Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Zaanstad

Ook de jaarrekeningen van gemeente Zaanstad zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.

Lees hier de meer dan bedroevende reacties van de gemeenteraad van Zaanstad op de waarschuwingen van Leo Verhoef over de misleidende jaarrekeningen van Zaanstad. Lees in de brief van de gemeenteraad van 5 april 2004 dat de gemeenteraad tenslotte vindt dat de jaarrekeningen niet misleidend zijn omdat de gemeenteraad besloten heeft dat de jaarrekeningen niet misleidend zijn. Als het niet zo'n ernstige zaak was betreffende "Integriteit van het openbaar bestuur", zou deze reactie hoogst komisch genoemd mogen worden. Verbijsterend!
Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekeningen over de periode 2000-2004 voorkomen of er € 8,2 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid hield de gemeente in die periode € 81,1 miljoen over. (Genoeg om eens een keertje de OZB over te slaan.)
In de jaarrekening 2005 deed het gemeentebestuur het voorkomen of er € 0,8 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 9,4 miljoen. Waar is die verzwegen € 10 miljoen aan opgegaan? De gemeenteraad vond het niet de moeite waard op de waarschuwing van Leo Verhoef in zijn brief van 27 juni 2006 te reageren.
En dus was de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldt een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 7,7 miljoen over.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 4 juni 2007 opnieuw. Die nam niet de moeite te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 11,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente in dat jaar € 15,2 miljoen over. (Van de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in dat jaar van € 23,2 miljoen was dus meer dan de helft overbodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 5 mei 2008. De gemeenteraad vond het niet nodig te reageren, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbenulligs als het geld van de belastingbetalers", vinden ze daar in die gemeenteraad blijkbaar met z'n allen.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 10,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,5 miljoen over. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van € 10,2 miljoen aan besteed? We hoeven het blijkbaar niet te weten. Het zal ook dit keer de gemeenteraad waarschijnlijk helemaal niets interesseren.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 25 juni 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 10,6 miljoen. Waarom moet een gemeente zoveel overhouden? In werkelijkheid hield de gemeente € 52,5 miljoen over (waarvan winst van € 43,2 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen). Mochten we niet weten dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 25,3 miljoen totaal overbodig was?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 juni 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 2,1 miljoen. Waarom moet een gemeente zoveel overhouden? In werkelijkheid hield de gemeente € 19,2 miljoen over. Mochten we niet weten dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 26,5 miljoen grotendeels, en gezien de overschotten in vorige jaren geheel, onnodig was?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 28 mei 2011. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 4,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 9,7 miljoen. Wat hoefden we niet te weten? Ten minste waren er verliezen van € 23,9 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 29 juni 2012. Alweer, geen reactie, want  "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 7,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,6 miljoen. Wat hoefden we niet te weten? Ten minste waren er opnieuw verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Hoeveel? Niet te zien! Maar wel: weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidnde jaarrekeningen met zijn brief van 28 mei 2013. Alweer, geen reactie. Het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de begroting 2014 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 21,2 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden zo zwaar misleid worden? Inmiddels stapelen de verliezen en daarmee de rentelasten zich (on)behoorlijk op!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 16 november 2013. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers, toch?".
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 30,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid was het nog veel erger: onder de opbrengsten zijn opbrengsten geboekt van zo'n € 31 miljoen die nog in de komende jaren "verdiend" moeten worden. Dus eigenlijk was er een verlies van zo'n € 33 miljoen. Wat hoefden we niet te weten? Ten minste waren er opnieuw verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 11,2 miljoen. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 26 mei 2014. Alweer, geen reactie. Het heeft werkelijk een niveau van driekeer niks.
Dus was ook de begroting 2015 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 31 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden alweer zo zwaar misleid worden? Inmiddels stapelen de verliezen en daarmee de rentelasten zich (on)behoorlijk op!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 28 oktober 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 12,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw verlies, nu van € 6,3 miljoen. Ten minste waren er opnieuw verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Hoeveel? In de letter- en cijferbrei niet te zien. Maar wel: weg belastinggeld! Inmiddels missen we over de periode 2011-2014 € 78 miljoen belastinggeld. Waaraan is dat opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 15 juni 2015. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 10,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw verlies, nu van € 0,2 miljoen. Waaraan zijn de ontbrekende € 10,5 miljoen opgegaan? Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 31 mei 2016. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de begroting 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 0,3 miljoen. Inmiddels stapelen de verliezen en daarmee de rentelasten zich (on)behoorlijk op!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 9 november 2016. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat toch over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers?"
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw verlies, nu van € 3,2 miljoen. Waaraan zijn de ontbrekende € 9,4 miljoen opgegaan? Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 7 juni 2017. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 3,6 miljoen. Wat hoefden we niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Zaanstad dd. 7 juni 2017
- Brief aan gemeenteraad van Zaanstad dd. 9 november 2016
- Brief aan gemeenteraad van Zaanstad dd. 31 mei 2016
- Brief aan gemeenteraad van Zaanstad dd. 28 oktober 2014
- Brief aan gemeenteraad van Zaanstad dd. 15 juni 2015
- Brief aan gemeenteraad van Zaanstad dd. 28 oktober 2014
- Brief aan gemeenteraad van Zaanstad dd. 26 mei 2014
- Brief aan gemeenteraad van Zaanstad dd. 16 november 2013
- Brief aan gemeenteraad van Zaanstad dd. 28 mei 2013
- Brief aan gemeenteraad van Zaanstad dd. 29 juni 2012
- Brief aan gemeenteraad van Zaanstad dd. 28 mei 2011
- Brief aan gemeenteraad van Zaanstad dd. 8 juni 2010
- Brief aan gemeenteraad van Zaanstad dd. 25 juni 2009
- Brief aan gemeenteraad van Zaanstad dd. 5 mei 2008
- Brief aan gemeenteraad van Zaanstad dd. 4 juni 2007
- Brief aan gemeenteraad van Zaanstad dd. 27 juni 2006
- Brief aan gemeenteraad van Zaanstad dd. 15 november 2005
- Brief aan gemeenteraad van Zaanstad dd. 19 april 2004
- Brief van gemeenteraad van Zaanstad dd. 5 april 2004
- Brief aan gemeenteraad van Zaanstad dd. 4 maart 2004
- Brief aan gemeenteraad van Zaanstad dd. 2 mei 2003
- Brief aan gemeenteraad van Zaanstad dd. 29 april 2002
- Brief aan gemeenteraad van Zaanstad dd. 14 maart 2002
- Brief aan gemeenteraad van Zaanstad dd. 2 juni 2001
- Brief aan gemeenteraad van Zaanstad dd. 10 januari 2001
- Brief aan gemeenteraad van Zaanstad dd. 17 juli 2000
- Brief aan gemeenteraad van Zaanstad dd. 4 juli 2000
- Brief van college van b&w van Zaanstad dd. 16 juni 2000
- Brief aan gemeenteraad van Zaanstad dd. 12 mei 2000
- Brief van college van b&w van Zaanstad dd. 9 mei 2000
- Brief aan gemeenteraad van Zaanstad dd. 19 januari 2000
Terug > begin