Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Zeist

Ook de gemeenteraad van Zeist slikt misleidende jaarrekeningen als zoete koek en laat het aan het college van b&w over om op de alarmerende brieven van Leo Verhoef te reageren. Ondanks de brieven van Leo Verhoef van 5 augustus 1999 en 5 januari 2002 waarin hij niets heel laat van die reacties, blijft de boekhoudfraude gewoon doorgaan. Dankzij een duttende gemeenteraad.
Wat als saldo van baten en lasten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo. Wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, komt niet overeen met de werkelijke financiŽle positie.
Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekeningen over de jaren 1997-2001 voorkomen of er in die periode een batig saldo was van opbrengsten en kosten van € 17 miljoen (wat op zichzelf natuurlijk al raar is, want waarom zou een gemeente een winst moeten maken van € 17 miljoen?). In werkelijkheid was er een overschot van zo'n € 48 miljoen. Boekhoudfraude dus van € 31 miljoen. Hiermee werd verzwegen dat Zeist met groot gemak de Onroerendezaakbelasting van 2 jaar aan de bedrogen burgers had kunnen terugbetalen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad wederom voor de misleidende jaarrekeningen, maar die wilde er niets over horen.
Ook de jaarrekeningen 2004 en 2005 waren weer van hetzelfde laken een pak. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2005 een batig saldo van € 3 miljoen. In werkelijkheid was het € 10 miljoen. De OZB was in dat jaar € 14 miljoen. De helft was dus meer dan voldoende geweest. Dat werd dus met boekhoudfraude gemaskeerd.
Leo Verhoef waarschuwde met zijn brief van 4 oktober 2006 de gemeenteraad opnieuw. Die nam zelfs niet de moeite op die brief te reageren.
Dus was de jaarrekening 2006 weer misleidend.  Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2006 een batig saldo van € 6,0 miljoen. In werkelijkheid was het € 12,2 miljoen. De OZB was in 2006 € 9,6 miljoen. Die had dus geheel en al overgeslagen kunnen worden. Dat werd dus met boekhoudfraude alweer gemaskeerd.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 22 mei 2007 opnieuw. Die nam niet de moeite te reageren.
Dus was de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een batig saldo van € 5,4 miljoen. In werkelijkheid heild de gemeente € 6,6 miljoen over. (De OZB was in 2007 € 10,2 miljoen. De helft was meer dan genoeg geweest.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 10 mei 2008. Die reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 6,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,6 miljoen over. (De OZB bracht in 2008 € 10,6 miljoen op.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 3 juni 2009 opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen. Die reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid was het € 2,2 miljoen. (De jaarrekening laat (ten onrechte) niet zien wat de Onroerendezaakbelasting in 2009 opbracht, maar duidelijk is dat het een flink stuk lager had kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,4 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 4,0 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 11,1 miljoen had dus best heel wat minder kunnen zijn!)
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,4 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 2,1 miljoen belastinggeld opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 21 juni 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 6,5 miljoen over. (Van de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2012 van € 12,0 miljoen was dus zeker de helft overbodig!)
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 4,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 6,9 miljoen over. (Van de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2013 van € 11,9 miljoen was dus zeker de helft overbodig!)
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 5,4 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van baten en lasten van € 1,7 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 2,3 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! En wat was er nog meer aan de hand dat we niet hoefden te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 11,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 19,3 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2015 van € 11,8 miljoen was dus totaal overbodig!)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 5,8 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2016 van € 11,8 miljoen was dus voor de helft overbodig!)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,3 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 11,8 miljoen.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Zeist dd. 21 juni 2012
- Brief aan gemeenteraad van Zeist dd. 3 juni 2009
- Brief aan gemeenteraad van Zeist dd. 10 mei 2008
- Brief aan gemeenteraad van Zeist dd. 22 mei 2007
- Brief aan gemeenteraad van Zeist dd. 4 oktober 2006
- Brief van college van b&w van Zeist dd. 7 februari 2006
- Brief aan gemeenteraad van Zeist dd. 12 december 2005
- Brief van college van b&w van Zeist dd. 1 juli 2002
- Brief aan gemeenteraad van Zeist dd. 23 mei 2002
- Brief van college van b&w van Zeist dd. 21 mei 2002
- Brief aan gemeenteraad van Zeist dd. 5 januari 2002
- Brief van college van b&w van Zeist dd. 20 december 2001
- Brief aan gemeenteraad van Zeist dd. 24 oktober 2001
- Brief aan gemeenteraad van Zeist dd. 21 oktober 1999
- Brief aan gemeenteraad van Zeist dd. 5 augustus 1999
- Brief van college van b&w van Zeist dd. 23 juli 1999
- Brief aan gemeenteraad van Zeist dd. 28 oktober 1998
Terug > begin