Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Woudrichem

Ook de jaarrekeningen van gemeente Woudrichem zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekening 2006 voorkomen of de gemeente € 0,6 miljoen had overgehouden. In werkelijkheid was er € 5,8 miljoen overgehouden. Met geknoei in de cijfers moest blijkbaar voorkomen worden dat zichtbaar zou worden dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,7 miljoen totaal overbodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 28 september 2007. Die deed geen enkele moeite in beweging te komen.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,1 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 1,6 miljoen belastinggeld opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 december 2008. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,6 miljoen over. Mochten we niet weten dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,8 miljoen nagenoeg geheel overbodig was?
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,9 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 1,3 miljoen opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,4 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van ditmaal € 1,7 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 30 november 2011. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 0,0 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van ditmaal € 0,8 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 6 december 2012. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,6 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,3 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 2,6 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 16 oktober 2014. Alweer, geen reactie; het "interesseert "ze" totaal niet, want "ach, het gaat over geld, bovendien geld van de onnozele belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 6,8 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 3,4 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Ook waren er verliezen van € 2,3 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld, opgegaan aan onroerendgoed-speculatieverliezen! Inmiddels missen we over de afgelopen zes jaar (2009-2014) zo'n € 13 miljoen niet gemelde uitgaven van belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 december 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,1 miljoen over, wat bovendien (meer dan) geheel te danken was aan een overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg).
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,8 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,2 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Woudrichem dd. 2 december 2015
- Brief aan gemeenteraad van Woudrichem dd. 16 oktober 2014
- Brief aan gemeenteraad van Woudrichem dd. 6 december 2012
- Brief aan gemeenteraad van Woudrichem dd. 30 november 2011
- Brief aan gemeenteraad van Woudrichem dd. 18 december 2008
- Brief aan gemeenteraad van Woudrichem dd. 28 september 2007
Terug > begin