Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Wijchen

Ook de jaarrekeningen van gemeente Wijchen zijn onbetrouwbaar en misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
In de jaarrekening 2006 presenteert het gemeentebestuur een saldo van opbrengsten en kosten van € 5,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 15,8 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in dat jaar € 4,5 miljoen. Die was dus totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 30 november 2007. De gemeenteraad deed geen enkele moeite en gooide de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,5 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde € 3,7 miljoen aan opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,6 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde € 3,2 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 14 mei 2009. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid was het € 4,1 miljoen. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 5,6 miljoen. Dat had dus heel veel lager kunnen zijn. Mochten we dat niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 27 oktober 2010. Die reageerde alweer niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid was het € 2,5 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 6,0 miljoen had dus heel veel lager kunnen zijn. En die Wijchenaren allemaal maar braaf betalen.)
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,7 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,8 miljoen over. En alweer had de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting, in 2012 € 6,4 miljoen, lager kunnen zijn. Er waren ook verliezen van € 1,3 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 4,4 miljoen over. En alweer had de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting, in 2013 € 6,7 miljoen, lager kunnen zijn, zelfs behoorlijk lager! Welk gemeenteraadslid zag dat?
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,2 miljoen over. En alweer had de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting, in 2014 € 6,8 miljoen, lager kunnen zijn!
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 1,9 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 7,0 miljoen; dat had dus - alweer - best wat lager kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 2,8 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 7,6 miljoen; dat had dus - alweer - best wat lager kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,2 miljoen. Waar zijn de ontbrekende € 4,5 miljoen gebleven? Wat hoefden we niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Wijchen dd. 27 oktober 2010
- Brief aan gemeenteraad van Wijchen dd. 14 mei 2009
- Brief van gemeenteraad van Wijchen dd. 21 december 2007
- Brief aan gemeenteraad van Wijchen dd. 30 november 2007
Terug > begin