Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Wieringermeer

Ook de jaarrekeningen van gemeente Wieringermeer zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt vermeld, is niet het werkelijke saldo; wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad van Wieringermeer al in 2002 voor de misleidende jaarrekening 2001. Die liet het aan het college van b&w over naar Leo Verhoef te reageren.  Die kwam met de uiterst domme reactie dat een of andere accountant een goedkeurende accountantsverklaring had gegeven bij de jaarrekening en dat "dus" daarom de jaarrekening niet misleidend kon zijn. Ondanks dat Leo Verhoef in zijn brief van 12 maart 2003 de vloer aanveegde met dit soort domme redenaties, kwam de gemeenteraad niet in actie. Dus waren de jaarrekeningen van 2002 en 2003 weer uiterst misleidend.
In de jaarrekening 2004 meldde het gemeentebestuur een nadelig saldo van baten en lasten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid was er een verlies van € 0,5 miljoen. In de jaarrekening 2005 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid was er een verlies van € 2,2 miljoen. In de jaarrekening 2006 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid was er een verlies van € 2,1 miljoen. In de jaren 2004-2006 is dus € 5,4 miljoen "spoorloos" uitgegeven.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 29 november 2007. De gemeenteraad deed geen enkele moeite te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,2 miljoen over. Waaraan zijn de niet gemelde € 1,6 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 30 januari 2009. De gemeenteraad reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 2,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 2,4 miljoen over. Al met al meldde het gemeentebestuur over de periode 2004-2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,1 miljoen, terwijl de gemeente in werkelijkheid in deze periode een verlies leed van € 2,2 miljoen. Een verschil van € 7,3 miljoen. Foetsie!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 28 september 2009. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 3,5 miljoen. In werkelijkheid was het € 3,8 miljoen (waarvan winst van € 2,6 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen). De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,1 miljoen was dus geheel onnodig.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 4,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 3,5 miljoen. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,2 miljoen was dus alweer geheel onnodig.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van € 2,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,6 miljoen. Wat hoefden we niet te weten? Dat er bijvoorbeeld verliezen waren geleden van € 2,1 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten? Overigens, we missen over de periode 2004-2011 € 10,3 miljoen niet gemelde uitgaven van belastinggeld. Waaraan is dat opgegaan? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 22 oktober 2012.

(gemeente m.i.v. 2012 opgegaan in nieuwe gemeente Hollands Kroon)

Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Hollands Kroon dd. 22 oktober 2012
- Brief aan gemeenteraad van Wieringermeer dd. 28 september 2009
- Brief aan gemeenteraad van Wieringermeer dd. 30 januari 2009
- Brief aan gemeenteraad van Wieringermeer dd. 29 november 2007
- Brief aan gemeenteraad van Wieringermeer dd. 12 maart 2003
- Brief van college van b&w van Wieringermeer dd. 4 maart 2003
- Brief aan gemeenteraad van Wieringermeer dd. 22 oktober 2002
Terug > begin