Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Wijdemeren

Ook de jaarrekeningen van gemeente Wijdemeren zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
In de jaarrekeningen over de periode 2004-2005 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in die periode van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 0,9 miljoen over. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad van Wijdemeren voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 16 april 2007. De gemeenteraad reageerde totaal niet. Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend en dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend.
In de jaarrekening 2007 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,9 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 3,8 miljoen. In ieder geval genoeg om de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,3 miljoen, die dus totaal overbodig was, weer aan de burgers terug te betalen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad weer met zijn brief van 29 september 2008. De gemeenteraad reageerde totaal niet. Wat, "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers".
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 6,1 miljoen over. Alweer was de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,5 miljoen totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 13 oktober 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,7 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 3,2 miljoen belastinggeld besteed?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 1 november 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,3 miljoen over. Weer € 2,4 miljoen belastinggeld onopvallend verdwenen. Waar is het gebleven? Overigens, de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2010 € 4,1 miljoen. Dat had dus heel wat minder kunnen zijn.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 23 november 2011. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,9 miljoen. Weer € 1,5 miljoen belastinggeld onopvallend verdwenen. Waar is het gebleven? Er waren bijvoorbeeld behoorlijke verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 oktober 2012. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,8 miljoen. Weer € 1,8 miljoen belastinggeld onopvallend verdwenen. Waar is het gebleven? Er waren bijvoorbeeld nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 3,2 miljoen. Weg belastinggeld! Het grootste deel van de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 4,8 miljoen opgegaan aan onroerendgoed-speculatie.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 5 februari 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig resultaat van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid viel het mee: in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,1 miljoen. Er waren wel nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 1,0 miljoen. Weg belastinggeld, alweer, opgegaan aan onroerendgoed-speculatie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,6 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,1 miljoen over. Wat mochten we nu niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,4 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 5,9 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,4 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 6,1 miljoen.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Wijdemeren dd. 5 februari 2014
- Brief aan gemeenteraad van Wijdemeren dd. 2 oktober 2012
- Brief aan gemeenteraad van Wijdemeren dd. 23 november 2011
- Brief aan gemeenteraad van Wijdemeren dd. 1 november 2010
- Brief aan gemeenteraad van Wijdemeren dd. 13 oktober 2009
- Brief aan gemeenteraad van Wijdemeren dd. 29 september 2008
- Brief aan gemeenteraad van Wijdemeren dd. 16 april 2007
Terug > begin