Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Woerden

Ook de verantwoording van de besteding van de belastinggelden in de jaarrekeningen van gemeente Woerden is een amateuristische knoeiboel, waarbinnen driftig met cijfers wordt geknoeid. Allemaal met goedkeurende accountantsverklaringen van duur betaalde accountants. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de werkelijke financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2005 een voordelig saldo van € 5,1 miljoen. In werkelijkheid was er € 6,8 miljoen overgehouden. (De OZB-opbrengsten van 2005 waren € 10,3 miljoen. De helft was dus meer dan toereikend geweest. Welk gemeenteraadslid had dat in de gaten?)
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van € 2,9 miljoen. In werkelijkheid was er € 6,3 miljoen overgehouden. (De OZB-opbrengsten van 2006 waren € 7,0 miljoen. 90% daarvan was dus overbodig. Welk gemeenteraadslid had dat in de gaten?)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad al veel eerder voor de misleidende jaarrekeningen. Die gemeenteraad deed, zoals al die andere gemeenteraden, helemaal niets met die waarschuwingen, maar liet het aan de college van b&w over om Leo Verhoef af te poeieren, dat dat op zijn beurt weer overliet aan een of andere ambtenaar. Van de uiterst domme opmerkingen van dat college liet Leo Verhoef in zijn brieven van 12 februari 2002 en 13 augustus 2002 niets heel. De gemeenteraad was echter niet wakker te krijgen. De gemeenteraad wist niets beters te doen dan te verwijzen naar een goedkeurende verklaring van een of andere accountant; blijkbaar hebben ze in Woerden nog nooit gehoord van WorldCom- en Enron- en Ahold-affaires waar ook steeds goedkeurende accountantsverklaringen waren. En dus betaalden ook de Woerdense burgers veel te veel belasting.
Leo Verhoef waarschuwde met zijn brief van 24 oktober 2006 opnieuw. Die gemeenteraad interesseerde het totaal niets, want ach, het gaat maar over zoiets onbelangrijks als de belastinggelden van de burgers. De gemeenteraad liet het aan het college van b&w over te reageren met: "Uw mening delen wij ... niet. ... hechten wij belang aan de goedkeurende accountantsverklaringen". In Woerden lezen ze blijkbaar nog steeds de krant niet.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 juli 2007. Die nam niet de moeite wakker te worden en te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 13,5 miljoen over. Met geknoei in de cijfers moest blijkbaar gemaskeerd worden dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 7,3 miljoen totaal overbodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 1 augustus 2008. De gemeenteraad wenste niet in zijn slaap gestoord te worden, zeker niet als het over geld van de belastingbetalers gaat, en reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,9 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde uitgaven van € 2,3 opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekenigen met zijn brief van 27 juli 2009. Die gooide de brief gewoon in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 11,9 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde uitgaven van € 5,5 opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 1 september 2010. De gemeenteraad gooide de brief in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen"), want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 9,1 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 8,2 miljoen was dus onnodig,
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 november 2011. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 0,0 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 28 februari 2013. Geen reactie. Het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 9,9 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 13,2 miljoen opgegaan? In ieder geval: weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 13 september 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,5 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van, dit keer, € 5,7 miljoen opgegaan? Er waren verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van € 2,9 miljoen. Weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoedspeculatie-verliezen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 15 oktober 2014. Die liet met email weten de brief meteen in de prullenbak te hebben gegooid ("voor kennisgeving aangenomen"); het interesseert ze geen snars.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,5 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 5,2 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 25 juni 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 1,6 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 8,3 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 10,5 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 3,9 miljoen (inclusief winstneming bij de verkoop van bouwgronden van € 6,4 miljoen). Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Woerden dd. 25 juni 2015
- Email van gemeenteraad van Woerden dd. 5 november 2014
- Brief aan gemeenteraad van Woerden dd. 15 oktober 2014
- Brief aan gemeenteraad van Woerden dd. 13 september 2013
- Brief aan gemeenteraad van Woerden dd. 28 februari 2013
- Brief aan gemeenteraad van Woerden dd. 4 november 2011
- Brief van gemeenteraad van Woerden dd. 25 november 2010
- Brief aan gemeenteraad van Woerden dd. 1 september 2010
- Brief van gemeenteraad van Woerden dd. 30 september 2009
- Brief aan gemeenteraad van Woerden dd. 27 juli 2009
- Brief aan gemeenteraad van Woerden dd. 1 augustus 2008
- Brief aan gemeenteraad van Woerden dd. 18 juli 2007
Brief van college van b&w van Woerden dd. 24 januari 2007
- Brief aan gemeenteraad van Woerden dd. 24 oktober 2006
- Brief van een of andere ambtenaar van Woerden dd. 4 september 2003
- Brief aan gemeenteraad van Woerden dd. 13 juni 2003
- Brief van college van b&w van Woerden dd. 26 oktober 2002
- Brief aan gemeenteraad van Woerden dd. 13 augustus 2002
- Brief van college van b&w van Woerden dd. 8 augustus 2002
- Brief aan gemeenteraad van Woerden dd. 5 juni 2002
- Brief van een of andere ambtenaar van Woerden dd. 19 april 2002
- Brief aan gemeenteraad van Woerden dd. 12 februari 2002
- Brief van een of andere ambtenaar van Woerden dd. 6 februari 2002
- Brief aan gemeenteraad van Woerden dd. 25 oktober 2001
Terug > begin