Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Weststellingwerf

Ook de jaarrekeningen van gemeente Weststellingwerf zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Leo Verhoef bekeek de jaarrekeningen vanaf 2003. Allemaal goed fout.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 2003-2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente in die periode € 6,7 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2006 van € 3,5 miljoen had dus bijvoorbeeld eens overgeslagen kunnen worden. Er was waarschijnlijk geen enkel gemeenteraadslid die dat was opgevallen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 17 maart 2008. Die liet het aan het college van b&w over, in plaats van zelf als "raad van commissarissen" onderzoek te doen. Het college stuurde Leo Verhoef een dom briefje.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,5 miljoen. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 29 september 2008. Die deed geen moeite te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 9,6 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 9,6 miljoen belastinggeld opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 27 oktober 2009. De brief werd door door de griffier onderschept en bereikte de gemeenteraad nooit.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,1 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,2 miljoen (waarvan winst van € 1,9 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 1,7 miljoen). Waaraan zijn de niet verantwoorde € 2,9 miljoen belastinggeld opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 16 september 2010. De brief werd alweer door door de griffier onderschept en bereikte de gemeenteraad nooit.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,4 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 3,5 miljoen belastinggeld opgegaan? Ten minste waren er verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van zo'n € 2 miljoen. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 12 juli 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers."
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,4 miljoen. Ten minste waren er nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van zo'n € 1,8 miljoen. Weg belastinggeld! Al met al zijn we over de jaren 2005-2011 zo'n € 19 miljoen belastinggeld ongemerkt kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 10 juli 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,4 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig resultaat van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,5 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig resultaat van € 3,8 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 3,0 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?Al met al zijn we over de jaren 2005-2013 intussen zo'n € 21 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan? Wat mochten we niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,2 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 2,6 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,9 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 3,8 miljoen. (de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 4,7 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,6 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Weststellingwerf dd. 10 juli 2012
- Brief aan gemeenteraad van Weststellingwerf dd. 12 juli 2011
- Brief aan gemeenteraad van Weststellingwerf dd. 16 september 2010
- Brief aan gemeenteraad van Weststellingwerf dd. 27 oktober 2009
- Brief aan gemeenteraad van Weststellingwerf dd. 29 september 2008
- Brief van college van b&w van Weststellingwerf dd. 2 juli 2008
    - Opmerkingen bij brief van college van b&w dd. 2 juli 2008
- Brief aan gemeenteraad van Weststellingwerf dd. 17 maart 2008
Terug > begin