Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Westvoorne

Ook de jaarrekeningen van gemeente Westvoorne zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,9 miljoen over. Met geknoei in de cijfers moest blijkbaar gemaskeerd worden dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,9 miljoen totaal onnodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 27 augustus 2008. De gemeenteraad stuurde een uiterst dom briefje terug, waarin overigens niet ontkend wordt dat Leo Verhoef helemaal gelijk heeft. Wanneer krijgen de inwoners van Westvoorne hun onnodig betaalde Onroerendezaakbelasting terug?
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,4 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 2,0 miljoen. De helft was dus meer dan genoeg geweest. Overigens, met wat de gemeente overhield in 2007 en 2008 kan de hele Onroerendezaakbelasting van die twee jaar volledig terugbetaald worden; die was totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 26 januari 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,5 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 2,1 miljoen opgegaan? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 27 januari 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een dramatisch verlies van € 6,6 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 7,1 miljoen opgegaan? Zo waren er forse verliezen van ten minste € 7,7 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van de afgelopen vier jaar! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 30 november 2011. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 761.000. Bijna goed; in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 772.000.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,4 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 2,8 miljoen opgegaan? Ten minste waren er nieuwe verliezen, nu van € 1,3 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Meer dan de helft van de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2012 van € 2,1 miljoen. Alweer, weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 9 september 2013. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,6 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 6,4 miljoen. Dit voordelig saldo was een gevolg van een winst van € 8,7 miljoen bij het Woonbedrijf bij de verkoop van een groot aantal huurwoningen. Anderzijds kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 3,4 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen (en dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen!).
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,3 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 2,1 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,1 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,7 miljoen. Wat hoefden we niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Westvoorne dd. 9 september 2013
- Brief aan gemeenteraad van Westvoorne dd. 30 november 2011
- Brief aan gemeenteraad van Westvoorne dd. 27 januari 2011
- Brief aan gemeenteraad van Westvoorne dd. 26 januari 2010
- Brief van gemeenteraad van Westvoorne dd. 1 oktober 2008
- Brief aan gemeenteraad van Westvoorne dd. 27 augustus 2008
Terug > begin