Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Zoetermeer

Ook de jaarrekeningen van gemeente Zoetermeer zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Leo Verhoef bekeek de jaarrekeningen van Zoetermeer vanaf 2003. Allemaal alleen maar bruikbaar in de openhaard.
In de jaarrekening 2003 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 9,8 miljoen. In werkelijkheid had de gemeente € 51,5 miljoen overgehouden. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 33,3 miljoen was dus geheel onnodig.)
In de jaarrekening 2006 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van € 20,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 21,9 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 25,1 miljoen was dus grotendeels onnodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 15 januari 2008. De gemeenteraad wenste niet te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 17,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 72,2 miljoen over. Blijkbaar moest al weer met geknoei in de cijfers gemaskeerd worden dat de totale opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 26,2 miljoen geheel en al onnodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 15 mei 2008. De gemeenteraad reageerde totaal niet. Ach, het gaat maar over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 10,5 miljoen over. Blijkbaar moest met geknoei in de cijfers gemaskeerd worden dat van de Onroerendezaakbelasting een belangrijk deel onnodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 22 mei 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 14,3 miljoen over. Blijkbaar moest met geknoei in de cijfers gemaskeerd worden dat van de Onroerendezaakbelasting de helft onnodig was.
Het gemeentebestuur meldde over de jaren 2006-2009 dus een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 42,9 miljoen (raar, waarom moet een gemeente zo veel overhouden?), terwijl er in werkelijkheid € 118,9 miljoen was overgehouden. In die periode was de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting € 107,3 miljoen. Die was dus totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 8 juni 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 7,9 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 6 miljoen aan opgegaan? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 juni 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 14,7 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 16 miljoen aan opgegaan? Ten minste waren er verliezen van zo'n € 13 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 7 mei 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,0 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 3 juni 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 7,8 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Inmiddels zijn we over de jaren 2010-2013 € 34,6 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 8 mei 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,3 miljoen. In werkelijkheid was het € 3,0 miljoen. Er waren nieuwe verliezen, nu van € 8,1 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Inmiddels zijn we over de jaren 2010-2014 € 38 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 11,7 miljoen over. Waarom mochten we dat niet weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 31,3 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 6,7 miljoen. Waaraan zijn de ontbrekende € 14,8 miljoen opgegaan? Wat hoefden we dit keer niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 15 september 2017. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,0 miljoen.Wat hoefden we dit keer niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 24 augustus 2018.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Zoetermeer dd. 24 augustus 2018
- Brief aan gemeenteraad van Zoetermeer dd. 15 september 2017
- Brief aan gemeenteraad van Zoetermeer dd. 8 mei 2014
- Brief aan gemeenteraad van Zoetermeer dd. 3 juni 2013
- Brief aan gemeenteraad van Zoetermeer dd. 7 mei 2012
- Brief aan gemeenteraad van Zoetermeer dd. 8 juni 2011
- Brief aan gemeenteraad van Zoetermeer dd. 8 juni 2010
- Brief aan gemeenteraad van Zoetermeer dd. 22 mei 2009
- Brief aan gemeenteraad van Zoetermeer dd. 15 mei 2008
- Brief aan gemeenteraad van Zoetermeer dd. 15 januari 2008
Terug > begin