Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Zeeland

Ook de jaarrekeningen van provincie Zeeland zijn onbetrouwbaar en dus misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het provinciebestuur meldde in de jaarrekening 2005 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,7 miljoen. Leo Verhoef ontdekte dat dat in werkelijkheid € 11,5 miljoen was. In 2005 bedroeg de provinciale opslag op de Motorrijtuigenbelasting € 25,4 miljoen. De helft was (ongeveer) genoeg geweest.
Ook de jaarrekeningen van eerdere jaren klopten niet.
Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten van Zeeland al met zijn brief van 28 december 1998. Hoewel Leo Verhoef in zijn brief van 22 juli 1999 de vloer aanveegde met de uiterst domme reactie van Gedeputeerde Staten (die op hun beurt weer afgingen op zwaar incompetente accountants en ambtenaren), wilden Provinciale Staten zich niet met de kwestie bezighouden en beantwoordden de latere brieven van Leo Verhoef slechts met "voor kennisgeving aangenomen" en "discussie gesloten".
Leo Verhoef probeerde het met zijn brief van 24 januari 2007 opnieuw. Per kerende post (29 januari 2007) liet de griffier weten dat "men" ook op deze brief niet wenste in te gaan.
En dus was daarna de jaarrekening 2006 opnieuw misleidend. Het provinciebestuur meldde dat er € 2,5 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid was er € 108,9 miljoen overgehouden. Waar bleef al dat geld? Op vette depositorekeningen e.d. van inmiddels ruim € 200 miljoen. Ook provincie Zeeland is in belangrijke mate een beleggingsclub geworden, maar dan wel met belastinggeld van de burgers, die dat niet met dat doel bijeengebracht hadden.
En dus was daarna de jaarrekening 2007 opnieuw misleidend. Het provinciebestuur meldde dat er € 14,4 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,8 miljoen.
Per saldo rapporteerde het provinciebestuur over de jaren 2002-2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 34 miljoen. Echter, in werkelijkheid hield de provincie in die periode € 121 miljoen over.
En dus was daarna de jaarrekening 2008 opnieuw misleidend. Het provinciebestuur meldde dat er € 2,1 miljoen is overgehouden. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 13,2 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde provinciale Staten nogmaals voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 mei 2009. Die reageerden niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers".
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde dat er in dat jaar € 4,8 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 15,7 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 20,5 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de volksvertegenwoordigers (Provinciale Staten) opnieuw met zijn brief van 31 mei 2010. Die reageerden niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde dat er € 1,1 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid was het € 10,0 miljoen. (De opcenten Motorrijtuigenbelasting bedroegen € 30,4 miljoen en hadden dus best wat lager kunnen zijn.)
Leo Verhoef waarschuwde de volksvertegenwoordigers opnieuw met zijn brief van 24 mei 2011. Die reageerden nog steeds niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde dat er € 10,1 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid was het € 16,3 miljoen. (De opcenten Motorrijtuigenbelasting bedroegen € 30,7 miljoen en hadden dus best wat lager kunnen zijn.)
Leo Verhoef waarschuwde de volksvertegenwoordigers opnieuw met zijn brief van 8 mei 2012. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde dat er € 12,7 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid leed de provincie een verlies van € 41,3 miljoen. Er waren bijvoorbeeld extra, bijzondere personeelskosten (afvloeiingskosten e.d.) van zo'n € 51 miljoen. Moesten die buiten beeld blijven?
Leo Verhoef waarschuwde de volksvertegenwoordigers opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 12 juni 2013. Alweer, geen reactie. Het interesseert ze helemaal niets.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde dat er € 5,8 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid leed de provincie een verlies van € 4,9 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de begroting 2015 misleidend. Het provinciebestuur presenteert een nadelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 12,3 miljoen. Waarom moeten de Provinciale Staten en andere belangstellenden alweer zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de Provinciale Staten opnieuw met zijn brief van 20 november 2014. Alweer, totaal geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde dat er € 12,8 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid was het € 4,2 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde dat er € 9,0 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid was het € 5,5 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde dat er € 8,9 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid was het € 7,6 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het provinciebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 10,3 miljoen.  In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 15,1 miljoen.  Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan Provinciale Staten van Zeeland dd. 20 november 2014
- Brief aan Provinciale Staten van Zeeland dd. 12 juni 2013
- Brief aan Provinciale Staten van Zeeland dd. 8 mei 2012
- Brief aan Provinciale Staten van Zeeland dd. 24 mei 2011
- Brief aan Provinciale Staten van Zeeland dd. 31 mei 2010
- Brief aan Provinciale Staten van Zeeland dd. 4 mei 2009
- Brief van "Griffier van de Staten" van Zeeland dd. 29 januari 2007
- Brief aan Provinciale Staten van Zeeland dd. 24 januari 2007
- Brief van Provinciale Staten van Zeeland dd. 27 april 2004
- Brief aan Provinciale Staten van Zeeland dd. 26 maart 2004
- Brief aan Provinciale Staten van Zeeland dd. 17 december 2003
- Brief van Gedeputeerde Staten van Zeeland dd. 14 november 2001
- Brief aan Provinciale Staten van Zeeland dd. 13 september 2001
- Brief aan Provinciale Staten van Zeeland dd. 22 juli 1999
- Brief van Gedeputeerde Staten van Zeeland dd. 20 juli 1999
- Brief aan Provinciale Staten van Zeeland dd. 28 december 1998
Terug > begin