Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Westland

Ook de jaarrekeningen van gemeente Westland zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekeningen over de periode 2004-2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 22,9 miljoen. In werkelijkheid was er in die periode een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 39,9 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 62,8 miljoen opgegaan?
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 12,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 55,7 miljoen over. Mochten de Westland-ers niet weten dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 18,0 miljoen in dat jaar totaal onnodig was?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 1 juli 2008. Die reageerde niet, want "ach, het gaat toch over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers?"
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 25,5 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 19,6 miljoen was dus alweer totaal overbodig.) In werkelijkheid hield de gemeente € 152,5 miljoen over. That's different cook!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 16 februari 2010. Die reageerde niet; "het ging toch immers over zoiets onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers?".
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 11,1 miljoen.  In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 8,7 miljoen. Waar zijn de niet gemelde € 19,8 miljoen gebleven? Mochten we niets weten van het verlies van zo'n € 12 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten? De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 20,3 miljoen. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 28 december 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een dramatisch verlies van € 28,3 miljoen.  In werkelijkheid was het nog erger: in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 45,7 miljoen. Waar zijn de niet gemelde € 17,4 miljoen gebleven? Mochten we niets weten van alweer grote verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van zo'n € 33 miljoen?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 10 juni 2011. Die reageerde niet; "het ging toch immers over zoiets onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers?".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 10,5 miljoen.  In werkelijkheid viel het ietsjes mee: in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 9,4 miljoen. Alweer waren er grote verliezen, nu van € 22 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,5 miljoen. Alweer waren er verliezen, nu van zo'n € 14 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer: weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 9 september 2013. Alweer, geen reactie. Het interesseert "ze" helemaal niets.
Dus was ook de begroting 2014 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 12,6 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden zo zwaar misleid worden? Inmiddels stapelen de verliezen en de rentelasten om die verliezen te financieren zich (on)behoorlijk op!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 6 november 2013. Alweer, geen reactie. Het interesseert "ze" helemaal niets.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,3 miljoen. Alweer waren er verliezen, nu van zo'n € 7 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer: weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 13 september 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de begroting 2015 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 11,9 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden alweer zo zwaar misleid worden? Inmiddels stapelen de verliezen en de rentelasten om die verliezen te financieren zich (on)behoorlijk op!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 2 oktober 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 9,5 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 3,6 miljoen. Alweer waren er verliezen, nu van € 3,1 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer: weg belastinggeld! Ook kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 10,2 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Inmiddels missen we vanaf 2009 de verantwoording over € 55 miljoen uitgegeven belastinggeld! Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 3 juli 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 11,6 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 25,9 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 22,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 24,5 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 26,7 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,4 miljoen over. Wat hoefden we niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Westland dd. 3 juli 2015
- Brief aan gemeenteraad van Westland dd. 2 oktober 2014
- Brief aan gemeenteraad van Westland dd. 13 september 2014
- Brief aan gemeenteraad van Westland dd. 6 november 2013
- Brief aan gemeenteraad van Westland dd. 9 september 2013
- Brief aan gemeenteraad van Westland dd. 10 juni 2011
- Brief aan gemeenteraad van Westland dd. 28 december 2010
- Brief aan gemeenteraad van Westland dd. 16 februari 2010
- Brief aan gemeenteraad van Westland dd. 1 juli 2008
Terug > begin