Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Woudenberg

Ook de jaarrekeningen van gemeente Woudenberg zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
In de jaarrekening 2006 meldt het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,0 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 1,5 miljoen. Met geknoei in de cijfers moest blijkbaar gemaskeerd worden dat die geheel overbodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad al met zijn brief van 25 januari 2007 voor de misleidende jaarrekening 2005. De gemeenteraad deed er helemaal niets mee, maar liet het aan het gemeentebestuur over een of ander dom briefje te sturen met domme opmerkingen als "we houden ons aan wettelijke regels" en "onze accountant vindt het allemaal goed". Wel, misleidende informatie blijft misleidende informatie, er is geen wet die je verplicht aan een gemeenteraad en aan burgers valse informatie te verstrekken, zeker niet als het om jaarrekeningen gaat, en ook bij de boekhoudfraude van WorldCom, Enron, Ahold en noem maar op, stonden goedkeurende accountantsverklaringen. Opvallend, nergens wordt ontkend dat Leo Verhoef gelijk heeft.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 7 augustus 2007. Die de brief meteen in de prullenbak deed ("voor kennisgeving aangenomen").
En dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,4 miljoen over. (Opvallend, al volgens de officiŽle cijfers was de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,5 miljoen ook in 2007 totaal overbodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 17 juli 2008. Die deed geen moeite te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,5 miljoen over. Alweer was de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting (in 2008: € 1,5 miljoen) geheel overbodig. Woudenbergers, gefeliciteerd met zo'n gemeenteraad!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 oktober 2009. Die gooide de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,3 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 1,5 miljoen opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,6 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 2,3 miljoen opgegaan? Al met al zijn we in de jaren 2009-2010 € 3,8 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 15 december 2011. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,8 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,9 miljoen was dus nagenoeg onnodig. Mochten we dat niet weten?)
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,5 miljoen. Er waren verliezen van € 1,5 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Mochten we dat niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 19 juni 2013. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,6 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,2 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,2 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,2 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 2,1 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Woudenberg dd. 19 juni 2013
- Brief aan gemeenteraad van Woudenberg dd. 15 december 2011
- Brief van gemeenteraad van Woudenberg dd. 13 november 2009
- Brief aan gemeenteraad van Woudenberg dd. 8 oktober 2009
- Brief aan gemeenteraad van Woudenberg dd. 17 juli 2008
- Brief van gemeenteraad van Woudenberg dd. 5 oktober 2007
- Brief aan gemeenteraad van Woudenberg dd. 7 augustus 2007
- Brief van college van b&w van Woudenberg dd. 8 mei 2007
- Brief aan gemeenteraad van Woudenberg dd. 25 januari 2007
Terug > begin