Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Zaltbommel

Ook de jaarrekeningen van gemeente Zaltbommel zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekeningen over de jaren 2003 - 2004 een nadelig saldo van baten en lasten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid was er in die periode een nadelig saldo van € 7,9 miljoen. Er ontbreekt dus € 7,6 miljoen. Waaraan is dat uitgegeven?
Leo Verhoef stelde met zijn brief van 18 mei 2006 de gemeenteraad van zijn bevindingen op de hoogte. De gemeenteraad kon daar op z'n minst z'n voordeel mee doen bij de beoordeling van de jaarrekening 2005. Dat deed die gemeenteraad dus niet, want ook de jaarrekening 2005 en daarna de jaarrekening 2006 waren weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde over die jaren € 1,2 miljoen te hebben overgehouden. In werkelijkheid was het € 4,4 miljoen.  (Ter vergelijking: de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2006: € 3,7 miljoen.)
Leo Verhoef waarschuwde met zijn brief van 19 juni 2007 de gemeenteraad opnieuw. De gemeenteraad reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,5 miljoen over. (Ter vergelijking: de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2007: € 3,9 miljoen.)
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 9,6 miljoen over. Met geknoei in de cijfers moest blijkbaar gemaskeerd worden dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 4,2 miljoen totaal overbodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 10 juni 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 6,7 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 6,7 miljoen opgegaan? Moesten (onduidelijke) grote verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten stil gehouden worden?
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,2 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 3,5 miljoen opgegaan? Moesten alweer (onduidelijke) verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten stil gehouden worden? In ieder geval: Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 9 november 2011. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 6,7 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 7,6 miljoen opgegaan? Moesten alweer nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten stil gehouden worden? In ieder geval: Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 29 juni 2012. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,9 miljoen. Er waren alweer nieuwe verliezen, nu van € 2,6 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 24 mei 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,9 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2014 misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,8 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2015 misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,1 miljoen. Inmiddels missen we over de jaren 2009-2015 zo'n € 24 miljoen belastinggeld. Waaraan is dat opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 6,8 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 6,0 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 11,4 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 6,1 miljoen.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Zaltbommel dd. 24 mei 2013
- Brief aan gemeenteraad van Zaltbommel dd. 29 juni 2012
- Brief aan gemeenteraad van Zaltbommel dd. 9 november 2011
- Brief aan gemeenteraad van Zaltbommel dd. 10 juni 2009
- Brief aan gemeenteraad van Zaltbommel dd. 19 juni 2007
- Brief aan gemeenteraad van Zaltbommel dd. 25 september 2006
- Brief aan de gemeenteraad van Zaltbommel dd. 18 mei 2006
Terug > begin