Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Zwijndrecht

Ook de jaarrekeningen van gemeente Zwijndrecht zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekening 2005 voorkomen of de gemeente in dat jaar € 0,4 miljoen had overgehouden. In werkelijkheid was er een verlies geleden van ongeveer € 0. In de jaarrekening 2006 presenteerde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 4,2 miljoen. In de jaarrekening 2007 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid was er alweer een nadelig saldo, nu van € 8,5 miljoen. Al met al verzweeg het gemeentebestuur in de jaren 2005-2007 een bedrag van € 15,0 miljoen. Blijkbaar hoefde niemand te weten waaraan deze € 15,0 miljoen zijn opgegaan.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad al met zijn brief van 17 januari 2008. Die deed niets met de waarschuwingen. Dus was de jaarrekening 2007 weer misleidend. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 11 september 2008. Het interesseert ze ook in Zwijndrecht helemaal niets. Want, ach, het gaat maar over zoiets volstrekt onbelangrijks als het (belasting)geld van anderen. De gemeenteraad reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er in dat jaar € 0,9 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,7 miljoen. We missen nu € 4,6 miljoen. Wat mochten we deze keer niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er in dat jaar € 0,3 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,8 miljoen. Al met al missen we over de periode 2005-2009 € 21,7 miljoen belastinggeld.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 1 september 2010. Die vond het niet nodig te reageren, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er in dat jaar € 0,4 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,9 miljoen over. Wat mochten we nu niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 29 februari 2012. Die reageerde nog steeds niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,1 miljoen. Wat mochten we nu niet weten? In ieder geval waren er verliezen van € 7,1 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld; bijna de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 8,6 miljoen! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 20 september 2012. Een griffiemedewerker liet met email weten dat de gemeenteraad de brief "voor kennisgeving aangenomen" had, m.a.w. direct in de prullenbak had gegooid.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,7 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,7 miljoen. Wat mochten we nu niet weten? In ieder geval waren er opnieuw verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 3,4 miljoen. Alweer, weg belastinggeld! Al met al zijn we over de periode 2005-2012 € 21,6 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan?
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,2 miljoen. In werkelijkheid was het zelfs € 4,5 miljoen. Wat mochten we dit keer niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,6 miljoen. In werkelijkheid was het slechts € 0,7 miljoen. Waar zijn de niet gemelde € 6,9 miljoen gebleven? Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 2,1 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Wat was er nog meer aan de hand dat we niet hoefden te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 13,9 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 11,4 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 9,0 miljoen; dat had dus best wat lager gekund.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8,2 miljoen. In werkelijkheid was het slechts € 4,7 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 9,7 miljoen; dat had dus best wat lager gekund.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 8,3 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 9,6 miljoen; dat had dus - alweer - best wat lager gekund.)


Inhoud dossier:
- Emailbericht van griffie van Zwijndrecht dd. 22 oktober 2012
- Brief aan gemeenteraad van Zwijndrecht dd. 20 september 2012
- Brief aan gemeenteraad van Zwijndrecht dd. 29 februari 2012
- Brief aan gemeenteraad van Zwijndrecht dd. 1 september 2010
- Brief aan gemeenteraad van Zwijndrecht dd. 11 september 2008
- Brief van gemeenteraad van Zwijndrecht dd. 20 februari 2008
- Brief aan gemeenteraad van Zwijndrecht dd. 17 januari 2008
Terug > begin