Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Winschoten

Ook de jaarrekeningen van gemeente Winschoten zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekeningen over 2004-2005 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente in die periode € 4,1 miljoen over. Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,3 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 4,2 miljoen was dus voor ten minste de helft onnodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 9 mei 2007. De gemeenteraad nam niet de moeite te reageren. "Ach, het gaat toch maar over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers", denkt die gemeenteraad blijkbaar.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,7 miljoen. (Raar, waarom moet een gemeente als Winschoten zoveel geld overhouden?) In werkelijkheid hield de gemeente € 6,5 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 4,3 miljoen was dus totaal onnodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 26 augustus 2008. Die reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. (Raar, waarom moet een gemeente als Winschoten zoveel geld overhouden?) In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,0 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 5 miljoen opgegaan? Wat mochten we niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 12,0 miljoen. (Raar, waarom moet een gemeente als Winschoten zoveel geld overhouden?) In werkelijkheid was het voordelig saldo "slechts" € 9,4 miljoen (waarvan winst van € 32,5 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 23,1 miljoen). Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 2,6 miljoen opgegaan? Wat mochten we nu niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad (van de inmiddels nieuwe gemeente Oldambt) met zijn brief van 15 september 2010. Die reageerde ook niet.

(gemeente m.i.v. 2010 opgegaan in nieuwe gemeente Oldambt)
Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Oldambt dd. 15 september 2010
- Brief aan gemeenteraad van Winschoten dd. 26 augustus 2008
- Brief aan gemeenteraad van Winschoten dd. 9 mei 2007
Terug > begin