Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Zuidhorn

Ook de jaarrekeningen van gemeente Zuidhorn zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,8 miljoen.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,4 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 4 maart 2009. Die deed er niets mee.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,4 miljoen. We zijn dus over de periode 2006-2008 € 5,9 miljoen (per saldo) aan niet verantwoorde uitgaven van belastinggeld kwijt. Wat mochten we niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 7 november 2009. Die reageerde niet, maar liet het over aan het college van b&w om een dom briefje te sturen met de mededeling dat de jaarrekeningen zouden voldoen aan een of ander BBV. Nou, en? Dat wil toch nog niet zeggen dat het waar is wat er in die jaarrekeningen staat? Dat is wel iets heel anders, en daar had Leo Verhoef het over! Intussen weten we nog steeds waaraan die gemiste € 5,9 miljoen belastinggeld is opgegaan.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,5 miljoen (waarvan winst van € 2,0 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 2,5 miljoen).
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,5 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 14 juli 2011. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,8 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgegeven belastingelden van € 2,4 miljoen gebleven? Wat hoeven we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 3 oktober 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,3 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 oktober 2013. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,0 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,5 miljoen. Inmiddels missen we vanaf de jaarrekening 2006 de verantwoording over € 12,5 miljoen uitgegeven belastinggeld. Wat hoefden we niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid was het slechts € 1,0 miljoen, wat ongeveer geheel te "danken" was aan een overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg).
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,2 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 1,5 miljoen. Wat hoefden we nu niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,3 miljoen. Wat hoefden we nu niet weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Zuidhorn dd. 8 oktober 2013
- Brief aan gemeenteraad van Zuidhorn dd. 3 oktober 2012
- Brief aan gemeenteraad van Zuidhorn dd. 14 juli 2011
- Brief van college van b&w van Zuidhorn dd. 23 november 2009
- Brief aan gemeenteraad van Zuidhorn dd. 7 november 2009
- Brief aan gemeenteraad van Zuidhorn dd. 4 maart 2009
Terug > begin