Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Zutphen

Ook de jaarrekeningen van gemeente Zutphen zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekening 2006 vůůrkomen of er € 2,4 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid was er € 6,6 miljoen overgehouden. Dat mochten de burgers van Zutphen blijkbaar niet weten, want dan hadden ze zo maar kunnen concluderen dat de Onroerendezaakbelasting in 2006 van € 5,0 miljoen totaal overbodig was. Vandaar het geknoei in de cijfers?
Leo Verhoef waarschuwde al in september 2004 voor de misleidende jaarrekeningen. De gemeenteraad wist niets beters te melden dan dat een of andere Comptabiliteitsvoorschriften het zouden toestaan de burgers van Zutphen te misleiden.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 21 juni 2007 opnieuw. Die liet het aan het college van b&w over naar Leo Verhoef te reageren. En hoe! Het college erkent het gelijk van Leo Verhoef en dat het zelf heeft gelogen over het werkelijke overschot! Het college mompelt nog wel dat het vertellen van leugens wettelijk verplicht zou zijn. Wat een idee. De gemeenteraad vond het allemaal prima en deed niets.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er € 1,8 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid was er € 3,4 miljoen overgehouden. De Onroerendezaakbelasting (2007: € 5,3 miljoen) was dus voor ten minste de helft overbodig. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 20 augustus 2008. Die reageerde totaal niet. "Ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers", denkt blijkbaar ook de gemeenteraad van Zutphen.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,3 miljoen. In werkelijkheid was het nadelig saldo slechts € 0,1 miljoen. Waarom moest dit verzwegen worden?
Al met al deed het gemeentebestuur het voorkomen of er in de jaren 2006-2008 € 0,9 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid hield de gemeente in die periode € 9,9 miljoen over.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 20 oktober 2009. De gemeenteraad deed geen moeite te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 54,7 miljoen (waarvan winst van € 47,2 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen). Waarom moest dit verzwegen worden? Om niet te laten zien dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 6,2 miljoen totaal overbodig was?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 23 juni 2010. Die de brief in de prullenbak gooide, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,8 miljoen. Wat mochten we niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 21,5 miljoen. Wat mochten we niet weten? Grootste veroorzaker van het verlies waren verliezen van € 14,2 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 juli 2012. De gemeenteraad kwam niet verder dan het gemeentebestuur (met een brief vol fouten; ook daar kijkt blijkbaar niemand naar) te laten melden: "... heeft van uw opmerkingen kennis genomen".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 10,0 miljoen. Wat mochten we nu niet weten? Alweer waren er verliezen, nu van € 3,4 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 18 juni 2013. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,8 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 6,3 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 5,4 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Wat was er nog meer aan de hand?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 18 juni 2015. Alweer, geen reactie.
Toen kwam er een nieuwe versie van de jaarrekening 2014. Nog misleidender dan de vorige versie. Op aanwijzing van de accountant werd een herzien verlies op de (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond-en bouwprojecten gepresenteerd; niet een verlies van € 837.000, wat in de oude versie stond, maar een verlies van € 2.767.000, een verschil van € 1,9 miljoen. In de oude versie van de jaarrekening presenteerde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. Door de extra verliezen van € 1,9 miljoen zou dus het gepresenteerde saldo moeten dalen naar een nadelig saldo van € 1,1 miljoen. Nee dus, het gemeentebestuur presenteerde toch nog een voordelig saldo, en wel van € 0,2 miljoen. Onderzoek van de jaarrekening zelf levert op dat het werkelijke nadelige saldo van de oude versie van € 6,3 miljoen (uiteraard) daalde naar een verlies van € 8,2 miljoen. Dit mochten we blijkbaar niet weten. En alweer met een goedkeurende accountantsverklaring. En de gemeenteraad, het toezichthoudend orgaan? De onnozelaars hebben niets in de gaten; dat willen ze ook doodgewoon niet. Het zal je gemeenteraad maar zijn. Inmiddels missen we over de periode 2010-2014 zo'n € 35 miljoen niet gemelde uitgaven van belastinggeld. Blijkbaar hoeven we niet te weten waar dat aan opgegaan is.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 juli 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,9 miljoen, waaronder nieuwe verliezen, nu van € 0,9 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,3 miljoen, waaronder nieuwe verliezen, nu van € 2,0 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 12 september 2017. Geen reactie.
Dus was ook de begroting 2018 weer misleidend. Het gemeentebestuur "verkocht" aan de gemeenteraad en de bevolking een begroting waarbij het een voordelig saldo van opbrengsten en kosten presenteerde van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid sluit de begroting met een verlies van € 8,6 miljoen. Door alle verliezen in de afgelopen jaren en nu weer het begrote verlies van 2018 slinkt het Eigen vermogen van de gemeente van € 116 miljoen eind 2009 naar € 46 miljoen eind 2018, en stegen en stijgen de schulden en daarmee de rentelasten navenant. Wie van de gemeenteraadsleden heeft dat in de gaten en maakt er werk van?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 16,9 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 juli 2018.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Zutphen dd. 4 juli 2018
- Brief aan gemeenteraad van Zutphen dd. 12 september 2017
- Brief aan gemeenteraad van Zutphen dd. 8 juli 2015
- Brief aan gemeenteraad van Zutphen dd. 18 juni 2015
- Brief aan gemeenteraad van Zutphen dd. 18 juni 2013
- Brief van college van b&w van Zutphen dd. 10 september 2012
- Brief aan gemeenteraad van Zutphen dd. 4 juli 2012
- Brief van college van b&w van Zutphen dd. 8 september 2010
- Brief aan gemeenteraad van Zutphen dd. 23 juni 2010
- Brief aan gemeenteraad van Zutphen dd. 20 oktober 2009
- Brief aan gemeenteraad van Zutphen dd. 20 augustus 2008
- Brief aan gemeenteraad van Zutphen dd. 12 juli 2007
- Brief van college van b&w van Zutphen dd. 4 juli 2007
- Brief aan gemeenteraad van Zutphen dd. 21 juni 2007
- Brief van gemeenteraad van Zutphen dd. 6 december 2004
- Brief aan gemeenteraad van Zutphen dd. 20 september 2004
Terug > begin