Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Zoeterwoude

Ook de jaarrekeningen van gemeente Zoeterwoude zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Leo Verhoef bekeek de jaarrekeningen van Zoeterwoude vanaf 2006. De verschillen in de jaarrekeningen 2006-2008 tussen gepresenteerde saldi van opbrengsten en kosten en de werkelijke waren weliswaar niet groot, maar fout=fout.
In de jaarrekening 2009 presenteerde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8,2 miljoen; in werkelijkheid was het € 15,4 miljoen (waarvan winst van € 16,8 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 1,4 miljoen). De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,7 miljoen was dus ook al volgens de "officiŽle" cijfers totaal overbodig! Welk gemeenteraadslid had dat gezien?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 16 september 2010. Die de brief in de prullenbak gooide; het interesseert ze helemaal niks, "want het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. In de jaarrekening 2010 meldde het gemeentebestuur een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,1 miljoen. In werkelijkheid was het ietsjes minder; in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,0 miljoen. Ten minste waren er verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van € 3,6 miljoen. Weg belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid was het ietsjes minder; in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,0 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,1 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,4 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,5 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 23.000. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,2 miljoen. Een overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg) ging dus geheel op aan andere doeleinden dan waarvoor bedoeld.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,4 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,9 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 3,8 miljoen.)


Inhoud dossier:
- Brief van gemeenteraad van Zoeterwoude dd. 2 november 2010
- Brief aan gemeenteraad van Zoeterwoude dd. 16 september 2010
Terug > begin