Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Zijpe

Ook de jaarrekeningen van gemeente Zijpe zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Leo Verhoef bekeek de jaarrekeningen van Zijpe vanaf 2004. Conclusie: allemaal brandhout.
In de jaarrekening 2006 presenteert het gemeentebestuur een voordelig saldo van baten en lasten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,1 miljoen over. Door het geknoei in de cijfers wordt niet zichtbaar dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,5 miljoen totaal onnodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 6 december 2007. De gemeenteraad deed geen moeite te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,1 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 2,0 miljoen belastinggeld besteed?
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,7 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 4,3 miljoen (waarvan winst van € 3,6 miljoen uit de verkoop van de NUON-aandelen). (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,7 miljoen was dus, zoals eerder in 2006, geheel overbodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 9 december 2010. Die reageerde met een uiterst dom briefje, waarin overigens niets werd ontkend.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,1 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,1 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 22 mei 2012. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,6 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 2,8 miljoen opgegaan? Er waren bijvoorbeeld verliezen van zo'n € 3,7 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Zo ongeveer de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van de afgelopen twee jaar van eveneens € 3,7 miljoen. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 september 2013.

(gemeente m.i.v. 2013 opgegaan in gemeente Schagen)

Inhoud dossier:
-
Brief aan gemeenteraad van Schagen dd. 2 september 2013
- Brief aan gemeenteraad van Zijpe dd. 22 mei 2012
- Brief van gemeenteraad van Zijpe dd. 1 februari 2011
    - Opmerkingen bij brief van gemeenteraad dd. 1 februari 2011
- Brief aan gemeenteraad van Zijpe dd. 9 december 2010
- Brief aan gemeenteraad van Zijpe dd. 6 december 2007
Terug > begin