Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Zuid-Holland

Ook provincie Zuid-Holland knoeit net zo hard met de financiŽle cijfers als de andere provincies en menige gemeente. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie. Ook de jaarrekeningen van Zuid-Holland zijn dus alleen maar bruikbaar in de open haard.
Het provinciebestuur meldde in de jaarrekeningen over de jaren 1997-2003 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 118 miljoen (vraag: waarom moet een provincie geld overhouden? Allemaal onnodig aan de burgers ontfutseld belastinggeld!). In werkelijkheid hield de provincie nog meer over: € 237 miljoen. Boekhoudfraude dus van bijna € 120 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwt al jaren achtereen (vanaf de jaarrekening 1997) dat er van de jaarrekeningen en de goedkeurende accountantsverklaringen daarbij helemaal niets klopt. Ook Provinciale Staten van Zuid-Holland doen niets met die waarschuwingen. Ondanks de brieven van Leo Verhoef van 26 maart 2002 en 22 april 2000 waarin hij de vloer aanveegt met de nonsens-reacties van het college van Gedeputeerde Staten.
Leo Verhoef waarschuwde met zijn brief van 21 augustus 2006 opnieuw. Provinciale Staten namen niet de moeite te reageren.
Dus was de jaarrekening 2006 opnieuw misleidend.
In de jaarrekeningen over de jaren 2004-2006 meldde het provinciebestuur in de jaarrekeningen een overschot van € 1 miljoen. In werkelijkheid maakten ze meer kosten dan er aan opbrengsten binnenkwam van € 60 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 61 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten met zijn brief van 2 mei 2007 opnieuw. Die nam niet de moeite te rageren.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een overschot van € 14 miljoen. In werkelijkheid hield de provincie 44 miljoen over. Over de jaren 1997-2007 meldde het provinciebestuur een overschot van € 133 miljoen. (Gek, waarom moet een provincie zoveel overhouden?) In werkelijkheid hield de provincie € 222 miljoen over.
Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten opnieuw met zijn brief van 8 juli 2008. Die reageerden totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 34 miljoen. In werkelijkheid hield de provincie € 23 miljoen over. Er zijn zomaar € 11 miljoen verdwenen. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 17 juni 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid was het verlies € 2,4 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 34,8 miljoen. In werkelijkheid hield de provincie € 77,6 miljoen over. De opcenten Motorrijtuigenbelasting bracht € 319 miljoen op; dat had dus heel wat minder gekund!
Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten opnieuw met zijn brief van 24 mei 2011. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 19,0 miljoen. In werkelijkheid hield de provincie € 20,1 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 15,1 miljoen. In werkelijkheid hield de provincie € 44,5 miljoen over. Inmiddels heeft de provincie vanaf 1997 € 385 miljoen overgehouden (ze zeiden zelf dat ze € 234 miljoen hadden overgehouden). Waarvoor was dat nodig? Allemaal onnodig opgelegd en geÔncasseerd belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de Provinciale Staten-leden opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 28 juni 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 26,3 miljoen. In werkelijkheid hield de provincie € 44,2 miljoen over. De opbrengst van de opcenten Motorrijtuigenbelasting was in 2014 € 305 miljoen en had dus best zo'n 15% lager kunnen zijn. Inmiddels heeft de provincie vanaf 1997 € 429 miljoen overgehouden. Waarvoor was dat nodig? Allemaal onnodig opgelegd en geÔncasseerd belastinggeld!
Dus was ook de begroting 2015 misleidend. Het provinciebestuur presenteert een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 18,7 miljoen. Waarom moet iedereen weer misleid worden?
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 28,9 miljoen. In werkelijkheid leed de provincie een verlies van € 24,5 miljoen. Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de Provinciale Staten-leden opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 juni 2015. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 37,8 miljoen. In werkelijkheid hield de provincie € 46,4 miljoen over. Alweer had de opbrengst van de opcenten Motorrijtuigenbelasting, in 2015 € 332 miljoen, beduidend lager kunnen zijn.
Leo Verhoef waarschuwde de Provinciale Staten-leden opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 juni 2015. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het provinciebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 35,0 miljoen. In werkelijkheid hield de provincie € 180,9 miljoen over. Alweer had de opbrengst van de opcenten Motorrijtuigenbelasting, in 2016 € 324 miljoen, beduidend lager kunnen zijn. Hoefden we dat niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het provinciebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 30,2 miljoen. In werkelijkheid hield de provincie € 37,9 miljoen over.


Inhoud dossier:
- Brief aan Provinciale Staten van Zuid-Holland dd. 2 juni 2015
- Brief aan Provinciale Staten van Zuid-Holland dd. 28 juni 2013
- Brief aan Provinciale Staten van Zuid-Holland dd. 24 mei 2011
- Brief aan Provinciale Staten van Zuid-Holland dd. 17 juni 2009
- Brief aan Provinciale Staten van Zuid-Holland dd. 8 juli 2008
- Brief aan Provinciale Staten van Zuid-Holland dd. 2 mei 2007
- Brief aan Provinciale Staten van Zuid-Holland dd. 21 augustus 2006
- Inspreekvoordracht van Leo Verhoef voor Commissie voor Onderzoek van de rekening op 7 mei 2004
- Brief aan Provinciale Staten van Zuid-Holland dd. 14 april 2004
- Brief van Commissie voor Onderzoek van de Rekening dd. 31 maart 2004
- Brief aan Provinciale Staten van Zuid-Holland dd. 9 maart 2004
- Brief aan Provinciale Staten van Zuid-Holland dd. 10 juni 2003
- Brief aan Provinciale Staten van Zuid-Holland dd. 25 mei 2002
- Brief aan Provinciale Staten van Zuid-Holland dd. 26 maart 2002
- Brief van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland dd. 20 maart 2002
- Brief aan Provinciale Staten van Zuid-Holland dd. 5 oktober 2001
- Brief van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland dd. medio december 2000
- Brief aan Provinciale Staten van Zuid-Holland dd. 22 april 2000
- Brief van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland dd. 4 april 2000
- Brief aan Provinciale Staten van Zuid-Holland dd. 23 augustus 1999
- Brief aan Provinciale Staten van Zuid-Holland dd. 22 december 1998
Terug > begin