Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Wûnseradiel

Ook de jaarrekeningen van gemeente Wûnseradiel zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiële positie wordt gepresenteerd, is niet de financiële positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,9 miljoen over. (De hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,3 miljoen was dus totaal onnodig.)
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,4 miljoen over. (De hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,3 miljoen was dus alweer totaal onnodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 24 november 2008. Die gemeenteraad reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid was het slechts € 0,3 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 0,8 miljoen besteed?
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2009 een voordelig saldo van € 1.613.000. Bijna goed, want het was in werkelijkheid € 1.630.000. (De hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,4 miljoen was dus alweer totaal onnodig.)
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,4 miljoen. We hoefden nu blijkbaar over uitgaven van € 4,0 miljoen niets te weten. Al met al missen we over de jaren 2007-2010 - per saldo - € 5,1 miljoen aan niet verantwoorde kosten.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad (inmiddels van de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân) opnieuw met zijn brief van 29 september 2011. Die reageerde niet.

(De gemeente is in 2011 opgeheven en opgegaan in gemeente Súdwest-Fryslân)

Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Súdwest Fryslân dd. 29 september 2011
- Brief aan gemeenteraad van Wûnseradiel dd. 24 november 2008
Terug > begin