Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Wijk bij Duurstede
Dorestad aan Rijn en Lek?
Geschiedvervalsing!

Lees verder ...

Ook de jaarrekeningen van gemeente Wijk bij Duurstede zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur van Wijk bij Duurstede (woonplaats van Leo Verhoef) publiceerde in de jaarrekeningen vanaf 1996 tot en met 2003 meer opbrengsten dan kosten van in totaal € 11 miljoen. Genoeg om bijvoorbeeld de OZB (€ 3,8 miljoen in 2005) twee jaar over te slaan.  In werkelijkheid was het nog erger. In werkelijkheid was er in die jaren een overschot van zo'n € 25 miljoen. Boekhoudfraude dus van circa € 14 miljoen.
Leo Verhoef correspondeerde hierover uitvoerig met de gemeenteraad.
Ondanks dat de accountant, maar ook het college van b&w in de brief van 25 september 1997 - zonder dat zelf in de gaten te hebben gehad - hadden bevestigd dat Leo Verhoef gewoonweg gelijk heeft, bleven en blijven de gemeenteraad en het college van b&w stug volhouden dat van de beweringen van Leo Verhoef helemaal niets waar is. Zelfs in een officiŽle publicatie in de Wijkse Courant van 5 november 1997. Een handtekeningennactie van 56 inwoners in 1998 om de niet nodig gebleken OZB terug te geven, werd door het gemeentebestuur in de kiem gesmoord met hartelijke instemming van de voltallige gemeenteraad.
Burgemeester Swillens beloofde tijdens een gesprek in 2001 Leo Verhoef beterschap. Toen Leo Verhoef om een gespreksverslag vroeg, gaf diezelfde burgemeester niet thuis. Ondanks indringende brieven (vanaf 29 oktober 2001) van Leo Verhoef. Van die beloofde beterschap is niets terecht gekomen.
Een sollicitatie van Leo Verhoef (brief van 21 januari 2003) naar een lidmaatschap van de inmiddels opgerichte Rekenkamercommissie viel uiteraard niet in goede aarde. Liever houdt "men" het gezellig boekhoudfrauderend onder elkaar. De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede rekent blijkbaar het bewaken van de belangen van de burgers niet tot zijn taken. Op kosten van diezelfde burgers huurden gemeenteraad en gemeentebestuur wŤl een dure advocaat in om bij Justitie een aangifte vanwege smaad te doen.
Intussen ging de boekhoudfraude gewoon door.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2006 een nadelig saldo van € 1,3 miljoen en liet in de Wijkse Courant zetten: "Op de goede weg". In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 3,4 miljoen. Op de goede weg?
Opvallend is dat tot en met de jaarrekening 2003 het werkelijke saldo van de opbrengsten en de kosten telkens beter was dan wat het gemeentebestuur in de jaarrekening meldde, terwijl dat in de jaarrekeningen 2004-2006 ieder jaar net andersom was: het gemeentebestuur meldde telkens weliswaar een nadelig saldo van opbrengsten en kosten, maar het werkelijke saldo was slechter dan wat gepresenteerd werd. Over de periode 2004-2006 presenteerde het gemeentebestuur een nadelig saldo van € 3,2 miljoen, terwijl het in werkelijkheid € 8,6 miljoen was. Potverteren dus!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 14 juni 2007. De gemeenteraad reageerde niet. Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. In de jaarrekening 2007 meldde het gemeentebestuur een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,5 miljoen over. Waarom mocht niemand dat weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 26 mei 2008. De gemeenteraad nam niet de moeite te reageren. "Het gaat maar over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers", denken ze blijkbaar.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. De rekening van baten en lasten eindigt met een voordelig saldo van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,1 over. Wat mochten wij nu weer niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 15 juni 2009. De gemeenteraad nam niet de moeite te reageren. "Het gaat maar over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers", denken ze blijkbaar.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,3 miljoen. Wat mochten wij nu weer niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 10 juni 2010. Die reageerde niet.
Leo Verhoef bekeek ook de begroting 2011. Hij stuurde zijn bevindingen met brief van 1 oktober 2010 aan de gemeenteraad met ook de waarschuwing dat uit de begroting 2011 viel af te leiden dat 2010 bij ongewijzigd beleid met een verlies dreigde te eindigen van circa € 3,8 miljoen. De gemeenteraad reageerde niet, want "ach, die Leo Verhoef is hartstikke gek en overigens gaat het over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,3 miljoen. Wat mochten wij nu weer niet weten? Dat er verliezen waren geleden (€ 1 miljoen?, € 6 miljoen?) op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) woningbouw- en bedrijventerreinen-projecten? Weg belastinggeld! Inmiddels zijn we vanaf 2004 € 12,4 miljoen ongemerkt kwijtgeraakt.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 7 juni 2011. Die reageerde niet, want "ach, die Leo Verhoef is hartstikke gek en overigens gaat het over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook bijvoorbeeld de begroting 2012 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 21.000. In werkelijkheid kent de begroting een nadelig saldo van € 0,6 miljoen. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende begroting met zijn brief van 5 november 2011. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,7 miljoen. Wat mochten wij nu weer niet weten? Inmiddels zijn we vanaf 2004 € 14,2 miljoen ongemerkt kwijtgeraakt. Waaraan is het opgegaan? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 19 mei 2012. Geen reactie, want "ach, het gaat toch over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers?".
Dus was ook bijvoorbeeld de begroting 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 42.000. In werkelijkheid kent de begroting een nadelig saldo van € 70.000. Uit het begrotingsboekwerk valt op te maken dat er over 2012 een tekort wordt verwacht van zo'n € 1,8 miljoen. De tekorten stapelen zich "aardig" op. Met boekhoudfraude wordt het allemaal onzichtbaar gemaakt. Het interesseert de gemeenteraad totaal niet. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 2 november 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,7 miljoen. Wat mochten wij nu weer niet weten? Er waren bijvoorbeeld verliezen van € 1,2 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Inmiddels zijn we vanaf 2004 € 16,1 miljoen ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan is het opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 21 mei 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook bijvoorbeeld de begroting 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 32.000. In werkelijkheid kent de begroting een nadelig saldo van € 212.000. Uit het begrotingsboekwerk valt op te maken dat er over 2013 een nadelig saldo wordt verwacht van zo'n € 0,9 miljoen. De tekorten stapelen zich "aardig" op. Met boekhoudfraude wordt het allemaal onzichtbaar gemaakt. Het interesseert de gemeenteraad totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 349.000. In werkelijkheid was het ietsjes minder; het was € 171.000. Het scheelt niet veel, maar fout=fout!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 15 mei 2014. Geen reactie, het interesseert ze allemaal niks, "want het gaat immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de begroting 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur is erg onduidelijk over wat nu het begrote saldo van de opbrengsten en de kosten is en noemt vaag twee verschillende nadelige saldi, € 1,4 miljoen en € 0,5 miljoen. Echter, in werkelijkheid kent de begroting een nadelig saldo van € 1,9 miljoen. Uit het begrotingsboekwerk valt op te maken dat er over 2014 een nadelig saldo wordt verwacht van zo'n € 1,4 miljoen. De tekorten en daardoor de schulden en de rentelasten over die steeds toenemende schulden stapelen zich "aardig" op. Met boekhoudfraude wordt het allemaal onzichtbaar gemaakt.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 6 oktober 2014. Geen reactie, het interesseert ze totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1.270.000. In werkelijkheid was het € 868.000. Wat hoefden we dit keer niet te weten?
Al-met-al, over de periode 2004-2014 presenteerde het gemeentebestuur een voordelig saldo van € 0,7 miljoen, terwijl de gemeente in deze periode in werkelijkheid een verlies leed van € € 15,9 miljoen. Tegenwoordig noemen we dit boekhoudfraude.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 737.000. In werkelijkheid hield de gemeente € 2.397.000 over. Wat mochten we dit keer niet weten? Dat er aardig wat WMO-geld was overgehouden?
Dus was ook de begroting 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur is onduidelijk over wat het begrote saldo van de opbrengsten en de kosten is; het noemt twee verschillende voordelige saldi: € 0,0 miljoen en € 0,5 miljoen. Echter, in werkelijkheid kent de begroting een nadelig saldo van € 0,7 miljoen. Het begrotingsboekwerk maakt ook duidelijk dat over 2016 een nadelig saldo verwacht wordt van € 1,1 miljoen. Wie van de gemeenteraadsleden heeft dat in de gaten?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 365.000. In werkelijkheid hield de gemeente € 1.949.000 over. Waarom mochten we dat niet weten? Overigens, er waren verliezen van € 0,6 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Dus was ook de begroting 2018 weer misleidend. Het gemeentebestuur is onduidelijk over wat het begrote saldo van de opbrengsten en de kosten is. In werkelijkheid kent de begroting een voordelig saldo van € 1,1 miljoen. Waarom moet dat?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,1 miljoen. Waarom mochten we dat niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2018 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 968.000. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 879.000. Het schelt niet veel (€ 89.000), maar fout=fout!Inhoud dossier:

- Brief aan gemeenteraad van Wijk bij Duurstede dd. 6 oktober 2014
- Brief aan gemeenteraad van Wijk bij Duurstede dd. 15 mei 2014
- Brief aan gemeenteraad van Wijk bij Duurstede dd. 21 mei 2013
- Brief aan gemeenteraad van Wijk bij Duurstede dd. 2 november 2012
- Brief aan gemeenteraad van Wijk bij Duurstede dd. 19 mei 2012
- Brief aan gemeenteraad van Wijk bij Duurstede dd. 5 november 2011
- Brief aan gemeenteraad van Wijk bij Duurstede dd. 7 juni 2011
- Brief aan gemeenteraad van Wijk bij Duurstede dd. 1 oktober 2010
- Brief aan gemeenteraad van Wijk bij Duurstede dd. 10 juni 2010
- Brief aan gemeenteraad van Wijk bij Duurstede dd. 15 juni 2009
- Brief aan gemeenteraad van Wijk bij Duurstede dd. 10 oktober 2008
- Brief aan gemeenteraad van Wijk bij Duurstede dd. 26 mei 2008
- Emailbericht aan gemeenteraadsleden van Wijk bij Duurstede dd. 16 oktober 2007
- Brief aan gemeenteraad van Wijk bij Duurstede dd. 14 juni 2007
- Emailbericht aan Rekenkamer van Wijk bij Duurstede dd. 15 maart 2007
- Brief aan gemeenteraad van Wijk bij Duurstede dd. 27 oktober 2006
- Brief aan gemeenteraad van Wijk bij Duurstede dd. 14 juni 2006
- Brief aan gemeenteraad van Wijk bij Duurstede dd. 23 februari 2006
- Brief van gemeenteraad van Wijk bij Duurstede dd. 5 oktober 2004
- Inspreekbeurt in raadsvergadering van 28 september 2004
- Brief aan gemeenteraad van Wijk bij Duurstede dd. 23 juni 2004
- Brief van gemeenteraad van Wijk bij Duurstede dd. 4 februari 2004
- Brief aan gemeenteraad van Wijk bij Duurstede dd. 5 januari 2004
- Brief van gemeenteraad van Wijk bij Duurstede dd. 12 december 2003
- Brief aan gemeenteraad van Wijk bij Duurstede dd. 3 juli 2003
- Sollicitatiebrief aan gemeenteraad van Wijk bij Duurstede dd. 21 januari 2003
- Brief van college van b&w van Wijk bij Duurstede dd. 6 november 2002
- Brief van gemeenteraad van Wijk bij Duurstede dd. 6 november 2002
- Brief aan college van b&w van Wijk bij Duurstede dd. 16 augustus 2002
- Brief aan gemeenteraad van Wijk bij Duurstede dd. 19 juli 2002
- Brief van college van b&w van Wijk bij Duurstede dd. 16 juli 2002
- Brief aan college van b&w van Wijk bij Duurstede dd. 11 juli 2002
- Brief van burgemeester van Wijk bij Duurstede dd. 15 februari 2002
- Brief aan burgemeester van Wijk bij Duurstede dd. 19 december 2001
- Brief van ambtenaar Van den Brand dd. 13 december 2001
- Brief aan burgemeester van Wijk bij Duurstede dd. 11 december 2001
- Brief aan burgemeester van Wijk bij Duurstede dd. 26 november 2001
- Brief aan burgemeester van Wijk bij Duurstede dd. 29 oktober 2001
- Brief aan gemeenteraad van Wijk bij Duurstede dd. 21 september 2001
- Brief aan gemeenteraad van Wijk bij Duurstede dd. 11 juli 2001
- Brief van college van b&w van Wijk bij Duurstede dd. 7 september 1999
- Brief aan gemeenteraad van Wijk bij Duurstede dd. 28 juni 1999
- Brief van college van b&w van Wijk bij Duurstede dd. 3 februari 1999
- Brief aan college van b&w van Wijk bij Duurstede dd. 6 november 1998
- Brief van college van b&w van Wijk bij Duurstede dd. 29 oktober 1998
- Brief aan gemeenteraad van Wijk bij Duurstede dd. 15 september 1998
- Brief van college van b&w van Wijk bij Duurstede dd. 2 september 1998
- Brief van college van b&w van Wijk bij Duurstede dd. 13 juli 1998
- Brief aan gemeenteraad van Wijk bij Duurstede dd. 23 juni 1998
- Brief aan gemeenteraad van Wijk bij Duurstede dd. 14 juni 1998

Handtekeningenactie om teruggaaf OZB:

- Brief aan gemeenteraad van Wijk bij Duurstede dd. 9 mei 1998
- Brief van college van b&w van Wijk bij Duurstede dd. 4 maart 1998
- Brief van college van b&w van Wijk bij Duurstede dd. 28 januari 1998
- Brief aan gemeenteraad van Wijk bij Duurstede dd. 17 januari 1998
- Brief van gezamenlijke gemeenteraadsfracties van Wijk bij Duurstede dd. 12 januari 1998
- Brief van college van b&w van Wijk bij Duurstede dd. 17 december 1997
- Brief aan gemeenteraad van Wijk bij Duurstede dd. 3 december 1997
- Brief van college van b&w  van Wijk bij Duurstede dd. 28 november 1997
- Brief van college van b&w van Wijk bij Duurstede dd. 12 november 1997
- Brief aan gemeenteraad van Wijk bij Duurstede dd. 8 november 1997
- Mededeling van gemeentebestuur in Wijkse Courant dd. 5 november 1997
- Brief aan gemeenteraad van Wijk bij Duurstede dd. 20 oktober 1997
- Brief aan gemeenteraad en college van b&w dd. 3 oktober 1997
- Brief van college van b&w van Wijk bij Duurstede dd. 25 september 1997
- Brief aan gemeenteraad van Wijk bij Duurstede dd. 12 augustus 1997
Terug > begin