Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Wymbritseradiel

Ook de jaarrekeningen van gemeente Wymbritseradiel zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiële positie wordt gepresenteerd, is niet de financiële positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2003 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,4 miljoen. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 28 januari 2005 voor de misleidende jaarrekening. Eerst reageerde het college van b&w. Die zeiden niet dat Leo Verhoef ongelijk had, maar kwamen alleen met allerlei niet ter zake doende verhalen, zoals over een of andere accountant die die jaarrekening had goedgekeurd en dat er zulke goede contacten waren met die accountant (dat zal wel). Daarna reageerde de gemeenteraad met de mededeling dat ze de waarschuwing van Leo Verhoef in de prullenbak hadden gegooid ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was daarna ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 3,9 miljoen over. De hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,8 miljoen was dus totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 10 september 2008. Die gooide de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,5 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde uitgaven van € 4,1 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 2 november 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,9 miljoen. In werkelijkheid was het slechts € 0,3 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde uitgaven van € 2,6 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 22 oktober 2010. Die reageerde niet. Blijkbaar is het onderwerp "geld van de belastingbetalers" totaal onbelangrijk.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 8,7 miljoen. We hoefden nu blijkbaar over uitgaven van € 5,5 miljoen niets te weten. In ieder geval waren er forse verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van ten minste € 3,6 miljoen. Al met al missen we over de jaren 2007-2010 - per saldo - € 13,6 miljoen aan niet verantwoorde kosten. Dat is niet niks!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad (inmiddels van de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân) opnieuw met zijn brief van 29 september 2011. Die reageerde niet.

(De gemeente is in 2011 opgeheven en opgegaan in gemeente Súdwest-Fryslân)

Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Súdwest Fryslân dd. 29 september 2011
- Brief aan gemeenteraad van Wymbritseradiel dd. 22 oktober 2010
- Brief aan gemeenteraad van Wymbritseradiel dd. 2 november 2009
- Brief van gemeenteraad van Wymbritseradiel dd. 3 november 2008
- Brief aan gemeenteraad van Wymbritseradiel dd. 10 september 2008
- Brief van gemeenteraad van Wymbritseradiel dd. 9 maart 2005
- Brief van college van b&w van Wymbritseradiel dd. 15 februari 2005
- Brief aan gemeenteraad van Wymbritseradiel dd. 28 januari 2005
Terug > begin