Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Westervoort

Ook de jaarrekeningen van gemeente Westervoort zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,9 miljoen over. (De hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,3 miljoen was dus totaal onnodig. Welk gemeenteraadslid had dat gezien?)
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,0 miljoen over. De hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,3 miljoen was dus totaal onnodig. Geknoei in de cijfers maskeerde dat.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 11 februari 2009. Zonder dat de gemeenteraad erover had vergaderd, eigende het college van b&w zich de brief toe en berichtte Leo Verhoef dat het "namens" de gemeenteraad meldde, met argumenten die nergens op slaan, dat natuurlijk "alles dik in orde was".
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,2 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2008 € 1,5 miljoen. Dat was dus "aan de ruime kant". De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in de jaren 2006-2008 dus € 4,1 miljoen en dus totaal overbodig. Dat mochten we niet weten? Vandaar het geknoei in de cijfers?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 12 december 2009. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 10,2 miljoen (waarvan winst van € 10,1 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen). De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,8 miljoen was dus alweer onnodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 27 januari 2011. Die liet het aan het college van b&w over Leo Verhoef af te poeieren met een uiterst dom briefje, waarin overigens nergens ontkend wordt dat Leo Verhoef helemaal gelijk heeft.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,8 miljoen. Waarom hoefden we dat niet te weten? In ieder geval: weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 8 februari 2012. Die liet het alweer over aan het college van b&w om Leo Verhoef af te poeieren met alweer een uiterst dom briefje met argumenten die slaan als een tang op het spreekwoordelijke varken, maar waarin overigens nergens ontkend wordt dat Leo Verhoef helemaal gelijk heeft.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,5 miljoen over. Zo-wie-zo had de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,1 miljoen best "ietsjes" lager kunnen zijn. Maar ja, wie van de gemeenteraadsleden kijkt daar nou naar?
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,3 miljoen. Waarom hoefden we dat niet te weten? In ieder geval: weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 13 september 2013. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer niet goed. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 647.000. In werkelijkheid was het ietsjes minder; het was € 582.000. Bijna goed, maar fout=fout!
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,6 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,1 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,2 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,0 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Westervoort dd. 13 september 2013
- Brief van college van b&w van Westervoort dd. 29 februari 2012
- Brief aan gemeenteraad van Westervoort dd. 8 februari 2012
- Brief van college van b&w van Westervoort dd. 14 april 2011
- Brief aan gemeenteraad van Westervoort dd. 27 januari 2011
- Brief aan gemeenteraad van Westervoort dd. 12 december 2009
- Brief van college van b&w van Westervoort dd. 16 februari 2009
- Brief aan gemeenteraad van Westervoort dd. 11 februari 2009
Terug > begin