Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Zundert

Ook de jaarrekeningen van gemeente Zundert zijn misleidend.
In de jaarrekening 2005 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid had de gemeente € 3,3 miljoen overgehouden. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting bedroeg in 2005 € 3,2 miljoen. Die was dus geheel overbodig. Met misleiding werd voorkomen dat de burgers dat te weten zouden komen.
In de jaarrekening 2006 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van € 2,2 miljoen. In werkelijkheid was er € 3,2 miljoen overgehouden. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting bedroeg in 2006 € 2,3 miljoen. Die was dus alweer geheel overbodig. Alweer werd met misleiding voorkomen dat de burgers dat te weten zouden komen.
Ook de weergave van de financiŽle positie klopt niet.
Ook de jaarrekening 2004 was misleidend.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 9 maart 2007. Die liet het aan een of andere ambtenaar over een dom briefje te schrijven waarmee de gemeenteraad zich weer in slaap liet wiegen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 20 juli 2007, waarin hij tevens ingaat op dat domme briefje van die ambtenaar. De gemeenteraad deed geen enkele moeite. Alleen het college van b&w reageerde met een uiterst domme brief van 28 augustus 2007. In deze brief ontkent het college niet dat Leo Verhoef compleet gelijk heeft.
Dus waren ook de jaarrekeningen 2007, 2008, 2009 en 2010 weer misleidend.
In de jaarrekening 2007 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,8 miljoen. Waar zijn de ontbrekende € 3,0 miljoen gebleven?
In de jaarrekening 2008 meldde het gemeentebestuur een nadelig saldo opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,3 miljoen.
In de jaarrekening 2009 meldde het gemeentebestuur een nadelig saldo opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,5 miljoen.
In de jaarrekening 2010 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,0 miljoen. Onderdeel van het verlies waren in ieder geval grote verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van ten minste € 3 miljoen; hoeveel nog meer? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 14 juli 2011. Die gooide de brief in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen"), want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,4 miljoen. Waar zijn de niet gemelde € 1,0 miljoen uitgaven van belastinggeld aan opgegaan? Opvallend: over de jaren 2007-2011 meldde het gemeentebestuur telkens een hoger saldo dan het werkelijke. Het gemeentebestuur meldde over deze periode een voordelig saldo van € 0,3 miljoen; in werkelijkheid leed de gemeente in deze periode een verlies van € 10,0 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 18 september 2012. Die gooide de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen"), want "het gaat toch immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers?"
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,7 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,6 miljoen. In werkelijkheid was het € 4,3 miljoen. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2013 € 3,2 miljoen en was dus geheel onnodig en kan linea recta terug naar de belastingbetalers.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,3 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 1,2 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Wat was er nog meer aan de hand dat we niet hoefden te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,1 miljoen over (Het overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdwerk) van zo'n € 2,6 miljoen is dus nagenoeg geheel opgegaan aan andere doeleinden dan waarvoor het bestemd was.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,7 miljoen over.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 7 september 2017. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,3 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Zundert dd. 7 september 2017
- Brief van gemeenteraad van Zundert dd. 30 oktober 2012
- Brief aan gemeenteraad van Zundert dd. 18 september 2012
- Brief van gemeenteraad van Zundert dd. 4 oktober 2011
- Brief aan gemeenteraad van Zundert dd. 14 juli 2011
- Brief van college van b&w van Zundert dd. 28 augustus 2007
- Brief aan gemeenteraad van Zundert dd. 20 juli 2007
- Brief van een of andere ambtenaar van Zundert dd. 10 juli 2007
- Brief aan gemeenteraad van Zundert dd. 9 maart 2007
Terug > begin