Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Zwartewaterland

Ook de jaarrekeningen van gemeente Zwartewaterland zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 2,2 miljoen (raar, waarom moet een gemeente zoveel overhouden?). In werkelijkheid hield de gemeente € 3,4 miljoen over. Blijkbaar moest met geknoei in de cijfers gemaskeerd worden dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,1 miljoen totaal onnodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 17 januari 2009. Geen enkele reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,5 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 2,0 miljoen belastinggeld besteed?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 29 september 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,9 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 4,2 miljoen (waarvan winst van € 5,4 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 1,2 miljoen). (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,3 miljoen was dus - ook al volgens de "officiŽle" cijfers - geheel onnodig.)
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,8 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde uitgaven van ons belastinggeld van € 2,5 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 21 september 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,9 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde uitgaven van ons belastinggeld van € 6,1 miljoen opgegaan? Ten minste waren er verliezen van € 5,8 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 6 juli 2012. Alweer, geen reactie; het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,0 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde uitgaven van ons belastinggeld van € 1,7 miljoen opgegaan? Ten minste waren er weer nieuwe verliezen, nu van € 2,2 miljoen, bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld! Al-met-al missen we over de jaren 2008-2012 € 12,6 miljoen niet verantwoorde uitgaven van belastinggeld. Waar is het gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 27 augustus 2013. Alweer, geen reactie. Het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de begroting 2014 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 3,0 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden zo zwaar misleid worden? Inmiddels stapelen de verliezen en daarmee de rentelasten zich (on)behoorlijk op!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 19 november 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,5 miljoen. Ten minste waren er weer nieuwe verliezen, nu van € 1,7 miljoen, bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoedspeculatie-verliezen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 16 september 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid was het nadelig saldo € 2,8 miljoen. Ten minste waren er weer nieuwe verliezen, nu van € 4,0 miljoen, bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoedspeculatie-verliezen. Meer dan de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2014 van € 3,8 miljoen. Ook kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 1,8 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen!
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,1 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,4 miljoen (waarvan circa € 1,2 miljoen overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, jeugdwerk).
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,2 miljoen. In werkelijkheid was het zelfs € 6,6 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 4,3 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,9 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Zwartewaterland dd. 16 september 2014
- Brief aan gemeenteraad van Zwartewaterland dd. 19 november 2013
- Brief aan gemeenteraad van Zwartewaterland dd. 27 augustus 2013
- Brief aan gemeenteraad van Zwartewaterland dd. 6 juli 2012
- Brief aan gemeenteraad van Zwartewaterland dd. 21 september 2011
- Brief aan gemeenteraad van Zwartewaterland dd. 29 september 2009
- Brief aan gemeenteraad van Zwartewaterland dd. 17 januari 2009
Terug > begin