Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Zeewolde

Ook de jaarrekeningen van gemeente Zeewolde zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 2004-2006 een overschot van € 3,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente in die periode € 23,1 miljoen over. In 2005 was de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting € 4,3 miljoen en in 2006 € 3,0 miljoen. Geknoei in de cijfers maakte onzichtbaar dat de OZB in die jaren totaal overbodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 15 oktober 2007. De gemeenteraad reageerde totaal niet. "Ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers", denkt (ook) de gemeenteraad van Zeewolde blijkbaar.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,6 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 4,8 miljoen besteed?
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,4 miljoen. (Raar, waarom moet een gemeente zo veel overhouden?) In werkelijkheid hield de gemeente € 4,3 miljoen over. De hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,7 miljoen was dus - alweer - totaal onnodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 juli 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 17,8 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 17,2 miljoen (waarvan winst bij de verkoop van de NUON-aandelen van € 14,2 miljoen). (Waar zijn de niet genoemde € 0,6 miljoen gebleven?) De hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,9 miljoen was dus - alweer - totaal onnodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 13 oktober 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,3 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 4,2 miljoen).
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,0 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 februari 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,7 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 3,0 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 4,6 miljoen. Dat had best "ietsjes" minder kunnen zijn).
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,9 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,5 miljoen over. (Alweer, de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 4,9 miljoen en dat had - alweer - best "ietsjes" minder kunnen zijn).
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,4 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,7 miljoen. Waar zijn de ontbrekende € 3,5 miljoen gebleven?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 8,2 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 4,9 miljoen.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Zeewolde dd. 18 februari 2013
- Brief aan gemeenteraad van Zeewolde dd. 13 oktober 2010
- Brief aan gemeenteraad van Zeewolde dd. 8 juli 2009
- Brief aan gemeenteraad van Zeewolde dd. 15 oktober 2007
Terug > begin