,0- 10,0+ 3,1
Vermogen 31.12.201345,3
   
          Meer informatie in  "Dossier: De Friese Meren"
----------------------------------------

Delft
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.2010114,8
2010
- 15,5
- 7,7
2011- 7,310,5
2012- 5,013,6
2013- 19,513,0
Vermogensachteruitgang47,3- 47,3+ 29,4
Vermogen 31.12.201367,5
   
          Meer informatie in  "Dossier: Delft"
----------------------------------------

Den Haag
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.20101.300
2010
- 158
- 9
2011- 22- 4
20123116
2013- 94  26
(afrondingsverschillen)- 1
Vermogensachteruitgang- 271- 271+ 129
Vermogen 31.12.20131.028
   
          Meer informatie in  "Dossier: Den Haag"
----------------------------------------

Den Helder
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201081,4
2010
- 11,3
- 4,0
2011- 0,50,1
2012- 4,6- 1,0
2013- 5,06,8
Vermogensachteruitgang21,4- 21,4+ 1,9
Vermogen 31.12.201360,0
   
          Meer informatie in  "Dossier: Den Helder"
----------------------------------------

De Ronde Venen
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201047,4
2010
- 10,5
- 2,3
Inbreng vm Abcoude3,0
2011- 11,9- 6,1
2012- 4,02,0
20130,00,2
Vermogensachteruitgang26,4- 26,4- 6,2
Vermogen 31.12.201324,0
   
          Meer informatie in  "Dossier: De Ronde Venen"
----------------------------------------

Deurne
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201060,0
2010
- 12,0
- 7,5
2011- 18,4- 2,8
20124,72,4
2013- 0,24,6
Vermogensachteruitgang25,9- 25,9- 3,3
Vermogen 31.12.201334,1
   
          Meer informatie in  "Dossier: Deurne"
----------------------------------------

Deventer
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.2010146,3
2010
- 21,9
4,9
2011- 14,2- 8,2
2012- 18,66,8
2013- 14,74,5
Vermogensachteruitgang69,4- 69,4+ 8,0
Vermogen 31.12.201376,9
   
          Meer informatie in  "Dossier: Deventer"
----------------------------------------

Dinkelland
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201059,6
2010
- 3,3
1,1
2011- 1,70,8
2012- 3,91,7
2013- 4,4- 0,4
(afrondingsverschillen)0,1
Vermogensachteruitgang13,3- 13,3+ 3,2
Vermogen 31.12.201346,4
   
          Meer informatie in  "Dossier: Dinkelland"
----------------------------------------

Doetinchem
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.2010113,8
2010
- 14,4
- 9,5
2011- 30,5- 9,9
2012- 6,7- 6,8
2013  0,7  2,1
(afrondingsverschillen)0,1
Vermogensachteruitgang50,9- 50,9- 24,1
Vermogen 31.12.201363,0
   
          Meer informatie in  "Dossier: Doetinchem"
----------------------------------------

Dordrecht
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.2010538,9
2010
- 15,5
9,2
2011- 3,526,0
2012- 39,110,2
2013- 42,8  8,8
Vermogensachteruitgang100,9- 100,9+ 54,2
Vermogen 31.12.2013438,0
   
          Meer informatie in  "Dossier: Dordrecht"
----------------------------------------

Duiven
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201039,6
2010
- 0,6
0,4
2011- 9,01,0
2012- 2,10,1
2013- 1,6- 1,7
Vermogensachteruitgang13,3- 13,3- 0,2
Vermogen 31.12.201326,3
   
          Meer informatie in  "Dossier: Duiven"
----------------------------------------

Eemnes
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201030,8
2010
- 5,7
0,5
2011- 2,3- 0,0
2012- 2,1- 0,7
2013- 1,30,4
(afrondingsverschillen)- 0,1
Vermogensachteruitgang11,4- 11,4+ 0,2
Vermogen 31.12.201319,3
   
          Meer informatie in  "Dossier: Eemnes"
----------------------------------------

Eemsmond
x € mln Sa
baten
ldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201040,6
2010
1,5
- 0,5
2011- 5,6- 5,3
2012- 7,9- 0,8
2013- 1,9- 0,3
Vermogensachteruitgang13,9- 13,9- 6,9
Vermogen 31.12.201326,7
   
          Meer informatie in  "Dossier: Eemsmond"
----------------------------------------

Eijsden-Margraten
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
vm. gemeenten
Vermogen 01.01.201051,7
E - 2010
- 9,0
0,0
M - 2010- 18,5- 0,4
Eijsden-Margraten
20114,80,1
2012- 2,21,7
2013- 2,50,2
Vermogensachteruitgang27,4- 27,4+ 1,6
Vermogen 31.12.201324,3
   
          Meer informatie in  "Dossier: Eijsden-Margraten"
----------------------------------------

Eindhoven
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.2010387,2
2010
- 49,9
- 0,3
2011- 0,82,8
2012- 8,022,1
2013- 33,710,8
(afrondingsverschillen)- 0,1
Vermogensachteruitgang- 92,4- 92,4+ 35,4
Vermogen 31.12.2013294,7
   
          Meer informatie in  "Dossier: Eindhoven"
----------------------------------------

Emmen
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.2010172,3
2010
- 31,7
- 4,4
2011-23,81,5
2012- 4,16,0
2013- 35,94,4
(afrondingsverschillen)- 0,1
Vermogensachteruitgang95,5- 95,5+ 7,5
Vermogen 31.12.201376,7
   
          Meer informatie in  "Dossier: Emmen"
----------------------------------------

Enschede
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.2010170,6
2010
- 16,4
13,0
2011- 20,6- 5,0
2012- 34,44,6
2013  7,5  2,1
Vermogensachteruitgang- 63,9- 63,9+ 14,7
Vermogen 31.12.2013106,7
   
          Meer informatie in  "Dossier: Enschede"
----------------------------------------

Etten-Leur
x € mln Sa
baten
ldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201087,9
2010
- 21,1
0,4
2011- 3,21,2
20121,81,5
2013- 2,11,2
(afrondingsverschillen)0,1
Vermogensachteruitgang24,6- 24,6+ 4,3
Vermogen 31.12.201363,4
   
          Meer informatie in  "Dossier: Etten-Leur"
----------------------------------------

Franekeradeel
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201032,1
2010
- 7,2
1,3
2011- 1,80,4
20123,60,8
2013- 3,6- 0,1
Vermogensachteruitgang- 9,0- 9,0+ 2,4
Vermogen 31.12.201323,1
   
          Meer informatie in  "Dossier: Franekeradeel"
----------------------------------------

Geldermalsen
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201062,2
2010
- 4,1
- 1,8
2011- 4,80,4
2012- 24,3- 20,1
2013- 4,4- 3,0
(afrondingsverschillen)- 0,1
Vermogensachteruitgang37,6- 37,6- 24,5
Vermogen 31.12.201324,5
   
          Meer informatie in  "Dossier: Geldermalsen"
----------------------------------------

Geldrop-Mierlo
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201044,9
2010
- 2,0
- 0,2
2011- 4,40,7
2012- 0,45,3
2013- 2,03,4
(afrondingsverschillen)- 0,1
Vermogensachteruitgang- 8,8- 8,8+ 9,2
Vermogen 31.12.201336,0
   
          Meer informatie in  "Dossier: Geldrop-Mierlo"
----------------------------------------

Gemert-Bakel
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201023,4
2010
- 10,2
- 1,8
2011- 2,3- 1,4
2012- 10,41,4
2013- 1,90,3
Vermogensachteruitgang24,8- 24,8- 1,5
Vermogen 31.12.2013- 1,4
   
          Meer informatie in  "Dossier: Gemert-Bakel"
----------------------------------------

Gennep
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201026,3
2010
- 5,3
- 1,3
2011- 5,7- 2,6
2012- 1,7- 0,9
20132,91,5
Vermogensachteruitgang- 9,8- 9,8- 3,3
Vermogen 31.12.201316,5
   
          Meer informatie in  "Dossier: Gennep"
----------------------------------------

Goeree-Overflakkee
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
vm. gemeenten
Vermogen 01.01.201053,8
2010 -


2012- 10,31,4
herwaarderingen0,4
Goeree-Overflakkee
2013- 3,9- 0,8
Vermogensachteruitgang14,2- 14,2+ 0,6
Vermogen 31.12.201340,0
   
          Meer informatie in  "Dossier: Goeree-Overflakkee"
----------------------------------------

Gouda
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201035,8
2010
- 5,0
- 2,3
foutherstel balans 01.01.201110,4
2011- 13,8- 14,1
2012- 7,1- 2,5
2013  0,0  3,9
(afrondingsverschillen)- 0,1
Vermogensachteruitgang25,9- 25,9- 15,0
Vermogen 31.12.201320,2
   
          Meer informatie in  "Dossier: Gouda"
----------------------------------------

Groningen
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.2010357,3
2010
- 60,9
- 6,3
2011- 13,2- 22,6
2012- 72,6- 27,8
2013- 5,0  6,6
(afrondingsverschillen)0,1
Vermogensachteruitgang151,7- 151,7- 50,1
Vermogen 31.12.2013205,7
   
          Meer informatie in  "Dossier: Groningen"
----------------------------------------

Gulpen-Wittem
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201031,6
2010
- 8,0
- 0,4
2011- 2,70,8
2012- 8,61,0
2013- 0,70,4
Vermogensachteruitgang20,0- 20,0+ 1,8
Vermogen 31.12.201311,6
   
          Meer informatie in  "Dossier: Gulpen-Wittem"
----------------------------------------

Haaksbergen
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201026,0
2010
- 14,7
- 13,2
2011- 6,2- 2,3
2012- 0,41,4
2013- 0,1- 0,2
(afrondingsverschillen)0,1
Vermogensachteruitgang21,4- 21,4- 14,3
Vermogen 31.12.20134,7
   
          Meer informatie in  "Dossier: Haaksbergen"
----------------------------------------

Haarlem
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.2010124,6
2010
- 0,3
7,2
2011- 23,7- 17,8
2012- 34,7- 9,3
2013- 9,7  2,0
Vermogensachteruitgang68,4- 68,4- 17,9
Vermogen 31.12.201356,2
   
          Meer informatie in  "Dossier: Haarlem"
----------------------------------------

Halderberge
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201036,5
2010
- 5,5
0,4
2011- 3,41,2
2012- 9,40,5
2013- 3,60,5
Vermogensachteruitgang21,9- 21,9+ 2,6
Vermogen 31.12.201314,6
   
          Meer informatie in  "Dossier: Halderberge"
----------------------------------------

Hardenberg
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201097,0
2010
- 3,5
7,9
2011- 7,44,9
2012- 11,53,1
2013- 4,0  1,0
Vermogensachteruitgang26,4- 26,4+ 16,9
Vermogen 31.12.201370,6
   
          Meer informatie in  "Dossier: Hardenberg"
----------------------------------------

Harderwijk
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.2010124,1
2010
- 34,2
- 32,7
2011- 0,8- 0,1
2012- 12,7- 0,5
2013- 5,6- 1,7
(afrondingsverschillen)0,1
Vermogensachteruitgang53,5- 53,5- 35,0
Vermogen 31.12.201370,7
   
          Meer informatie in  "Dossier: Harderwijk"
----------------------------------------

Harenkarspel
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201026,6
2010
- 1,3
0,3
2011- 0,00,6
2012- 11,3- 0,0
Vermogensachteruitgang- 12,6- 12,6+ 0,9
Vermogen 31.12.201214,0

             2013 e.v.: gemeente Schagen

          Meer informatie in  "Dossier: Harenkarspel"
----------------------------------------

Harlingen
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201058,3
2010
- 16,0
- 1,1
2011- 3,7- 0,1
2012- 2,70,5
2013- 1,50,8
(afrondingsverschillen)- 0,2
Vermogensachteruitgang23,9- 23,9+ 0,1
Vermogen 31.12.201334,2
   
          Meer informatie in  "Dossier: Harlingen"
----------------------------------------

Hattem
x € mln Sa
baten
ldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201023,0
2010
- 1,5
- 0,5
20110,70,8
2012- 8,0- 0,8
2013- 0,50,1
Vermogensachteruitgang- 9,3- 9,3- 0,4
Vermogen 31.12.201313,7
   
          Meer informatie in  "Dossier: Hattem"
----------------------------------------

Heemskerk
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201054,0
2010
- 2,4
- 0,9
2011- 2,1- 1,6
2012- 5,47,9
2013- 2,01,2
Vermogensachteruitgang11,9- 11,9+ 6,6
Vermogen 31.12.201342,1
   
          Meer informatie in  "Dossier: Heemskerk"
----------------------------------------

Heerenveen
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201058,5
2010
- 0,7
0,4
2011- 72,8- 60,9
2012- 0,8- 0,3
stelselwijziging 01.01.20138,8
2013- 1,2  1,0
Vermogensachteruitgang75,5- 75,5- 59,8
Vermogen 31.12.2013- 8,2
   
          Meer informatie in  "Dossier: Heerenveen"
----------------------------------------

Heerhugowaard
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.2010103,7
2010
- 7,5
- 3,7
2011- 0,84,3
2012- 3,91,3
2013- 14,9- 9,8
(afrondingsverschillen)- 0,1
Vermogensachteruitgang27,1- 27,1- 7,9
Vermogen 31.12.201376,5
   
          Meer informatie in  "Dossier: Heerhugowaard"
----------------------------------------

Heerlen
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201066,1
2010
1,2
4,3
2011- 0,17,9
2012- 12,7- 1,6
2013- 4,3  6,5
Vermogensachteruitgang15,9- 15,9+ 17,1
Vermogen 31.12.201350,2
   
          Meer informatie in  "Dossier: Heerlen"
----------------------------------------

Heiloo
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201033,7
2010
- 14,4
- 13,2
2011- 0,90,0
2012- 3,4- 2,3
2013- 0,5- 0,1
(afrondingsverschillen)- 0,1
Vermogensachteruitgang19,2- 19,2- 15,6
Vermogen 31.12.201314,4
   
          Meer informatie in  "Dossier: Heiloo"
----------------------------------------

Hengelo
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201058,8
2010
- 15,0
- 2,3
2011- 1,80,1
20120,7- 0,3
2013  2,50,4
Vermogensachteruitgang13,6- 13,6- 2,1
Vermogen 31.12.201345,2
   
          Meer informatie in  "Dossier: Hengelo"
----------------------------------------

Heusden
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201043,0
2010
7,6
7,6
2011- 0,7- 1,2
2012- 6,6- 2,7
2013- 15,97,6
(afrondingsverschillen)- 0,1
Vermogensachteruitgang15,6- 15,6- 3,9
Vermogen 31.12.201327,3
   
          Meer informatie in  "Dossier: Heusden"
----------------------------------------

Hillegom
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201075,8
2010
0,4
0,6
2011- 7,20,6
20120,11,2
2013- 4,20,3
(afrondingsverschillen)- 0,1
Vermogensachteruitgang10,9- 10,9+ 2,7
Vermogen 31.12.201364,8
   
          Meer informatie in  "Dossier: Hillegom"
----------------------------------------

Hoogeveen
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201082,6
2010
- 29,1
- 1,8
2011- 10,8- 0,9
2012- 4,91,9
2013  0,03,4
(afrondingsverschillen)0,1
Vermogensachteruitgang44,8- 44,8+ 2,6
Vermogen 31.12.201337,9
   
          Meer informatie in  "Dossier: Hoogeveen"
----------------------------------------

Horst aan de Maas
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201065,2
2010
- 3,7
1,5
2011- 0,21,6
2012- 8,1- 0,5
2013- 1,30,2
(afrondingsverschillen)- 0,1
Vermogensachteruitgang13,3- 13,3+ 2,8
Vermogen 31.12.201351,8
   
          Meer informatie in  "Dossier: Horst aan de Maas" 
----------------------------------------

Kaag en Braassem
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201062,0
2010
- 2,2
- 0,7
2011- 42,8- 44,5
2012- 0,61,0
2013  3,7  3,7
Vermogensachteruitgang- 41,9- 41,9- 40,5
Vermogen 31.12.201320,1
   
          Meer informatie in  "Dossier: Kaag en Braassem"
----------------------------------------

Kampen
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201074,6
2010
- 5,5
4,4
2011- 10,4- 2,3
2012- 5,5- 4,8
2013- 2,7- 4,1
Vermogensachteruitgang24,1- 24,1- 6,8
Vermogen 31.12.201350,5
   
          Meer informatie in  "Dossier: Kampen"
----------------------------------------

Katwijk
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.2010141,2
2010
1,2
- 2,5
2011- 4,4- 1,9
2012- 15,2- 20,1
2013- 3,412,5
(afrondingsverschillen)0,1
Vermogensachteruitgang- 21,8- 21,8- 12,0
Vermogen 31.12.2013119,5
   
          Meer informatie in  "Dossier: Katwijk"
----------------------------------------

Kerkrade
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201068,7
2010
- 3,4
1,4
20113,00,3
2012- 20,91,7
2013- 0,71,0
(afrondingsverschillen)- 0,1
Vermogensachteruitgang22,0- 22,0+ 4,4
Vermogen 31.12.201346,6
   
          Meer informatie in  "Dossier: Kerkrade"
----------------------------------------

Langedijk
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201048,9
2010
3,5
- 2,0
2011- 6,4- 1,2
2012- 16,8- 6,9
2013  2,70,4
(afrondingsverschillen)- 0,1
Vermogensachteruitgang17,0- 17,0- 9,7
Vermogen 31.12.201331,8
   
          Meer informatie in  "Dossier: Langedijk"
----------------------------------------

Lansingerland
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201099,8
2010
- 12,1
4,3
20116,35,2
2012- 16,6- 9,4
2013- 40,6- 35,9
Vermogensachteruitgang63,0- 63,0- 35,8
Vermogen 31.12.201336,8
   
          Meer informatie in  "Dossier: Lansingerland"
----------------------------------------

Leeuwarden
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.2010105,8
2010
- 0,2
- 1,1
2011- 20,12,1
stelselwijziging  01.01.201211,1
2012- 12,58,2
2013- 1,5  5,0
Vermogensachteruitgang- 34,3- 34,3+ 14,2
Vermogen 31.12.201382,6
   
          Meer informatie in  "Dossier: Leeuwarden"
----------------------------------------

Leiden
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.2010526,6
2010
- 23,7
- 6,4
201117,79,7
2012- 42,6- 1,0
2013- 10,917,5
Vermogensachteruitgang- 59,5- 59,5+ 19,8
Vermogen 31.12.2013467,1
   
          Meer informatie in  "Dossier: Leiden"
----------------------------------------

Lelystad
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.2010145,9
2010
- 39,1
- 9,6
2011-12,80,0
2012- 7,60,8
2013- 5,04,6
Vermogensachteruitgang64,5- 64,5- 4,2
Vermogen 31.12.201381,4
   
          Meer informatie in  "Dossier: Lelystad"
----------------------------------------

Lisse
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201057,6
2010
- 4,1
0,0
stelselwijziging 01.01.20119,7
2011- 0,83,4
2012- 7,60,8
2013- 4,30,1
(afrondingsverschillen)0,2
Vermogensachteruitgang16,8- 16,8+ 4,3
Vermogen 31.12.201350,7
   
          Meer informatie in  "Dossier: Lisse"
----------------------------------------

Lochem
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201082,0
2010
- 2,4
- 2,8
Afscheiding scholen- 6,3
2011- 4,70,7
2012- 1,31,6
2013- 4,9- 0,2
(afrondingsverschillen)- 0,1
Vermogensachteruitgang13,3- 13,3- 0,7
Vermogen 31.12.201362,3
   
          Meer informatie in  "Dossier:Lochem"
----------------------------------------

Medemblik
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201070,1
2010
- 9,2
2,7
Inbreng vm Andijk16,1
2011- 12,50,9
2012- 8,2- 3,8
2013- 0,80,7
Vermogensachteruitgang30,7- 30,7+ 0,5
Vermogen 31.12.201355,5
   
          Meer informatie in  "Dossier: Medemblik"
----------------------------------------

Meppel
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201036,0
2010
- 5,3
0,9
2011- 2,5- 1,4
2012- 15,9- 13,6
2013- 1,6- 0,3
(afrondingsverschillen)- 0,1
Vermogensachteruitgang25,3- 25,3- 14,4
Vermogen 31.12.201310,6
   
          Meer informatie in  "Dossier: Meppel"
----------------------------------------

Middelburg
x € mln Sa
baten
ldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201053,9
2010
- 1,6
2,7
20112,62,5
2012- 14,1- 6,7
2013  1,8- 1,3
(afrondingsverschillen)- 0,1
Vermogensachteruitgang11,3- 11,3- 2,8
Vermogen 31.12.201342,5
   
          Meer informatie in  "Dossier: Middelburg"
----------------------------------------

Montferland
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201054,5
2010
- 0,5
3,0
2011- 1,82,7
2012- 3,30,3
2013- 7,4- 0,6
(afrondingsverschillen)- 0,1
Vermogensachteruitgang13,0- 13,0+ 5,4
Vermogen 31.12.201341,4
   
          Meer informatie in  "Dossier: Montferland"
----------------------------------------

Nieuwegein
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.2010122,8
2010
- 5,8
3,2
2011- 5,32,3
2012- 7,84,8
2013- 7,9  4,5
(afrondingsverschillen)- 0,1
Vermogensachteruitgang26,8- 26,8+ 14,8
Vermogen 31.12.201395,9
   
          Meer informatie in  "Dossier: Nieuwegein"
----------------------------------------

Nijkerk
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201066,0
2010
- 10,1
0,0
20112,71,9
2012- 14,3- 16,9
2013- 0,4  0,7
(afrondingsverschillen)0,1
Vermogensachteruitgang22,1- 22,1- 14,3
Vermogen 31.12.201344,0
   
          Meer informatie in  "Dossier: Nijkerk"
----------------------------------------

Nijmegen
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.2010223,0
2010
- 12,3
18,5
2011- 80,23,2
2012- 23,9- 13,5
2013- 27,00,7
Vermogensachteruitgang143,4- 143,4+ 8,9
Vermogen 31.12.201379,6
   
          Meer informatie in  "Dossier: Nijmegen"
----------------------------------------

Noordenveld
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201033,6
2010
- 3,2
- 0,4
2011- 4,4- 4,1
2012- 3,11,0
2013- 2,40,5
(afrondingsverschillen)- 0,1
Vermogensachteruitgang13,1- 13,1- 3,0
Vermogen 31.12.201320,4
   
          Meer informatie in  "Dossier: Noordenveld"
----------------------------------------

Noordoostpolder
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201096,1
2010
- 5,0
2,4
2011- 3,02,5
2012- 13,4- 2,2
2013- 3,22,2
(afrondingsverschillen)0,1
Vermogensachteruitgang24,6- 24,6+ 4,9
Vermogen 31.12.201371,6
   
          Meer informatie in  "Dossier: Noordoostpolder"
----------------------------------------

Nuenen
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201024,8
2010
3,3
0,3
2011- 16,5- 12,7
2012- 2,6- 0,6
2013  4,6  3,0
(afrondingsverschillen)- 0,1
Vermogensachteruitgang11,2- 11,2- 10,0
Vermogen 31.12.201313,5
   
          Meer informatie in  "Dossier: Nuenen"
----------------------------------------

Oegstgeest
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201034,5
2010
- 7,6
- 11,9
2011- 2,3- 2,5
2012- 3,2- 1,4
2013  1,3  2,1
Vermogensachteruitgang11,8- 11,8- 13,7
Vermogen 31.12.201322,7
   
          Meer informatie in  "Dossier: Oegstgeest"
----------------------------------------

Oisterwijk
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201024,5
2010
- 1,1
0,7
2011- 3,20,7
stelselwijziging 01.01.2012- 0,5
2012- 3,60,2
2013- 3,8- 0,2
Vermogensachteruitgang11,7- 11,7+ 1,4
Vermogen 31.12.201312,3
   
          Meer informatie in  "Dossier: Oisterwijk"
----------------------------------------

Olst-Wijhe
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201031,4
2010
- 5,1
- 3,7
2011- 2,00,2
2012- 1,50,2
2013- 3,00,2
(afrondingsverschillen)- 0,1
Vermogensachteruitgang11,6- 11,6- 3,1
Vermogen 31.12.201319,7
   
          Meer informatie in  "Dossier: Olst-Wijhe"
----------------------------------------

Ommen
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201037,6
2010
- 0,3
2,0
2011- 7,81,8
2012- 4,10,4
2013- 2,7- 0,4
Vermogensachteruitgang14,9- 14,9+ 3,8
Vermogen 31.12.201322,7
   
          Meer informatie in  "Dossier: Ommen"
----------------------------------------

Opsterland
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201050,3
2010
- 3,8
- 0,1
2011- 1,51,3
2012- 7,4- 0,7
2013- 4,80,8
Vermogensachteruitgang17,5- 17,5+ 1,3
Vermogen 31.12.201332,8
   
          Meer informatie in  "Dossier: Opsterland"
----------------------------------------

Oss
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.2010115,2
2010
0,4
4,6
Inbreng vm Lith4,9
2011- 15,48,7
2012- 1,77,5
2013  3,5  8,9
Vermogensachteruitgang- 13,2- 13,2+ 29,7
Vermogen 31.12.2013106,9
   
          Meer informatie in  "Dossier: Oss"
----------------------------------------

Oude IJsselstreek
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201055,4
2010
- 14,2
- 0,1
2011- 6,00,4
2012- 1,60,1
2013  0,12,4
Vermogensachteruitgang21,7- 21,7+ 2,8
Vermogen 31.12.201333,7
   
          Meer informatie in  "Dossier: Oude IJsselstreek"
----------------------------------------

Overbetuwe
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201086,0
2010
- 16,4
- 2,0
2011- 4,5- 2,5
2012- 3,1- 3,5
2013- 5,0- 0,5
Vermogensachteruitgang29,0- 29,0- 8,5
Vermogen 31.12.201357,0
   
          Meer informatie in  "Dossier: Overbetuwe"
----------------------------------------

Raalte
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201082,7
2010
- 2,0
- 1,5
2011- 9,31,8
2012- 3,31,5
2013- 2,6- 2,9
Vermogensachteruitgang17,2- 17,2- 1,1
Vermogen 31.12.201365,5
   
          Meer informatie in  "Dossier: Raalte"
----------------------------------------

Reusel-de Mierden
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201016,0
2010
1,2
1,9
2011- 12,4- 11,0
2012- 1,10,3
2013  0,90,9
Vermogensachteruitgang11,4- 11,4- 7,9
Vermogen 31.12.20134,6
   
          Meer informatie in  "Dossier: Reusel-de Mierden"
----------------------------------------

Rijnwoude
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201052,3
2010
- 2,4
- 1,1
2011- 2,5- 0,1
2012- 3,6- 1,0
2013- 7,7- 2,1
(afrondingsverschillen)- 0,1
Vermogensachteruitgang16,2- 16,2- 4,3
Vermogen 31.12.201336,0
   
          Meer informatie in  "Dossier: Rijnwoude"
----------------------------------------

Rijswijk
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201045,3
2010
- 1,6
0,6
2011- 2,2- 2,8
2012- 6,5- 4,7
2013- 0,11,8
Vermogensachteruitgang10,4- 10,4- 5,1
Vermogen 31.12.201334,9
   
          Meer informatie in  "Dossier: Rijswijk"
----------------------------------------

Roerdalen
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201055,6
2010
- 12,9
- 0.8
20115,01,8
2012- 0,13,2
2013- 3,2- 0,5
(afrondingsverschillen)0,1
Vermogensachteruitgang11,2- 11,2+ 3,7
Vermogen 31.12.201344,5
   
          Meer informatie in  "Dossier: Roerdalen"
----------------------------------------

Roermond
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201079,9
2010
- 1,0
2,6
2011- 5,36,8
2012- 5,81,6
2013- 3,10,6
(afrondingsverschillen)- 0,1
Vermogensachteruitgang15,2- 15,2+ 11,6
Vermogen 31.12.201364,6
   
          Meer informatie in  "Dossier: Roermond"
----------------------------------------

Roosendaal
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201084,6
2010
- 2,3
9,7
2011- 5,7- 1,9
2012- 3,21,7
2013- 10,9  2,0
Vermogensachteruitgang22,1- 22,1+ 11,5
Vermogen 31.12.201362,5
   
          Meer informatie in  "Dossier: Roosendaal"
----------------------------------------

Rotterdam
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.20101.504
2010
- 445
- 58
Afstoten onderdelen- 12
2011- 62- 42
201214100
2013  29127
(afrondingsverschillen)1
Vermogensachteruitgang- 464- 464+ 127
Vermogen 31.12.20131.029
   
          Meer informatie in  "Dossier: Rotterdam"
----------------------------------------

Schijndel
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201037,0
2010
- 9,5
0,1
2011- 0,10,6
20120,81,4
2013- 0,80,6
(afrondingsverschillen)0,1
Vermogensachteruitgang- 9,6- 9,6+ 2,7
Vermogen 31.12.201327,5
   
          Meer informatie in  "Dossier: Schijndel"
----------------------------------------

Sittard- Geleen
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.2010102,0
2010
1,6
5,0
20110,04,3
2012- 32,51,3
2013  2,0  6,9
(afrondingsverschillen)- 0,1
Vermogensachteruitgang28,9- 28,9+ 17,5
Vermogen 31.12.201373,0
   
          Meer informatie in  "Dossier: Sittard-Geleen"
----------------------------------------

Skarsterl‚n
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201043,2
2010
- 4,6
- 0,9
2011- 3,30,0
2012- 5,8- 1,9
Vermogensachteruitgang13,7- 13,7- 2,8
Vermogen 31.12.201229,5
 
            2013: zie De Friese Meren  
  

          Meer informatie in  "Dossier: Skarsterl‚n"
----------------------------------------

Slochteren
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201025,4
2010
- 1,5
0,3
2011- 4,2- 0,3
2012- 0,20,9
2013- 3,6- 0,5
Vermogensachteruitgang- 9,5- 9,5+ 0,4
Vermogen 31.12.201315,9
   
          Meer informatie in  "Dossier: Slochteren"
----------------------------------------

Spijkenisse
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201076,5
2010
- 8,6
- 7,2
20114,612,6
2012- 29,1- 20,8
201321,321,3
Vermogensachteruitgang11,8- 11,8+ 5,9
Vermogen 31.12.201364,7
   
          Meer informatie in  "Dossier: Spijkenisse"
----------------------------------------

Stadskanaal
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201063,9
2010
- 7,0
- 3,1
2011- 0,23,1
20121,20,3
2013- 3,9- 0,0
(afrondingsverschillen)- 0,1
Vermogensachteruitgang- 9,9- 9,9+ 0,3
Vermogen 31.12.201353,9
   
          Meer informatie in  "Dossier: Stadskanaal"
----------------------------------------

Steenwijkerland
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201094,9
2010
- 12,4
- 2,8
2011- 8,32,2
2012- 7,42,4
2013- 4,82,9
Vermogensachteruitgang32,9- 32,9+ 4,7
Vermogen 31.12.201362,0
   
          Meer informatie in  "Dossier: Steenwijkerland"
----------------------------------------

Sķdwest-Frysl‚n
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.2011110,2
2011- 19,1- 5,6
2012- 4,92,6
2013- 10,9- 4,5
Vermogensachteruitgang34,9- 34,9- 7,5
Vermogen 31.12.201375,3
   
          Meer informatie in  "Dossier: Sķdwest-Frysl‚n"
----------------------------------------

Ten Boer
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.20103,7
2010
- 0,8
- 0,4
2011- 0,30,2
2012- 10,9- 10,3
2013- 0,4  0,1
(afrondingsverschillen)0,1
Vermogensachteruitgang12,4- 12,4- 10,4
Vermogen 31.12.2013- 8,6
   
          Meer informatie in  "Dossier: Ten Boer"
----------------------------------------

Terneuzen
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201039,0
2010
- 6,8
- 0,6
20113,02,5
2012- 4,83,3
2013- 2,1- 0,3
(afrondingsverschillen)- 0,1
Vermogensachteruitgang10,7- 10,7+ 4,9
Vermogen 31.12.201328,2
   
          Meer informatie in  "Dossier: Terneuzen"
----------------------------------------

Tilburg
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.2010873,9
2010
- 30,4
6,7
201153,061,8
2012- 117,128,0
201328,4  29,4
Vermogensachteruitgang- 66,1- 66,1+ 125,9
Vermogen 31.12.2013807,8
   
          Meer informatie in  "Dossier: Tilburg"
----------------------------------------

Tynaarlo
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201063,2
2010
- 6,3
- 0,0
2011- 0,3- 2,0
2012- 2,21,6
2013- 1,90,2
(afrondingsverschillen)0,1
Vermogensachteruitgang10,7- 10,7- 0,2
Vermogen 31.12.201352,6
   
          Meer informatie in  "Dossier: Tynaarlo"
----------------------------------------

Uden
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201078,9
2010
- 22,0
3,2
2011- 10,53,0
2012- 2,40,2
2013- 2,0  3,7
(afrondingsverschillen)- 0,1
Vermogensachteruitgang36,9- 36,9+ 10,1
Vermogen 31.12.201341,9
   
          Meer informatie in  "Dossier: Uden"
----------------------------------------

Uithoorn
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201079,2
2010
- 11,0
- 1,0
2011- 8,30,9
2012- 12,0- 5,5
2013- 13,81,4
Vermogensachteruitgang45,1- 45,1- 4,2
Vermogen 31.12.201334,1
   
          Meer informatie in  "Dossier: Uithoorn"
----------------------------------------

Utrechtse Heuvelrug
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201040,9
2010
- 4,0
- 0,6
2011- 7,81,6
2012- 3,6- 4,1
2013- 3,9- 0,2
Vermogensachteruitgang19,3- 19,3- 3,3
Vermogen 31.12.201321,6
   
          Meer informatie in  "Dossier: Utrechtse Heuvelrug"
----------------------------------------

Veendam
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201065,8
2010
2,3
- 0,1
2011- 2,21,0
2012- 10,60,7
2013- 3,50,4
(afrondingsverschillen)0,1
Vermogensachteruitgang14,0- 14,00+ 2,0
Vermogen 31.12.201351,9
   
          Meer informatie in  "Dossier: Veendam"
----------------------------------------

Veenendaal
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.2010102,4
2010
- 0,5
2,3
2011- 3,83,7
2012- 9,21,1
2013  0,9  7,8
(afrondingsverschillen)- 0,1
Vermogensachteruitgang12,6- 12,6+ 14,9
Vermogen 31.12.201389,7
   
          Meer informatie in  "Dossier: Veenendaal"
----------------------------------------

Veghel
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.2010133,9
2010
1,4
3,8
2011- 5,11,5
2012- 6,59,5
2013- 1,5  5,7
(afrondingsverschillen)0,2
Vermogensachteruitgang- 11,7- 11,7+ 20,5
Vermogen 31.12.2013122,4
   
          Meer informatie in  "Dossier: Veghel"
----------------------------------------

Veldhoven
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.2010128,1
2010
- 10,4
- 1,0
2011- 21,6- 0,6
2012- 17,0- 0,5
2013- 1,93,3
Vermogensachteruitgang50,9- 50,9+ 1,2
Vermogen 31.12.201377,2
   
          Meer informatie in  "Dossier: Veldhoven"
----------------------------------------

Venlo
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.2010140,1
2010
- 20,0
- 3,1
2011- 11,4- 0,6
2012- 22,67,1
2013  0,2- 6,1
Vermogensachteruitgang53,8- 53,8- 2,7
Vermogen 31.12.201386,3
   
          Meer informatie in  "Dossier: Venlo"
----------------------------------------

Venray
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201058,5
2010
- 16,7
2,2
2011- 0,20,2
20124,22,5
2013- 2,92,7
(afrondingsverschillen)0,1
Vermogensachteruitgang15,6- 15,6+ 7,6
Vermogen 31.12.201343,0
   
          Meer informatie in  "Dossier: Venray"
----------------------------------------

Vlaardingen
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201099,6
2010
- 21,6
1,7
2011- 32,0- 10,2
2012- 15,6- 10,1
stelselwijziging 01.01.201344,1
2013- 8,5- 7,6
Vermogensachteruitgang77,7- 77,7- 26,2
Vermogen 31.12.201366,0
   
          Meer informatie in  "Dossier: Vlaardingen"
----------------------------------------

Voorschoten
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201062,5
2010
- 1,5
- 0,0
2011- 12,9- 0,2
2012- 5,33,8
2013- 7,50,5
(afrondingsverschillen)0,1
Vermogensachteruitgang27,2- 27,2+ 4,1
Vermogen 31.12.201335,4
   
          Meer informatie in  "Dossier: Voorschoten"
----------------------------------------

Weert
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.2010128,5
2010
- 1,8
3,0
2011- 4,92,2
2012- 28,6- 19,8
2013- 1,1  2,9
(afrondingsverschillen)- 0,1
Vermogensachteruitgang36,4- 36,4- 11,7
Vermogen 31.12.201392,0
   
          Meer informatie in  "Dossier: Weert"
----------------------------------------

Westerveld
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201039,6
2010
- 2,1
1,1
2011- 6,40,5
20120,10,7
2013- 0,21,1
Vermogensachteruitgang- 8,6- 8,6+ 3,4
Vermogen 31.12.201331,0
   
          Meer informatie in  "Dossier: Westerveld"
----------------------------------------

Westland
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.2010285,8
2010
- 45,7
- 28,3
2011- 9,4- 10,5
2012- 3,51,2
2013- 0,3  0,8
(afrondingsverschillen)- 0,1
Vermogensachteruitgang- 58,9- 58,9- 36,8
Vermogen 31.12.2013226,8
   
          Meer informatie in  "Dossier: Westland"
----------------------------------------

Zaltbommel
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201030,0
2010
- 3,2
0,3
2011- 6,70,9
2012- 5,90,0
2013  1,90,1
(afrondingsverschillen)0,1
Vermogensachteruitgang13,9- 13,9+ 1,3
Vermogen 31.12.201316,2
   
          Meer informatie in  "Dossier: Zaltbommel"
----------------------------------------

Zevenaar
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201082,5
2010
- 6,8
0,2
2011- 24,2- 23,1
2012- 21,0- 19,5
2013  1,6  2,3
(afrondingsverschillen) - 0,1
Vermogensachteruitgang50,4- 50,4- 40,1
Vermogen 31.12.201332,0
   
          Meer informatie in  "Dossier: Zevenaar"
----------------------------------------

Zoetermeer
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.2010270,6
2010
- 7,9
- 1,9
2011- 14,71,3
2012- 1,05,4
2013- 7,8- 1,6
Vermogensachteruitgang- 31,4- 31,4+ 3,2
Vermogen 31.12.2013239,2

                   Meer informatie in  "Dossier: Zoetermeer"
----------------------------------------

Zuidplas
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201078,7
2010
1,2
- 3,0
2011- 17,1- 8,1
2012- 20,8- 9,5
2013- 0,7  0,9
(afrondingsverschillen)0,1
Vermogensachteruitgang37,4- 37,4- 19,7
Vermogen 31.12.201341,4
   
          Meer informatie in  "Dossier: Zuidplas"
----------------------------------------

Zutphen
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.2010115,8
2010
- 2,8
0,3
2011- 21,5- 7,6
2012- 10,01,1
2013  2,81,0
(afrondingsverschillen)0,1
Vermogensachteruitgang31,5- 31,5- 5,2
Vermogen 31.12.201384,4
   
          Meer informatie in  "Dossier: Zutphen
----------------------------------------

Zwartewaterland
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.201034,0
2010
- 3,8
- 1,3
2011- 5,90,2
2012- 3,0- 1,7
2013- 1,5- 0,5
Vermogensachteruitgang14,2- 14,2- 3,3
Vermogen 31.12.201319,8
   
          Meer informatie in  "Dossier: Zwartewaterland"
----------------------------------------

Zwolle
x € mln S
baten
aldo
&lasten
Saldo
volgens
B&W
Vermogen 01.01.2010193,1
2010
- 16,3
0,3
20114,13,9
2012- 51,2- 57,8
2013  1,4- 0,8
Vermogensachteruitgang- 62,0- 62,0- 54,4
Vermogen 31.12.2013131,1
   
          Meer informatie in  "Dossier: Zwolle"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Terug > begin