Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Woensdrecht

Ook de jaarrekeningen van gemeente Woensdrecht zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2005 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,5 miljoen over. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 10,1 miljoen over. Moest met geknoei in de cijfers gemaskeerd worden dat de hele Onroerendezaakbelasting van € 2,9 miljoen totaal onnodig was?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 24 januari 2008 voor de misleidende jaarrekeningen. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,5 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,3 miljoen over. We missen dus over beide jaren € 1,7 miljoen niet verantwoorde uitgaven van belastinggeld!
(Opvallend: In de periode 2006-2008 hield de gemeente dus -in werkelijkheid- € 10,9 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in die periode € 9,3 miljoen. Die was dus in die jaren totaal overbodig!)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 13 november 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend: het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,1 miljoen. We missen nu dus € 4,0 miljoen niet verantwoorde uitgaven van belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 14 juli 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,0 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 10 juni 2011. Die gooide de brief in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen"), want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,2 miljoen. Waar zijn de niet gemelde € 3,4 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 11 mei 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 42.000. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,9 miljoen. Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 27 juni 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,1 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van € 2,7 miljoen belastinggeld gebleven? Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 3 mei 2014. Geen reactie, want "het gaat toch immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,2 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,8 miljoen, waarvan een voordelig saldo van herstel van fouten in de jaarrekening 2013 van € 2,6 miljoen (alles, ook de foute voorafgaande jaarrekening 2013, met goedkeurende accountantsverklaringen!); dus zonder het effect van het foutenherstel een verlies van € 0,8 miljoen. Over de jaren 2007-2014 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 9,3 miljoen, terwijl de gemeente in werkelijkheid een verlies leed van € 9,7 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van € 19 miljoen belastinggeld aan opgegaan? Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 27 januari 2016. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,2 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 5,1 miljoen opgegaan? Ook: het overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg) van € 1,1 miljoen is dus opgegaan aan andere doeleinden dan waarvoor het bestemd was!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 7 november 2016. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,0 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,5 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Woensdrecht dd. 7 november 2016
- Brief aan gemeenteraad van Woensdrecht dd. 27 januari 2016
- Brief aan gemeenteraad van Woensdrecht dd. 3 mei 2014
- Brief aan gemeenteraad van Woensdrecht dd. 27 juni 2013
- Brief aan gemeenteraad van Woensdrecht dd. 11 mei 2012
- Brief van gemeenteraad van Woensdrecht dd. 6 oktober 2011
- Brief aan gemeenteraad van Woensdrecht dd. 10 juni 2011
- Brief aan gemeenteraad van Woensdrecht dd. 14 juli 2010
- Brief aan gemeenteraad van Woensdrecht dd. 13 november 2009
- Brief aan gemeenteraad van Woensdrecht dd. 24 januari 2008
Terug > begin