Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Zevenaar

Ook de jaarrekeningen van gemeente Zevenaar zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,7 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 3,1 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 14 januari 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers".
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 3,0 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 32,6 miljoen (waarvan winst van € 32,1 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen). (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,9 was dus totaal overbodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 30 juni 2010. Die reageerde niet, want "het gaat immers over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 6,8 miljoen. Onderdeel van het verlies zijn verliezen van (ten minste) circa € 5,0 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! (Met het grote voordelig saldo van 2009 van € 32,6 miljoen was dus ook de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2010 van € 4,1 miljoen weer totaal overbodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 1 september 2011. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een dramatisch verlies van € 23,1 miljoen. In werkelijkheid was het nog dramatischer; in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 24,2 miljoen. Er waren alweer verliezen, nu van € 24,8 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nieuw dramatisch verlies van € 19,5 miljoen. In werkelijkheid was het nog dramatischer; in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 21,0 miljoen. Er waren weer nieuwe verliezen, nu van circa € 20 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 21 juni 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,6 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,5 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid was het zelfs € 3,2 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 6,8 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid was het zelfs € 2,3 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,6 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Zevenaar dd. 21 juni 2013
- Brief aan gemeenteraad van Zevenaar dd. 1 september 2011
- Brief aan gemeenteraad van Zevenaar dd. 30 juni 2010
- Brief aan gemeenteraad van Zevenaar dd. 14 januari 2010
Terug > begin