Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Zuidplas

Ook de jaarrekeningen van gemeente Zuidplas zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2010 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,0 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 1,2 miljoen. Wat mochten we niet weten? Of moest ons schrik worden aangejaagd? De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2010 € 6,9 miljoen. Dat had dus best lager kunnen zijn.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 30 juni 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 17,1 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 9 miljoen belastinggeld opgegaan? Ten minste waren er grote verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond-en bouwprojecten (hoeveel?; volstrekt onduidelijk!). Dat hoefden we niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 10 mei 2012. Alweer, geen reactie. Het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 9,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 20,8 miljoen. Ten minste waren er grote verliezen van € 10,5 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond-en bouwprojecten. Weg belastinggeld (de complete opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 7,4 miljoen, en nog meer)! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 14 mei 2013. Alweer, geen reactie. Het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,7 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 17 april 2014. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,2 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,5 miljoen. Inmiddels missen we over de jaren 2010-2014 zo'n € 25 miljoen niet verantwoorde uitgaven van belastinggeld. Waaraan is dat opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,2 miljoen. Inmiddels missen we over de jaren 2010-2015 ruim € 30 miljoen niet verantwoorde uitgaven van belastinggeld. Waaraan is dat opgegaan? Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 15 november 2016. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 5,1 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 7,4 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,5 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Zuidplas dd. 15 november 2016
- Brief aan gemeenteraad van Zuidplas dd. 17 april 2014
- Brief aan gemeenteraad van Zuidplas dd. 14 mei 2013
- Brief aan gemeenteraad van Zuidplas dd. 10 mei 2012
- Brief aan gemeenteraad van Zuidplas dd. 30 juni 2011
Terug > begin