Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Westerveld

Ook de jaarrekeningen van gemeente Westerveld zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekening 2004 voorkomen of er € 3,9 miljoen was overgehouden; in werkelijkheid was het € 6,3 miljoen. Wat waren de niet verantwoorde ontvangsten?
Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekening 2005 voorkomen of er € 11,3 miljoen was overgehouden; in werkelijkheid was het € 8,8 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde € 2,5 miljoen aan opgegaan?
Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekening 2006 voorkomen of er € 8,7 miljoen was overgehouden; in werkelijkheid was het € 5,3 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde € 3,4 miljoen aan opgegaan.
Opvallend:  de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2004: € 3,4 miljoen, in 2005: € 3,5 miljoen en in 2006: € 2,2 miljoen. Die was dus (zelfs volgens de officiŽle cijfers) in al die jaren totaal overbodig. Die zouden dus linea recta aan de burgers-belastingbetalers terugbetaald moeten worden. Toch?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 11 december 2007. Die gooide de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen"). Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,7 miljoen.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2008 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,7 miljoen. Al met al missen we over de jaren 2005-2008 € 10,9 miljoen niet verantwoorde bestedingen van belastinggeld.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 27 oktober 2009. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers".
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8,6 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo "slechts" € 1,5 miljoen (waarvan winst van € 7,6 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen). De Onroerendezaakbelasting bracht in 2009 € 2,3 miljoen op. Dat had dus best ten minste de helft lager kunnen zijn.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 31 augustus 2010. Die de brief meteen in de prullenbak gooide ("heeft kennisgenomen van ...").
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,1 miljoen. Waarom mochten we dat niet weten? Overigens, al met al missen we over de jaren 2005-2010 € 21,2 miljoen niet verantwoorde bestedingen van belastinggeld.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 16 juni 2011. Die gooide de brief in de prullenbak, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 6,4 miljoen. Waarom mochten we dat niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 7 mei 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,1 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,2 miljoen. Inmiddels missen we over de jaren 2005-2013 € 30 miljoen niet verantwoorde bestedingen van belastinggeld.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 26 februari 2015. Die gooide de brief in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen"), het interesseert ze totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,5 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 6,9 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 6,2 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Wat hoefden we nog meer niet te weten? Een overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg) ging so-wie-so op aan andere doeleinden dan waarvoor bestemd.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 11 november 2016. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,3 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,1 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Westerveld dd. 11 november 2016
- Brief van gemeenteraad van Westerveld dd. 30 april 2015
- Brief aan gemeenteraad van Westerveld dd. 26 februari 2015
- Brief aan gemeenteraad van Westerveld dd. 7 mei 2012
- Brief van gemeenteraad van Westerveld dd. 29 september 2011
- Brief aan gemeenteraad van Westerveld dd. 16 juni 2011
- Brief van gemeenteraad van Westerveld dd. 8 oktober 2010
- Brief aan gemeenteraad van Westerveld dd. 31 augustus 2010
- Brief aan gemeenteraad van Westerveld dd. 27 oktober 2009
- Brief van gemeenteraad van Westerveld dd. 21 februari 2008
- Brief aan gemeenteraad van Westerveld dd. 11 december 2007
Terug > begin