Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Wierden

Ook de jaarrekeningen van gemeente Wierden zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,1 miljoen over. Moest met geknoei in de cijfers gemaskeerd worden dat de hele Onroerendezaakbelasting van € 2,0 miljoen totaal onnodig was?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 23 januari 2008. Die nam totaal niet de moeite te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,3 miljoen over. Moest met geknoei in de cijfers gemaskeerd worden dat ook in 2007 de hele Onroerendezaakbelasting van € 2,1 miljoen weer totaal onnodig was?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 28 januari 2009. Die gooide de brief onmiddellijk in de prullenbak, want "ach, het gaat maar over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,8 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde € 4,4 miljoen opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,5 miljoen (waarvan winst van € 1,9 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 6,4 miljoen). Waaraan zijn de niet genoemde € 4,2 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 16 oktober 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,2 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde € 3,4 miljoen opgegaan? Onderdeel van het verlies zijn grote verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van ten minste zo'n € 3 miljoen. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 12 juli 2011. De gemeenteraad gooide de brief in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen"); het interesseerde ze totaal niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,6 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,1 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,5 miljoen. Er waren nieuwe verliezen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 0,7 miljoen. Al met al zijn we in de jaren 2008-2012 ongemelde uitgaven van belastinggeld kwijtgeraakt van € 15,4 miljoen. Waaraan? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 17 september 2013. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,1 miljoen. In werkelijkheid viel het dit keer mee; het werkelijke verlies was € 3,8 miljoen. Er waren nieuwe verliezen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van liefst € 5,5 miljoen. Weg belastinggeld, de Onroerendezaakbelasting van 2012+2013!  Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 5,4 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 3,3 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Wat was er nog meer aan de hand dat we niet hoefden te weten? Ten minste waren er ook nieuwe verliezen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, van hoeveel? Niet te zien in de brij van letters en cijfers.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 22 september 2015. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van baten en lasten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,2 miljoen. Het overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg) van zo'n € 0,9 miljoen ging dus nagenoeg geheel op aan andere doeleinden dan waarvoor bestemd, zoals aan nieuwe (speculatie-)verliezen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 1,1 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van baten en lasten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,9 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van baten en lasten van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 1,6 miljoen (inclusief een correctie in de cijfers van voorgaande jaren van € 0,2 miljoen).


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Wierden dd. 22 september 2015
- Brief aan gemeenteraad van Wierden dd. 17 september 2013
- Brief van gemeenteraad van Wierden dd. 11 oktober 2011
- Brief aan gemeenteraad van Wierden dd. 12 juli 2011
- Brief aan gemeenteraad van Wierden dd. 16 oktober 2010
- Brief van gemeenteraad van Wierden dd. 11 maart 2009
- Brief aan gemeenteraad van Wierden dd. 28 januari 2009
- Brief aan gemeenteraad van Wierden dd. 23 januari 2008
Terug > begin